Nowe oprogramowanie dla dekodera HD5000

19 grudnia 2017r. dla wybranych 50 tys. dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.88.1.23

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1726225744 – 1726309208. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 4.64.1.23.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • bardziej czytelne opisy audycji, możliwość wyboru dnia tygodnia w Program TV;
 • udostępnienie listy najczęściej oglądanych kanałów pod strzałką ‘w górę’;
 • przełączanie list użytkownika niebieskim przyciskiem;
 • możliwość filtrowania A-Z dla pozycji programowych w Program TV;
 • w MENU oraz na listach kanałów przywrócono tzw. “karuzelę” przechodząc z ostatniej pozycji na pierwszą i odwrotnie;
 • oraz dostęp do wielu innych usprawnień w menu dekodera;

Jak zaktualizować oprogramowanie:
Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

19 lipca 2017r. dla wszystkich dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.64.1.23

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • Poprawa stabilności działania dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:
Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

12 lipca 2017r. dla wybranych dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.70.1.23

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1726225744 – 1726389863. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 4.60.1.23.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • Poprawa stabilności działania dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:
Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

30 maja 2017r. dla wszystkich dekoderów dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.60.1.23

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • Nowy wygląd i kolorystyka menu dekodera.
 • Nowy sposób nawigacji po menu dekodera.
 • Nowy widok listy Kanałów TV.
 • Nowy widok Programu TV (EPG) (widok listy).
 • Nowy widok menu Nagrania i listy nagrań.
 • Nowy widok menu Strefa Abonenta.
 • Nowy układ menu Ustawienia i nowe nazwy parametrów.
 • Nowy sposób zarządzania kanałami w menu Ustawienia (Ulubione). Maksymalna liczba list ulubionych 3.
 • Dodanie Menu Akcji. Podczas oglądania kanału TV menu jest dostępne pod strzałką w prawo. W menu Program TV i Nagrania jest dostępne pod przyciskiem OK.

Zaktualizowana instrukcja obsługi opisująca zmiany funkcjonalności przycisków na pilocie.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

16 maja 2017r. dla poprzednich 50 tys. dekoderów oraz kolejnych wybranych dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.60.1.23
UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1726225744 – 1726315195 oraz 1726315197-1726487441. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 4.16.1.23.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • zmiana interfejsu i wyglądu MENU
 • poprawki błędów

Zaktualizowana instrukcja obsługi opisująca zmiany funkcjonalności przycisków na pilocie.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

20 kwietnia 2017r. dla wybranych dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.40.1.23
UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1726225744 – 1726315195. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 4.16.1.23.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • zmiana interfejsu i wyglądu MENU
Nowy interfejs w dekoderach HD5000 produkcji Cyfrowego Polsatu – grafika przygotowana przez Cyfrowy Polsat

 

Zaktualizowana instrukcja obsługi opisująca zmiany funkcjonalności przycisków na pilocie.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

15 listopada 2016 r. dla wszystkich dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.16.1.23.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie obsługi Unicable

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS

– nowy loader

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

8 listopada 2016 r. dla wybranych dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.16.1.23.
UWAGA! 
Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1748233100 – 1748350360.

(Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 3.122.1.20.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie obsługi Unicable

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS

– nowy loader

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

24 maja 2016 r. dla wszystkich dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 3.122.1.20.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– rozwiązanie problemu usuwania się kanałów powyżej pozycji 1500 na liście kanałów

– drobne poprawki w aplikacji  CP GO (VOD)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera

 


7 kwietnia 2016 r. dla wszystkich dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 3.118.1.20.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Udostępnienie nowej aplikacji CP GO
– Dodanie funkcji CEC – funkcjonalność pozwala na sterowanie za pomocą jednego pilota wieloma urządzeniami takimi jak: telewizor, nagrywarka HDD, odtwarzacz DVD, itp. Warunkiem prawidłowego działania CEC jest kompatybilność sprzętu

– Poprawa funkcjonalności nagrywania
– Informacja dla użytkownika o braku możliwości zmiany kanału podczas nagrywania
– Zapis statusu nagrania/bufora Live Pause – (funkcjonalność pozwala na zapamiętanie statusu sygnału satelitarnego podczas wystąpienia problemów w trakcie trwającego nagrania / buforowania Live Pause)
– Wybór dowolnego czasu rozpoczęcia nagrania w obrębie bufora Live Pause – funkcjonalność pozwala na nagranie materiału, który został zbuforowany w ramach Live Pause
– Odtwarzanie (z listy nagrań) obecnie nagrywanego programu – funkcjonalność umożliwia odtworzenie nagranej części materiału przed zakończeniem bieżącego nagrywania

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

24 marca 2015 r. nowe oprogramowanie zostało udostępnione dla wszystkich dekoderów HD 5000:

Nowa wersja oprogramowania to:  3.84.1.20.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Odsyłacze do IPLA umożliwiają łatwiejsze przejście do powiązanych treści w IPLI
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania wyświetla informację o nagraniach kolidujących i umożliwia zarządzanie planowanymi nagraniami,
– „Strzałki” w nawigacji wyświetlane są tylko gdy włączona jest „pomoc”,
– Funkcjonalność szybkiego przełączania kanałów po przytrzymaniu ostatniej cyfry wybieranego kanału (-> np: chcąc szybko przełączyć na kanał 123 wystarczy nacisnąć 1,2, a potem dłużej przytrzymać 3, w następstwie czego kanał szybko przełączy się na 123)
– Jeżeli dekoder nie pobrał wcześniej danych, to Aktualizacja EPG pobierana jest podczas uruchamiania dekodera wraz z informacją o akcji na ekranie – “Aktualizacja Programu TV (EPG), proszę czekać…”.
– Możliwość korzystania z dysku innego, niż sprzedawany przez CP (DTU 320)

UWAGA (zmieniono komunikat)
Dekoder obsługuje dyski 2,5” oraz 3,5” o pojemności większej niż 16GB i mniejszej niż 2TB.
Dyski 3,5” oraz te o prędkości obrotowej 7200 obr/min lub o poborze prądu większym, niż maksymalny prąd wyjściowy na złączu USB (określony w danych technicznych dekodera) potrzebują własnego zasilania. Nośniki danych typu „pendrive” oraz dyski typu SSD nie są obsługiwane.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

W każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

11 marca 2015 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wybranych dekoderów HD 5000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1748233100– 1748350360

Nowa wersja oprogramowania to:  3.84.1.20. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja oprogramowania: 3.58.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Odsyłacze do IPLA,
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania,
– Zmiana opisu przycisku “pomoc”,
– “Strzałki” w nawigacji wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona jest „pomoc”,
– Szybkie przełączenie kanału po przytrzymaniu ostatniej cyfry,
– Ściąganie EPG podczas uruchamiania dekodera.
– Możliwość korzystania z dysku innego, niż sprzedawany przez CP (DTU 320)

UWAGA
Dekoder obsługuje dyski 2,5” oraz 3,5”. Dyski 3,5” oraz dyski o prędkości obrotowej 7200 obr/min. wymagają własnego zasilania. Dyski twarde 2,5” o poborze prądu większym, niż maksymalny prąd wyjściowy na złączu USB (określony w danych technicznych dekodera) potrzebują własnego zasilania. Nośniki danych typu „Pendrive”, dyski SSD oraz dyski twarde o pojemności mniejszej niż 16GB i większej niż 2TB nie są obsługiwane przez dekoder.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

11 grudnia 2014 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla  dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to:  3.58.1.5. 
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:
– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

27 października 2014 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wybranych dekoderów HD 5000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1748233100– 1748350360

Nowa wersja oprogramowania to:  3.58.1.5. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja oprogramowania: 3.26.1.5
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:
– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

16 października 2014 r. zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to:  3.26.1.5. 
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

7 października 2014 r. zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wybranych dekoderów HD 5000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1748233100– 1748350360

Nowa wersja oprogramowania to:  3.26.1.5. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja oprogramowania: 2.114.1.5
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

3 lipca 2014 r. zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to:  2.114.1.5.
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka do list ulubionych

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

2 lipca 2014 r. zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1748233100– 1748350360

Nowa wersja oprogramowania to:  2.114.1.5.
Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja oprogramowania: 2.104.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka do list ulubionych

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

30 maja 2014r. na wszystkie dekodery HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.104.1.5.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodana nowa funkcjonalność HBOGO
– zmiana User Interface (EPG, informacje o programie, lista kanałów, lista nagrań)
– edycja list ulubionych
– planowanie przełączeń/rezerwacja zdarzeń
– edycja zaplanowanych nagrań/przełączeń
– planowanie manualne nagrań/przełączeń
– obsługa napisów
– PVR Seek (przytrzymanie strzałek do przewijania daje możliwość “przesuwania się” po buforze live pause lub nagraniu)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

27 maja 2014r. na grupę 50 tysięcy dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grupy dekoderów z zakresu modułów: 1726288530 – 1726358558 (te same, dla których aktualizowane było oprogramowanie 20.05.2014 r.)

Nowa wersja oprogramowania to: 2.104.1.5.
Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje dotychczasowa wersja: 2.74.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka do komunikatów SMS oraz HBO GO i IPLA – poprawione błędy mogły być niewidoczne dla Klientów w poprzedniej wersji oprogramowania (2.100.1.5).

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

20 maja 2014r. na na grupę 50 tysięcy dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.100.1.5.

UWAGA! Nowe oprogramowanie przeznaczone jest dla grupy dekoderów z zakresu modułów: 1726288530 – 1726358558

Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje dotychczasowa wersja: 2.74.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodana nowa funkcjonalność HBO GO

– zmiana User Interface (EPG, informacje o programie, lista kanałów, lista nagrań)

– edycja list ulubionych

– planowanie przełączeń/rezerwacja zdarzeń

– edycja zaplanowanych nagrań/przełączeń

– planowanie manualne nagrań/przełączeń

– obsługa napisów

– PVR Seek (przytrzymanie strzałek do przewijania daje możliwość “przesuwania się” po buforze live pause lub nagraniu)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

1 marca 2014 udostępniona dla wszystkich dekoderów HD 5000 oprogramowanie w wersji: 2.74.1.5.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

27 lutego 2014 r. na dekodery HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.74.1.5.

UWAGA! Nowe oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1726288530 – 1726358558.

Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje dotychczasowa wersja: 2.64.1.5.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka współpracy dekoderów z telewizorami w 4k (UHD)

– poprawka do „czarnych obrazów” przy odtwarzaniu materiałów IPLA

– poprawka do obsługi przycisku EXIT w aplikacji IPLA

– poprawka do konfiguracji TP_Linka WEP – obsługa haseł w HEXie

– poprawka do podłączenia dekodera do niektórych routerów Linksys

– dodana obsługa 152 bitowego WEP

– inne drobne poprawki do IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

21 stycznia 2014r. na wszystkie dekodery HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.64.1.5.

Aktualizacja ma na celu poprawę błędów dotychczasowego oprogramowania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

14 stycznia 2014r. na grupę 50 tysięcy dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Aktualizacja dotyczy ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1726288530 do 1726358558. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 2.42.1.5

Nowa wersja oprogramowania to: 2.64.1.5

Aktualizacja ma na celu poprawę błędów dotychczasowego oprogramowania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

5 listopada 2013r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.42.1.5.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,

– poprawki do braku EPG,

– poprawki do „czarnych nagrań”,

– funkcjonalność ECO AUTO OFF – automatyczne wyłączanie dekodera po 3 lub 6 godzinach, gdy nie jest używany.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

19 września 2013 r. na grupę 10 000 dekoderów HD 5000 w ramach testu została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Aktualizacja dotyczy ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1726288530 do 1726301670.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.28.1.5. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.124.1.5.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,

– poprawki do braku EPG,

– poprawki do „czarnych nagrań”,

– funkcjonalność ECO AUTO OFF – automatyczne wyłączanie dekodera po 3 lub 6 godzinach, gdy nie jest używany.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

21 marca 2013 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.124.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wyeliminowanie przypadków zawieszania się dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

20 marca 2013r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

Aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1726224117 do 1726349656. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.110.1.5.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.124.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wyeliminowanie przypadków zawieszania się dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

28 lutego 2013r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.110.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wyeliminowanie przypadków pojawiania się czarnego ekranu podczas odtwarzania nagranego wcześniej materiału audiowizualnego,
– dodanie w Strefie Abonenta komunikatu: „Zachęcamy do realizowania opłat poprzez bankowość elektroniczną…”,
– dodanie ikony Dolby Digital Plus przy kanałach, które zawierają taką ścieżkę audio,
– dodanie opcji blokowania nagranego materiału audiowizualnego na liście nagrań,
– wprowadzenie drobnych zmian w Blokadzie Rodzicielskiej,
– wyeliminowanie przypadków zawieszania się dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

15 lutego 2013 na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

Zaznaczamy, że aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 172628812829 do 172635327886. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.80.1.5.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.110.1.5

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– wyeliminowanie przypadków pojawiania się czarnego ekranu podczas odtwarzania nagranego wcześniej materiału audiowizualnego,
– dodanie w Strefie Abonenta komunikatu: „Zachęcamy do realizowania opłat poprzez bankowość elektroniczną…”,
– dodanie ikony Dolby Digital Plus przy kanałach, które zawierają taką ścieżkę audio,
– dodanie opcji blokowania nagranego materiału audiowizualnego na liście nagrań,
– wprowadzenie drobnych zmian w Blokadzie Rodzicielskiej,
– wyeliminowanie przypadków zawieszania się dekodera

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

22 sierpnia 2012r. oprogramowanie w wersji 1.80.1.5 jest dostępne dla wszystkich dekoderów HD 5000.
W nowej wersji oprogramowania 1.80.1.5 w Strefie Abonenta zostały dodane nowe informacje dla wybranych typów Klienta.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

7 sierpnia 2012 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD5000.

Aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1748724632 do 1748777711. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.76.1.5.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.80.1.5

W nowej wersji oprogramowania w Strefie Abonenta zostały dodane nowe informacje dla wybranych typów klienta.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

26 czerwca 2012 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów HD 5000.
Nowa wersja oprogramowania: 1.76.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wprowadza funkcjonalność IPLA po podłączeniu dekodera do Internetu,
– wprowadza inne, drobne poprawki dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

21 czerwca 2012r. udostępniona została aktualizacja dla ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1748724632 do 1748777711. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.40.1.5.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.76.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wprowadza nową funkcjonalność Multiroom,
– wprowadza inne, drobne poprawki dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

7 marca 2012 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wybranych dekoderów HD 5000.

Aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1748724632 do 1748777711, pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.40.1.5.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.60.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

•wprowadza nową funkcjonalność IPLA po podłączeniu dekodera do Internetu,

•wprowadza nową funkcjonalność Strefa Abonenta,

•modyfikuje interfejs użytkownika umożliwiając nawigację po dekoderze i dostęp do IPLA i Strefy Abonenta.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

1 grudnia 2011 r. została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.40.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawia funkcję HDCP (szyfrowanie danych),
– wprowadza poprawki związane z przesyłaniem dźwięku i obrazu za pomocą HDMI,
– skraca czas przełączania kanałów,
– poprawia stabilność dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

27 września 2011r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.20.1.5.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

− poprawiono stabilność dekodera,
− zmianie uległ interfejs użytkownika,
− wprowadzono obsługę dysku zewnętrznego – nagrywanie, live-pause,

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

20 września 2011 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wybranych dekoderów HD 5000.

Zaznaczamy, że aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale <1726288862XX : 1726350225XX>, pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.12.1.1.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.20.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawia stabilność dekodera,
– modyfikuje interfejs użytkownika w rozdzielczości HD,
– dodaje obsługę zewnętrznego dysku poprzez USB (możliwe nagrywanie, live-pause).

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

21 grudnia 2010r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.12.1.1

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– ma na celu wyeliminowanie błędu związanego z komunikatem „BRAK SYGNAŁU”.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.

 

Udostępnij interesującą Cię treść za pomocą:
 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

129 komentarzy

 1. masakra! beznadziejna aktualizacja, ktora nie wprowadza niczego pozytywnego.
  minusy:
  – program TV stal sie malo przejrzysty… po co taki zabieg?
  – malo intuicyjna obsluga polecen na pilocie (obecnie podpisane sa ostatni kanal oraz zamknij a dzialaja inaczej! pozazka. nawet firma komputerowa spod znaku flagi daje mozliwosc decyzji czy chcemy aktualizowac!

  porazka

  1. Author

   Jedno małe usprawiedliwienie operatora, to chęć ujednolicenia pilotów we wszystkich dekoderach Cyfrowy Polsat Technology. Zaczęto od ujednolicenia mapowania komend pilotów, zgodnie z pilotem od dekodera Evobox. Z czasem te piloty mają być wydawane do wszystkich dekoderów HDxx00. Dla niechcących czekać bliżej nieokreślony czas pozostaje zakup takiego pilota na własną rękę.

 2. Proszę mi wyjaśnić dlaczego po aktualizacji zanikają wszystkie programy nawet przy najmniejszym deszczyku , wcześniej musiało nieźle dmuchać żebym nie mógł oglądać programów a teraz wystarczy malutki kapuśniaczek i szlag mnie trafia bo ekran cały czarny . Aż boje się co będzie jak przyjdzie zima i zacznie padać śnieg , pewnie d..a z oglądania przez kilka miesięcy a jeszcze 11 do końca umowy .

 3. Tak to jest gdy się zatrudnia informatyków po kosztach, pewnie na przyuczeniu na drugim roku studiów. Niestety dekodery CP to w większości wypadków takie nieintuicyjne buble. Jak myślicie – zastanawiam się nad pozwem (może zbiorowym?). Nie dość, że płacimy abonament, to w przypadku tego dekodera, gdy przełączy się na kanał, który należy do polsatu – zamiast godziny w prawym dolnym rogu wyświetla się reklama. Czy nie ma regulacji, które zabraniały by takich praktyk? To tak jakby dostawca internetu w kod każdej odwiedzanej przez nas strony wstawiał swoje bannery. Moim zdaniem przekracza to wszelkie granice standardów. Jak już pisali przedmówcy. Powinno się _chociaż_ dać wybór swoim klientom czy chcą aktualizacje czy zostać przy poprzednim fw.

  1. Author

   Jeśli chodzi o reklamę w rogu, to wystarczy w ICOK wyłączyć zgodę na nią. Przy podpisywaniu umowy warto zwrócić uwagę na co wyrażą się zgodę marketingową.
   ICOK -> USTAWIENIA -> Komunikaty na dekoderze -> Komunikaty AUTOPROMOCYJNE -> Wyłącz

   Ponadto ta funkcjonalność została przez CP wprowadzona (o ile mnie pamięć nie myli) około 3-4 lata temu, po cichu.

 4. Co do reklam autopromocyjnych, to nie tak dawno zgłaszałem tą sprawę do CP poprzez ICOK, gdzie napisałem: pomimo braku akceptacji/nie aktywnej funkcji autopromocyjnych reklamy wyświetlają się. W odpowiedzi kazano przywrócić ustawienia fabryczne. Ja tego nie uczyniłem bo stracił bym listę ulubionych i inne rzeczy a reklamy i tak samoistnie zniknęły…. Przypadek? Nie sadzę. Wielu abonentów po prostu ma autopromocję aktywną mimo że oficjalnie jest nieaktywna.

  1. Author

   Wielu? Znaczy ilu?
   Żaden przypadek celowego działania. Ustawienia fabryczne wymusiłyby aktualizację w sytuacji braku reakcji dekodera na zmiany. Czasem wystarczy zwykłe wyłączenie z sieci lub aktualizacja listy kanałów (ostatnimi czasy było kilka aktualizacji parametrów kanałów), aby dekoder pobrał nowe dane o zgodach. Ponadto na problemy z aktualizacją takich zmian zgód (i nie tylko zgód), ma wpływ nie wyłączanie dekodera (wyłączony tryb eko), które utrudnia pobieranie przez dekoder wszelkich takich zmian. Szczególnie jeśli zostawisz włączony na noc dekoder na kanale nienadawanym z transpondera CP, z którego przesyłane są dane do konkretnego dekodera i karty. Podobnie się dzieje oglądając głównie kanały nienadawane z transponderów CP.

 5. I stoją z tą aktualizacją od Grudnia i nic się nie ruszyło

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.