Nowe oprogramowanie dla dekodera EVOBOX PVR

evobox

13 grudnia 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów EVOBOX PVR.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 2.0.2.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Automatycznie w trybie czuwania. W trybie normalnej pracy (włączony) oprogramowanie zostanie pobrane w tle i dekoder wyświetli na ekranie TV planszę z zapytaniem o przeprowadzenie procesu aktualizacji. Potwierdzenie uruchomi aktualizację, natomiast odmowa spowoduje wykonanie aktualizacji w momencie przejścia dekodera w tryb czuwania. Ręcznego uruchomienia i sprawdzania dostępności nowej wersji, można dokonać wchodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia sprzętowe -> Aktualizacja oprogramowania.

 


9 grudnia 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wybranych dekoderów EVOBOX PVR.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 2.0.2.
UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grupy 50 tyś. dekoderów z zakresu modułów: 1845999370 – 1846159370. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.9.3.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

Zmiany w interfejsie użytkownika:

 • Zmiana pozycji menu RADIO.
 • Dodanie w menu RADIO pozycji RADIO INTERNETOWE.
 • Zmiana wyglądu okienka podglądu kanału tv w menu KANAŁY TV.
 • Wyróżnienie polecanych pozycji w Program TV.

Nowe funkcje:

 • Udostępnienie funkcjonalności „Podgląd” (iPIP) wywoływanej z poziomu menu akcji.
 • Udostępnienie aplikacji Radio Internetowe.
 • Udostępnienie możliwości manualnego odświeżenia danych Programu TV, przez przytrzymanie klawisza EPG.

Usprawnienia:

 • Poprawa szybkości i stabilności oprogramowania.
 • Poprawa współpracy z konwerterami Unicable dCSS.

Opis funkcjonalności „Podgląd” (iPIP)

Funkcjonalności umożliwia użytkownikowi włączenie podglądu dla aktualnie oglądanego kanału z poziomu “menu akcji” i przełączenie się na dowolny kanał z listy. W oknie podglądu można śledzić na bieżąco wydarzenia, które są emitowane na tym kanale.

Korzystając z “menu akcji” użytkownik może w każdej chwili przywrócić program z okna podglądu do pełnego rozmiaru. Można również zatrzymać oglądanie aktualnego programu przez wykorzystanie funkcji „Pauza” i włączyć podgląd (iPIP). Wtedy w okienku podglądu mamy zatrzymany obraz i możemy oglądać programy na innych kanałach. W każdej chwili użytkownik może również przywrócić okno podglądu i wznowić oglądanie zatrzymanego programu.

Funkcja umożliwia również przełączanie się użytkownika pomiędzy aktualnym programem a programem w podglądzie.

Opis funkcjonalności Radio Internetowe:

Funkcjonalności umożliwia użytkownikowi uruchomienie aplikacji Radio Internetowe zlokalizowanej w menu RADIO.

Aplikacja MUZO.PRO umożliwi odtwarzanie stacji radiowych z Internetu. Zawiera setki stacji z podziałem na, gatunki, kraje, miasta i języki. Aplikacja umożliwia w wygodny sposób tworzenie list ulubionych stacji radiowych.

Po podłączeniu dekodera do zestawu audio, możliwe jest korzystanie z radia internetowego przy wyłączonym telewizorze.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Automatycznie w trybie czuwania. W trybie normalnej pracy (włączony) oprogramowanie zostanie pobrane w tle i dekoder wyświetli na ekranie TV planszę z zapytaniem o przeprowadzenie procesu aktualizacji. Potwierdzenie uruchomi aktualizację, natomiast odmowa spowoduje wykonanie aktualizacji w momencie przejścia dekodera w tryb czuwania. Ręcznego uruchomienia i sprawdzania dostępności nowej wersji, można dokonać wchodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia sprzętowe -> Aktualizacja oprogramowania.


 

20 października 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów EVOBOX PVR.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.9.3. 

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Automatycznie w trybie czuwania. W trybie normalnej pracy (włączony) oprogramowanie zostanie pobrane w tle i dekoder wyświetli na ekranie TV planszę z zapytaniem o przeprowadzenie procesu aktualizacji. Potwierdzenie uruchomi aktualizację, natomiast odmowa spowoduje wykonanie aktualizacji w momencie przejścia dekodera w tryb czuwania. Ręcznego uruchomienia i sprawdzania dostępności nowej wersji, można dokonać wchodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia sprzętowe -> Aktualizacja oprogramowania.


6 październik 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera EVOBOX PVR.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1845999370 – 1846009370 oraz od 11 października dla grupy dekoderów z zakresu modułów: 1846009370 do 1846159370.
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.9.3. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.7.3.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Nowe parametry w menu Ustawienia / DIAGNOSTYKA / SPRAWDZENIE SYGNAŁU SAT
– Nowe parametry w menu Ustawienia / USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
– Zmiana ilości oraz nazw konwerterów Unicable i dCSS w Ustawienia / ANTENA / KONFIGURACJA
– Zmiana nazwy polecenia Filtruj w głównym menu na Znajdź
– Zmiana widoku wyników wyszukiwania w Szukaj
– Dodanie w wynikach wyszukiwania możliwości filtrowania według kategorii wydarzeń
– Dodanie w głównym menu Moje Pliki z podmenu Wideo, Muzyka, Zdjęcia
– Dodanie planszy informacyjnej, zamiast komunikatu przy braku uprawnień do oglądania na kanałach VOD
– Zmiany nazw niektórych opcji w menu akcji
– W menu akcji w Nagraniach dodanie opcji Znajdź podobne
– Zmiana zachowania po wybraniu z menu akcji Inne Emisje
– Zmiana domyślnego widoku Programu TV na Widok Listy (po pierwszej instalacji)
– Zmiana nazw grup dla Kanałów TV
– Zmiana nazw grup dla Nagrań
– Zmiana w zakresie sposobu obsługi przenoszenia kanałów na liście Ulubione
– Dodanie w Menu Akcji opcji Nagraj Sezon
– Zmiana nazw niektórych opcji w menu akcji
– Zamiana struktury górnego menu KANAŁY TV i PROGRAM TV
– Dodanie w widoku Program TV Lista i Tabela obsługi klawisza Opcje
– Zmiana sposobu wywoływania menu Opcje w głównym menu
– Zmiana prezentacji opisu zajętości dysku w menu NAGRANIA
– Zmiana prezentacji tytułów folderów dla nagrań seryjnych i sezonów
– Dodanie możliwości wymuszenia sprawdzenia dostępności połączenia sieciowego w menu Ustawienia / DIGNOSTYKA / STATUS POŁĄCZENIA SIECIOWEGO
– Zmiana typu czasu na wyświetlaczu podczas odtwarzania nagrania lub pliku multimedialnego, na czas od początku uruchomienia odtwarzania
– Udostępnienie możliwości odtwarzania plików multimedialny Wideo, Zdjęć i Muzyki z lokalnie podłączonej pamięci lub dysku USB
– Udostępnienie możliwości odtwarzania plików multimedialny Wideo, Zdjęć i Muzyki z serwerów DLNA w sieci lokalnej (LAN)
– Udostępnienie możliwości nagrywania sezonów seriali
– Wprowadzenie w menu nagrania możliwości wyszukiwania podobnych nagrań
– Zwiększenie zakresu Programu TV do 9 dni (przy podłączonym Internecie)
– Wprowadzenie na listach możliwości bezpośredniego wybierania numeru kanału, nagrania lub pliku multimedialnego
– Dodanie w menu akcji opcji Szukaj
– Dodanie możliwości zmiany przez użytkownika przezroczystości w menu i Program TV (Ustawienia użytkownika)
– Dodanie możliwości połączenia z siecią Wi-Fi przy wykorzystaniu WPS (PBC)
– Poprawa szybkości i stabilności oprogramowania
– Rozwiązanie problemów z obsługą odtwarzania nagrań i list ulubionych
– Poprawa efektywności funkcji Szukaj
– Poprawa współpracy z konwerterami Unicable
– Rozwiązanie problemu z usuwaniem kanałów dodanych przez użytkownika

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Automatycznie w trybie czuwania. W trybie normalnej pracy (włączony) oprogramowanie zostanie pobrane w tle i dekoder wyświetli na ekranie TV planszę z zapytaniem o przeprowadzenie procesu aktualizacji. Potwierdzenie uruchomi aktualizację, natomiast odmowa spowoduje wykonanie aktualizacji w momencie przejścia dekodera w tryb czuwania. Ręcznego uruchomienia i sprawdzania dostępności nowej wersji, można dokonać wchodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia sprzętowe -> Aktualizacja oprogramowania.


7 czerwiec 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekoderów EVOBOX PVR (udostępniane etapami kolejnym partiom dekoderów, proces ma zostać zakończony 8 czerwca).

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to:1.8.5.  AKTUALIZACJA ZOSTAŁA COFNIĘTA wieczorem 8 czerwca 2016r.! Wrócono do wersji 1.7.3.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Nowe parametry w menu Ustawienia / DIAGNOSTYKA / SPRAWDZENIE SYGNAŁU SAT
– Nowe parametry w menu Ustawienia / USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
– Zmiana ilości oraz nazw konwerterów Unicable i dCSS w Ustawienia / ANTENA / KONFIGURACJA
– Zmiana nazwy polecenia Filtruj w głównym menu na Znajdź
– Zmiana widoku wyników wyszukiwania w Szukaj
– Dodanie w wynikach wyszukiwania możliwości filtrowania według kategorii wydarzeń
– Dodanie w głównym menu Moje Pliki z podmenu Wideo, Muzyka, Zdjęcia
– Dodanie planszy informacyjnej, zamiast komunikatu przy braku uprawnień do oglądania na kanałach VOD
– Zmiany nazw niektórych opcji w menu akcji
– W menu akcji w Nagraniach dodanie opcji Znajdź podobne
– Zmiana zachowania po wybraniu z menu akcji Inne Emisje
– Zmiana domyślnego widoku Programu TV na Widok Listy (po pierwszej instalacji)
– Zmiana nazw grup dla Kanałów TV
– Zmiana nazw grup dla Nagrań
– Zmiana w zakresie sposobu obsługi przenoszenia kanałów na liście Ulubione
– Dodanie w Menu Akcji opcji Nagraj Sezon
– Zamiana struktury górnego menu KANAŁY TV i PROGRAM TV
– Dodanie w widoku Program TV Lista i Tabela obsługi klawisza Opcje
– Udostępnienie możliwości odtwarzania plików multimedialny Wideo, Zdjęć i Muzyki z lokalnie podłączonej pamięci lub dysku USB
– Udostępnienie możliwości odtwarzania plików multimedialny Wideo, Zdjęć i Muzyki z serwerów DLNA w sieci lokalnej (LAN)
– Udostępnienie możliwości nagrywania sezonów seriali
– Wprowadzenie w menu nagrania możliwości wyszukiwania podobnych nagrań
– Zwiększenie zakresu Programu TV do 9 dni (przy podłączonym Internecie)
– Wprowadzenie na listach możliwości bezpośredniego wybierania numeru kanału, nagrania lub pliku multimedialnego
– Dodanie w menu akcji opcji Szukaj
– Dodanie możliwości zmiany przez użytkownika przezroczystości w menu i Program TV (Ustawienia użytkownika)
– Poprawa szybkości i stabilności oprogramowania
– Rozwiązanie problemów z obsługą odtwarzania nagrań i list ulubionych
– Poprawa efektywności funkcji Szukaj

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Automatycznie w trybie czuwania. W trybie normalnej pracy (włączony) oprogramowanie zostanie pobrane w tle i dekoder wyświetli na ekranie TV planszę z zapytaniem o przeprowadzenie procesu aktualizacji. Potwierdzenie uruchomi aktualizację, natomiast odmowa spowoduje wykonanie aktualizacji w momencie przejścia dekodera w tryb czuwania. Ręcznego uruchomienia i sprawdzania dostępności nowej wersji, można dokonać wchodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia sprzętowe -> Aktualizacja oprogramowania.14 marzec 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera EVOBOX PVR.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to:1.7.3. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Nowa aplikacja CP GO
– Rozszerzona wersja Program TV po IP na 8 dni
– Rozszerzenie funkcjonalności Szukaj
– Optymalizacja jakości obrazu HD
– Rozszerzenie diagnostyki sygnału satelitarnego
– Rozwiązanie problemu szybkości interfejsu przy korzystaniu z listy ulubionych
– Rozwiązanie problemu komunikatów HDCP

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Automatycznie w trybie czuwania. W trybie normalnej pracy (włączony) oprogramowanie zostanie pobrane w tle i dekoder wyświetli na ekranie TV planszę z zapytaniem o przeprowadzenie procesu aktualizacji. Potwierdzenie uruchomi aktualizację, natomiast odmowa spowoduje wykonanie aktualizacji w momencie przejścia dekodera w tryb czuwania. Ręcznego uruchomienia i sprawdzania dostępności nowej wersji, można dokonać wchodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia sprzętowe -> Aktualizacja oprogramowania.


 

10 luty 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera EVOBOX PVR.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to:1.5.2. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Poprawki w odtwarzaniu nagranego materiału (funkcja “Wznów”)
– Poprawki jakości video

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Automatycznie w trybie czuwania. W trybie normalnej pracy (włączony) oprogramowanie zostanie pobrane w tle i dekoder wyświetli na ekranie TV planszę z zapytaniem o przeprowadzenie procesu aktualizacji. Potwierdzenie uruchomi aktualizację, natomiast odmowa spowoduje wykonanie aktualizacji w momencie przejścia dekodera w tryb czuwania. Ręcznego uruchomienia i sprawdzania dostępności nowej wersji, można dokonać wchodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia sprzętowe -> Aktualizacja oprogramowania.

31 komentarzy

 • Jacky napisał(a):

  Oprogramowanie dekodera w każdej dotychczasowej wersji ma poważną wadę, tzn. dekoder nie zapamiętuje ustawień sieciowych WiFi w przypadku zaniku napięcia zasilania. W wersji 1.7.3 pamiętał przynajmniej hasło sieciowe a w wersji 1.9.3 nie pamięta ani nazwy sieci SSID ani hasła ani typu zabezpieczenia sieci np. WPA2-PSK. Prośba do programistów aby w następnej wersji zostało to naprawione 🙂

 • Marcin napisał(a):

  Witam a co z resztą dekoderów zaczynających się od numeru 24 kiedy aktualizacja do wersji 1.9.3

 • amq60 napisał(a):

  Po aktualizacji ten tuner wywala błąd HDCP po wyłączeniu telewizora i przez to nie mogę słuchać kanałów radiowych przez kino domowe przy wyłączonym telewizorze.
  Po podłączeniu do konwertera HDMI na SCART również wywala błąd HDCP i przez to nie mogę nagrać nagrań z dysku na dysk nagrywarki DVD, a za pół roku zamierzam zrezygnować z usług bo kończy mi się 15 miesięczna umowa i stracę wszystkie nagrania bo nie mogę sobie przegrać na dysk nagrywarki DVD, przed aktualizacją działał z przejściówką na SCART i nie było błędów HDCP po wyłączeniu telewizora.

 • MP napisał(a):

  Nowa wersja oprgramowania to jakaś pomyłka. Evobox posiadam od ponad miesiąca i na oprogramowaniu 1.7.3. nie zawiesil sie ani razu. Raz tylko wystąpił problem z kodowanym kanałem. Włączyłem i wlaczylem dekoder i zero problemów. Nowy – DZIADOWSKI – soft, który sie zainstalował w nocy bez mojej wiedzy w przeciągu dwóch dni zawiesil dekoder 5 razy, z czego każde zawieszenie pomagało jedynie wyciagniecie wtyczki z prądu. Raz musiałem resetować dekoder do ustawień fabrycznych. Wcześniej jak był zaznaczony dźwięk przestrzenny to mozna było ściszać pilotem od dekodera. Obecnie tylko od kina domowego. No jak to ma tak działać, too ja to kurv@ pi3rd0l€ !!!!!

  • Marcin Szczęsny napisał(a):

   Jest to sprzęt operatora, dedykowany do odbioru konkretnej oferty, więc operator ma jak najbardziej prawo do aktualizacji oprogramowania bez wiedzy użytkownika. Powrót do ustawień fabrycznych z kasowaniem nagrań po aktualizacji jest rekomendowany, gdy występują jakieś anomalia.
   Jeśli chodzi o regulacje głośności przy włączonym dźwięku przestrzennym, to jak jest teraz jest właśnie prawidłowo.

 • MP napisał(a):

  Wracam do kwesti “nowego” oprogramowania po ponad miesiącu mordęgi z tym softem. Szanowny Marcinie Szczęsny, ja rozumiem, że musi Pan chwalić to biale pudełko i wzgledem Pana jest ono idealne i operator może z nim robić co chce. Ale… klient to nie jest mysz w laboratorium, na której należy dokonywać eksperymentów. Wczoraj zdechł posiadany przeze mnie od ponad dwóch miesięcy Evobox. Na starym sofcie zero zwieszek, szybka i stabilna praca. Nowy soft to walka z dekoderem. Pan Marcin uważa za normalnie resetowanie dekodera do ustawień fabrycznych. Super! Ja mialem takie resetowanie co kilka dni bo dekoder jedynie na co reagował to wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Wczoraj wymieniłem w POS dekoder na nowy bo obecny nie dawał się już nawet włączyć. Próba resetowania przez wprowadzenie dekodera w tryb serwisowy też kończył się klapą. Szkoda tylko, że przy wymianie dekodera wszystkie moje nagrania poszy się… utylizować. Ciekawe jak będzie działał wymieniony dekoder, który na pokładzie już ma 1.9.3…

  • Marcin Szczęsny napisał(a):

   Ja tutaj nic nie muszę. A już na pewno nie muszę gloryfikować operatora. Staram się jednak pewne kwestie wyjaśnić.
   Wyciągnięcie wtyczki z zasilania, to nie to samo, co wykonanie “ustawień fabrycznych z kasowaniem nagrań” po aktualizacji oprogramowania. Ale ja się nie muszę znać. 😉

 • hetmand3 napisał(a):

  Witam ja mam taki problem że dekoder nie może zaktualizować nowego oprogramowania i i nie daje się włączyć z pilota a po chwili robi się ciemny wyświetlacz na panelu ze świecącą ikonką zasilania potem pojawia się symbol dl za chwilę na kilka sekund wskakuje obraz i zanika a po chwili wchodzi ekran w którym próbuje aktualizować rzeźbi chwilę i ukazuje się błąd pobierani oprogramowania 1/4 dochodzi do 4/4 i wywala cały system i znowu od początku robi się to samo co w/w o co tu chodzi pozdrawiam abonent CP

  • Marcin Szczęsny napisał(a):

   Albo problem jest z sygnałem satelitarnym, albo z dekoderem. Zabierz dekoder do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży w celu sprawdzenia i ewentualnej wymiany. Zabierz dekoder z zasilaczem.

 • Ziggy napisał(a):

  Porownojac evobox z hd 7000 to pod wzgledem softu evo to totalna klapa,
  1 brak mozliwosci ustawienia strefy czasowej
  2 menu chaotyczne
  3 przy czestym przelaczaniu kanalow zawiesza sie mozna tylko odlaczyc zasilanie
  4 niepotrzebne menu ostatnich kanalow i najczesciej ogladanych kanalow-tylko zasmieca to pamiec i spowalnia system
  5 animowany podglad nagran -po co zuzywa zasoby pamieci
  6 NAJWAZNIEJSZE BRAK REGULACJI GLOSNOSCI-uzywam kilku urzadzen podlaczonych do kina domowego ktore automatycznie wlaxza sie z tv przed evo mialem wszystkie glosnosci zbalansowany a teraz musze uzywac pilota od kina do sciszenia systemu jak sie przelaczam na inne uzadzenie jesli nie chce wypluc glosnikow.
  Jedyny plus evo to jedno kablowy konverter
  Jezeli bym mogl zmienic to wrocilbym do hd7000 albo sagema

  • amq0 napisał(a):

   Nie wspomniałeś jeszcze o jednym.
   Wywala błąd HDCP po wyłączeniu telewizora i przez to nie można słuchać kanałów radiowych przez kino domowe przy wyłączonym telewizorze, żaden tuner z serii HD XX00 nie ma problemów z tym HDCP.

  • Marcin Szczęsny napisał(a):

   ad.1. Produkt przeznaczony jest na rynek polski, więc nie przewiduje CP zmiany w tym zakresie
   ad.2,4,5. To są subiektywne opinie i odczucia.
   ad.3. Ja nie zauważyłem takiego problemu. Na taką sytuację, oprócz konkretnej sztuki dekodera i/lub zasilacza, może mieć wpływ problem z sygnałem satelitarnym (nie najlepsza jego jakość, uszkodzony konwerter). Może też pomóc wykonanie ustawień fabrycznych z kasowaniem nagrań. Taka czynność jest rekomendowana po aktualizacjach. Aktualizacja do 1.9.3. miała na przykład dużo zmian związanych z samym systemem.
   ad.6. Tak ma być zgodnie z ogólnie przyjętym standardem i Cyfrowy Polsat się tylko do tego zastosował. Dźwięk przestrzenny jest przesyłany w “czystej” postaci do obróbki i wzmacniacza. Dźwięk stereo jest obrabiany przez dekoder. Tak samo było i jest w dekoderach CPT serii HDxx00.

 • 1 2 3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *