Nowe oprogramowanie dla dekodera HD3000

hd3000

16 listopada 2016 r. dla wszystkich dekoderów HD 3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.18.1.23.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie obsługi Unicable

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS

– nowy loader

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

24 maja 2016 r. dla wszystkich dekoderów HD 3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 3.124.1.20.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– rozwiązanie problemu usuwania się kanałów powyżej pozycji 1500 na liście kanałów

– drobne poprawki w aplikacji  CP GO (VOD)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera

 


7 kwietnia 2016 r. na dekodery HD 3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 3.120.1.20.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Udostępnienie nowej aplikacji CP GO
– Dodanie funkcji CEC – funkcjonalność pozwala na sterowanie za pomocą jednego pilota wieloma urządzeniami takimi jak: telewizor, nagrywarka HDD, odtwarzacz DVD, itp. Warunkiem prawidłowego działania CEC jest kompatybilność sprzętu
– Poprawa funkcjonalności nagrywania
– Informacja dla użytkownika o braku możliwości zmiany kanału podczas nagrywania
– Zapis statusu nagrania/bufora Live Pause – (funkcjonalność pozwala na zapamiętanie statusu sygnału satelitarnego podczas wystąpienia problemów w trakcie trwającego nagrania / buforowania Live Pause)
– Wybór dowolnego czasu rozpoczęcia nagrania w obrębie bufora Live Pause – funkcjonalność pozwala na nagranie materiału, który został zbuforowany w ramach Live Pause
– Odtwarzanie (z listy nagrań) obecnie nagrywanego programu – funkcjonalność umożliwia odtworzenie nagranej części materiału przed zakończeniem bieżącego nagrywania

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


25 marca 2015 r. na dekodery HD 3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 3.82.1.20.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:
– Odsyłacze do IPLA umożliwiają łatwiejsze przejście do powiązanych treści w IPLI
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania wyświetla informację o nagraniach kolidujących i umożliwia zarządzanie planowanymi nagraniami,
– „Strzałki” w nawigacji wyświetlane są tylko gdy włączona jest „pomoc”,
– Funkcjonalność szybkiego przełączania kanałów po przytrzymaniu ostatniej cyfry wybieranego kanału (-> np: chcąc szybko przełączyć na kanał 123 wystarczy nacisnąć 1,2, a potem dłużej przytrzymać 3, w następstwie czego kanał szybko przełączy się na 123)
– Jeżeli dekoder nie pobrał wcześniej danych, to Aktualizacja EPG pobierana jest podczas uruchamiania dekodera wraz z informacją o akcji na ekranie – „Aktualizacja Programu TV (EPG), proszę czekać…”.
– Możliwość korzystania z dysku innego, niż sprzedawany przez CP (DTU 320)

UWAGA
Dekoder obsługuje dyski 2,5” oraz 3,5” o pojemności większej niż 16GB i mniejszej niż 2TB.
Dyski 3,5” oraz te o prędkości obrotowej 7200 obr/min lub o poborze prądu większym, niż maksymalny prąd wyjściowy na złączu USB (określony w danych technicznych dekodera) potrzebują własnego zasilania. Nośniki danych typu „pendrive” oraz dyski typu SSD nie są obsługiwane.

Jak zaktualizować oprogramowanie:
Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

9 grudnia 2014 r. na wybrane dekodery HD3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 3.60.1.18. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera.

 


14 października 2014 r. na wszystkie dekodery HD3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 3.28.1.18.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera

 


10 lipca 2014 r. na wszystkie dekodery HD3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 2.118.1.18.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawa stabilności dekodera
– poprawka do list ulubionych

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera.


 

11 czerwca 2014 r. na wszystkie dekodery HD 3000 została wdrożona nowe wersje oprogramowania.

Nowe wersje oprogramowania dla tych dekoderów to: 2.108.1.18

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodana nowa funkcjonalność HBOGO
– zmiana User Interface (EPG, informacje o programie, lista kanałów, lista nagrań)
– edycja list ulubionych
– planowanie przełączeń/rezerwacja zdarzeń
– edycja zaplanowanych nagrań/przełączeń
– planowanie manualne nagrań/przełączeń
– obsługa napisów
– PVR Seek (przytrzymanie strzałek do przewijania daje możliwość „przesuwania się” po buforze live pause lub nagraniu)
– ECO (do wyboru tryb Czuwania lub tryb Monitoring)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

3 czerwca 2014 r. na grupę 50 tys. dekoderów HD 3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 2.108.1.18

UWAGA: Aktualizacja dotyczy ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1775995373 – 1776123880

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodana nowa funkcjonalność HBOGO
– zmiana User Interface (EPG, informacje o programie, lista kanałów, lista nagrań)
– edycja list ulubionych
– planowanie przełączeń/rezerwacja zdarzeń
– edycja zaplanowanych nagrań/przełączeń
– planowanie manualne nagrań/przełączeń
– obsługa napisów
– PVR Seek (przytrzymanie strzałek do przewijania daje możliwość „przesuwania się” po buforze live pause lub nagraniu)
– ECO (do wyboru tryb Czuwania lub tryb Monitoring)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

6 marca 2014 r. na wszystkie dekodery HD 3000 i została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 2.76.1.18

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka współpracy dekoderów z telewizorami 4k (UHD),
– poprawka do „czarnych obrazów” przy odtwarzaniu materiałów IPLA,
– poprawka do obsługi przycisku EXIT w aplikacji IPLA,
– poprawka do konfiguracji TP_Linka WEP – obsługa haseł w HEXie,
– dodana obsługa 152 bitowego WEP,
– inne drobne poprawki do IPLA.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

4 marca 2014 r. na grupę 50 tysięcy dekoderów HD 3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

UWAGA: Aktualizacja dotyczy ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1775995373 do 1776123880.

Nowa wersja oprogramowania dla powyższych dekoderów to: 2.76.1.18

Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 2.66.1.18.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka współpracy dekoderów z telewizoramiw 4k (UHD),
– poprawka do „czarnych obrazów” przy odtwarzaniu materiałów IPLA,
– poprawka do obsługi przycisku EXIT w aplikacji IPLA,
– poprawka do konfiguracji TP_Linka WEP – obsługa haseł w HEXie,
– dodana obsługa 152 bitowego WEP,
– inne drobne poprawki do IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

23 stycznia 2014 r. na wszystkie dekodery HD3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 2.66.1.18

Aktualizacja ma na celu poprawę błędów dotychczasowego oprogramowania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

21 stycznia 2014 r. na grupę 50 tysięcy dekoderów HD 3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

UWAGA: Aktualizacja dekoderów HD 3000 dotyczy ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1775995373 do 1776123880.

Nowa wersja oprogramowania wybranych dekoderów to: 2.66.1.18

Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 2.44.1.18.

Aktualizacja ma na celu poprawę błędów dotychczasowego oprogramowania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

19-20 listopad 2013 r. na satelicie zostanie zamieszczone nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 3000.

Nowe wersje oprogramowania dla tych dekoderów to: 2.44.1.18

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,
– poprawki do braku EPG,
– poprawki do „czarnych nagrań”,
– funkcjonalność ECO AUTO OFF – automatyczne wyłączanie dekodera po 3 lub 6 godzinach, gdy nie jest używany.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

2 października 2013 r. na grupę 10 000 dekoderów HD 3000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

UWAGA: Aktualizacja dotyczy ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1775995373 do 1776081830. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.122.1.18.

Nowa wersja oprogramowania dla powyżej wymienionych dekoderów to: 2.30.1.18

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,
– poprawki do braku EPG,
– poprawki do „czarnych nagrań”,
– funkcjonalność ECO AUTO OFF – automatyczne wyłączanie dekodera po 3 lub 6 godzinach, gdy nie jest używany.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

14 marca 2013r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD3000.

Nowe wersje oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.122.1.18

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wyeliminowanie przypadków zawieszania się dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

1 lutego 2013r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów HD3000.

Nowe wersje oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.112.1.18

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wyeliminowanie przypadków pojawiania się czarnego ekranu podczas odtwarzania nagranego wcześniej materiału audiowizualnego,
– dodanie w Strefie Abonenta komunikatu: „Zachęcamy do realizowania opłat poprzez bankowość elektroniczną…”,
– dodanie ikony Dolby Digital Plus przy kanałach, które zawierają taką ścieżkę audio,
– dodanie opcji blokowania nagranego materiału audiowizualnego na liście nagrań,
– wprowadzenie drobnych zmian w Blokadzie Rodzicielskiej,
– wyeliminowanie przypadków zawieszania się dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

31 stycznia 2013r. umieszczeno na satelicie nowego oprogramowania dla dekoderów HD 3000.

Nowe wersje oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.112.1.18

UWAGA: Aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale: 1776163874 – 1776251870. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu, która jest dostępna na satelicie.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wyeliminowanie przypadków pojawiania się czarnego ekranu podczas odtwarzania nagranego wcześniej materiału audiowizualnego,
– dodanie w Strefie Abonenta komunikatu: „Zachęcamy do realizowania opłat poprzez bankowość elektroniczną…”,
– dodanie ikony Dolby Digital Plus przy kanałach, które zawierają taką ścieżkę audio,
– dodanie opcji blokowania nagranego materiału audiowizualnego na liście nagrań,
– wprowadzenie drobnych zmian w Blokadzie Rodzicielskiej,
– wyeliminowanie przypadków zawieszania się dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

14 stycznia 2013 r. wszystkie dekodery HD 3000 wydane z magazynu Cyfrowego Polsatu będą posiadały nowe oprogramowanie w wersji 1.108.1.8 (ta wersja nie została udostępniona poprzez satelitę).

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie w Strefie Abonenta komunikatu: „Zachęcamy do realizowania opłat poprzez bankowość elektroniczną…”,
– dodanie ikony Dolby Digital Plus przy kanałach, które zawierają taką ścieżkę audio,
– dodanie opcji blokowania nagranego materiału audiowizualnego na liście nagrań,
– wprowadzenie drobnych zmian w Blokadzie Rodzicielskiej.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

20 września 2012 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 3000.

Nowe wersje oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.92.1.5 poprawia stabilność działania dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

13 lipca 2012 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów CPT HD 3000.

Nowe wersje oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.78.1.5

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.

 

23 komentarze

 • Coyote78 napisał(a):

  po tej aktualizacji z 7 kwietnia 2016 roku zniknęła z oprogramowania IPLA.
  Co zrobić aby ja ponownie mieć w dekoderze ?

 • fak13 napisał(a):

  Mam dysk Verbatim Store ‚n’ Go 750 GB HDD 2,5″ i pomimo aktualizacji oprogramowania dekoder go nie wykrywa :-[

  • amq0 napisał(a):

   Wyświetla się komunikat że dysk nie może współpracować z dekoderem czy nie ma żadnego komunikatu?

 • Pawel napisał(a):

  No właśnie coś wiadomo, co z ipla na tym dekoderze?

 • Marcin Szczęsny napisał(a):

  Przygotowując wpis o aktualizacji z 24 maja 2016r., omyłkowo wpisałem nieprawidłowo 3.120.1.20, zamiast 3.122.1.20. Wybaczcie „omsknięcie” się palca na klawiaturze. Dzisiaj zauważyłem dopiero błąd, który już poprawiłem.

 • Grzegorz napisał(a):

  Co z iplą . CO TO JEST STANDBY GDZIE TO SZUKAĆ

  • Marcin Szczęsny napisał(a):

   IPLA i pakiety IPLA jsą dostępne tylko na komputerach i urządzeniach mobilnych. W dekoderach CPT jest dostępna aplikacja VOD bazująca tylko na materiałach video IPLI.

   STANDBY następuje po naciśnięciu czerwonego przycisku włącz/wyłącz na pilocie lub panelu czołowym dekodera. Tryb Standby sygnalizowany jest świeceniem się czerwonej diody na panelu czołowym dekodera.

 • amq0 napisał(a):

  W moim HD 3000 działają tylko dyski DTU 320, po podłączeniu innego dysku wyświetla się napis „Wykryto dysk, który nie może współpracować z dekoderem” na tunerze DVB-T (T-HD 1000) działa ten dysk, co robić żeby działały inne dyski na HD 3000, mam na nim najnowsze oprogramowanie

  • Marcin Szczęsny napisał(a):

   UWAGA
   Dekoder obsługuje dyski 2,5” oraz 3,5” o pojemności większej niż 16GB i mniejszej niż 2TB.
   Dyski 3,5” oraz te o prędkości obrotowej 7200 obr/min lub o poborze prądu większym, niż maksymalny prąd wyjściowy na złączu USB (określony w danych technicznych dekodera) potrzebują własnego zasilania. Nośniki danych typu „pendrive” oraz dyski typu SSD nie są obsługiwane.

   Którego lub których z powyższych warunków nie spełniasz?

   • amq0 napisał(a):

    Wszystkie warunki są spełnione, ten dysk jest 2,5 typ HDD, pojemność 500GB, pobór prądu 500mA.
    Ten dysk bez problemu działa na T-HD 1000, a na HD 3000 Wykryto dysk który nie może współpracować z dekoderem, próbowałem też dyski 3,5 wyciągnięte ze starych komputerów, które podłączam przez przejściówkę IDE na USB, zasilam je zewnętrznym zasilaczem, na T-HD 1000 działają bez problemu, a na HD 3000 nie działają.

 • amq0 napisał(a):

  Ale ten dysk 2,5 jest SATA i też nie działa, dlaczego tak się dzieje?

  • Marcin Szczęsny napisał(a):

   Podłącz zewnętrzne zasilanie. Dysk przypadkiem nie jest 7200 obrotów na minutę?

   • amq0 napisał(a):

    Zewnętrznego zasilania nie da się podłączyć, moja przejściówka do dysków SATA 2,5 przesyła zasilanie z gniazda USB

    • Marcin Szczęsny napisał(a):

     Dyski 7200 obrotów podłączone do dekoderów HDxx00 wymagają zewnętrznego zasilania.

     • amq0 napisał(a):

      Ale wątpię żeby ten dysk był 7200 obrotów, ma mniejszy pobór prądu niż ten DTU 320, a poza tym działa on w tunerach DVB-T od Cyfrowego Polsatu, ale dla pewności mogę spróbować kupić inną przejściówkę do dysków SATA 2,5 w której możnaby podłączyć zewnętrzne zasilanie

     • Marcin Szczęsny napisał(a):

      Komunikat mówi jasno. Zasilanie konieczne w tym wypadku.
      Na etykiecie dysku jest stosowna informacja o ilości obrotów.

    • amq0 napisał(a):

     Podłączyłem ten dysk SATA z zewnętrznym zasilaniem i dalej ten komunikat że dysk nie może współpracować, nie rozumiem co jest nie tak

 • amq0 napisał(a):

  Jeszcze proszę o poprawienie pomyłki w dacie, aktualizacja z CP GO była 7 kwietnia 2016 roku, a nie 7 kwietnia 2015 roku

 • amq0 napisał(a):

  Po tej aktualizacji z 16 listopada mój HD 3000 działa niestabilnie, często się zawiesza na kanałach HD i nie reaguje na zmianę proporcji obrazu w trakcie oglądania kanału, np. kiedy w momencie włączenia dany kanał nadawał w 16:9 to ustawi się na takie proporcje i nie zareaguje gdy kanał zmieni proporcje na 4:3

 • Numer.abonamenta.073949252738. napisał(a):

  Hunter HD mini 2000,startowałem aktualizacja oprogramowania -postęp aktualizacja do t41.potem wyświetla komunikat wstąpił błąd w aktualizacja. Próbowałem kilka 10razi.kończy na to samo.NIE MOGĄ SORRY STATCIE Z TUNER NIE MA ŻADNYCH PROGRAMOW.WYŁĄCZA ŚAM I Z NOWY TO SAMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *