Nowe oprogramowanie dla dekodera PVR7000

pvr_hd_7000_skos

17 listopada 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.108.1.4. 

 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS

– poprawa stabilności

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

8 listopada 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.108.1.4. 

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1845390374 – 1845584529

(Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.106.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS

– poprawa stabilności

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


 

24 maja 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.106.1.4. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki w Strefie Abonenta

– poprawa stabilności nagrywania

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


9 marca 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.100.1.4. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Udostępnienie nowej aplikacji CP GO
– Dodanie funkcji CEC – funkcjonalność pozwala sterować za pomocą jednego pilota wieloma urządzeniami takimi jak: telewizor, nagrywarka HDD, odtwarzacz DVD itp. Warunkiem prawidłowego działania jest kompatybilność sprzętu.
– Informacja dla użytkownika o braku możliwości zmiany kanału podczas nagrywania
– Zapis statusu nagrania/bufora Live Pause – (funkcjonalność pozwala na zapamiętanie statusu sygnału podczas wystąpienia problemów w trakcie trwającego nagrania /buforowania Live Pause)
– Wybór dowolnego czasu rozpoczęcia nagrania w obrębie bufora Live Pause – funkcjonalność pozwala na nagranie materiału, który został zbuforowany w ramach Live Pause.
– Odtwarzanie (z listy nagrań) obecnie nagrywanego programu – funkcjonalność umożliwia odtworzenie nagranej części materiału przed zakończeniem bieżącego nagrywania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


 

27 stycznia 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.88.1.4. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.64.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki w zarządzaniu konfliktami podczas trwających nagrań;
– możliwość oglądania nagrywanego programu z poziomu listy nagrań;
– domyślnie nagrywanie aktualnego wydarzenia w przypadku uruchomienia nagrywania podczas jego trwania;
– możliwość wyboru audycji dostępnej w pamięci  Live Pause do nagrania;
– informacja o przypadkach braku sygnału satelitarnego w nagraniu.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

 

18 marca 2015 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.80.1.4.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Możliwość planowania nagrań na dwóch różnych kanałach w tym samym czasie,
– Możliwość przełączania pomiędzy dwoma trwającymi nagraniami,
– Odsyłacze do IPLA,
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania,
– „Strzałki” w nawigacji wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona jest „pomoc”,
– Zmiana opisu przycisku „pomoc”,
– Szybkie przełączenie kanału po przytrzymaniu ostatniej cyfry (-> np: chcąc szybko przełączyć na kanał 123 wystarczy nacisnąć 1,2, a potem dłużej przytrzymać 3, w następstwie czego kanał szybko przełączy się na 123),
– Ściąganie EPG podczas uruchamiania dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


 

5 marca 2015 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.80.1.4. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.64.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Możliwość planowania nagrań na dwóch różnych kanałach w tym samym czasie,
– Możliwość przełączania pomiędzy dwoma trwającymi nagraniami,
– Odsyłacze do IPLA,
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania,
– „Strzałki” w nawigacji wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona jest „pomoc”,
– Zmiana opisu przycisku „pomoc”,
– Szybkie przełączenie kanału po przytrzymaniu ostatniej cyfry,
– Ściąganie EPG podczas uruchamiania dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

16 grudnia 2014 r. na wszystkie dekodery PVR7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.64.1.4. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera.


 

9 grudnia 2014 r. na wybrane dekodery PVR7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.64.1.4. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.52.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera.

 


 

7.10.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania dla wszystkich dekoderów.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.52.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

25.09.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.52.1.4

UWAGA: Nowe oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje dotychczasowa wersja: 1.48.1.4
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

 

11.06.2014 r. na wszystkie dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowe wersje oprogramowania.

Nowe wersje oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.48.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodana nowa funkcjonalność HBOGO
– zmiana User Interface (EPG, informacje o programie, lista kanałów, lista nagrań)
– edycja list ulubionych
– planowanie przełączeń/rezerwacja zdarzeń
– edycja zaplanowanych nagrań/przełączeń
– planowanie manualne nagrań/przełączeń
– obsługa napisów
– PVR Seek (przytrzymanie strzałek do przewijania daje możliwość „przesuwania się” po buforze live pause lub nagraniu)
– ECO (do wyboru tryb Czuwania lub tryb Monitoring)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

11.03.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.46.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka współpracy dekoderów z telewizorami 4k (UHD),
– poprawka do „czarnych obrazów” przy odtwarzaniu materiałów IPLA,
– poprawka do obsługi przycisku EXIT w aplikacji IPLA,
– poprawka do konfiguracji TP_Linka WEP – obsługa haseł w HEXie,
– dodana obsługa 152 bitowego WEP,
– inne drobne poprawki do IPLA.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

28.01.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.44.1.4

Aktualizacja ma na celu poprawę błędów dotychczasowego oprogramowania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

26 listopada 2013 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekoderów PVR HD 7000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.38.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,
– poprawki do braku EPG,
– poprawki do „czarnych nagrań”,

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

22 listopada 2013r. nowe oprogramowanie (1.38.1.4) dla dekoderów PVR HD 7000 zostało wycofane.

Dekodery PVR HD 7000 powinny mieć nadal wersję oprogramowania: 1.34.1.2

Dla pozostałych dekoderów ostatnia zmiana oprogramowania została wdrożona i działa poprawnie.


 

19 listopada 2013 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekoderów PVR HD 7000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.38.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,
– poprawki do braku EPG,
– poprawki do „czarnych nagrań”,

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.

38 komentarzy

 • okopan napisał(a):

  Cyfrowy Polsat obudził się z ręką w nocniku. Zepsuł mi się dekoder Sagemcom ESI-88 z możliwością równoczesnego nagrywania dwóch kanałów. Wymieniono mi na PVR HD7000 05.03.2015 i cały czas mi się wmawia, że ten dekoder ma podobne możliwości. Może i ma, ale z nowym oprogramowaniem!!! W tej chwili nie mogę z niego korzystać tak jak z Sagemcom. Jak grożę wymówieniem umowy (Sagemcom jest wpisany do umowy) to starszą mnie karami umownymi. Nie potrafią zaproponować wyposażenia mnie w dekoder PVR HD7000 z nowym oprogramowaniem (mój nie załapuje się do puli „testowej”). szykuje się sprawa sądowa, bo nie popuszczę.

 • Marcin Szczęsny napisał(a):

  Po pomyślnych testach wszyscy dostaną tą aktualizację. 😉

  • okopan napisał(a):

   Proszę Pana, ja mam umowę na określoną usługę, której od 5 marca, kiedy wymieniłem dekoder, nie możecie zrealizować. A Pan mi tu pisze o testach. Ktoś zawalił sprawę a klient ma teraz cierpieć i cierpliwie czekać. A jak testy nie wypadną pomyślnie???

 • Marcin Szczęsny napisał(a):

  Ale „my”, a tym bardziej „ja” nie świadczymy usług Panu. Tak dla jasności. 🙂 Ja tylko prowadzę niezależną stronę o operatorze. 🙂
  PS. Usługa w umowie to świadczenie dostępu do wybranych kanałów z oferty Cyfrowego Polsatu a nie funkcjonalności dekodera. Funkcjonalność opisana jest w instrukcji obsługi. Ponadto (jak w każdym obecnie sprzedawanym sprzęcie elektronicznym kontrolowanym przez oprogramowanie) w instrukcjach jest zastrzeżenie, że producent sprzętu zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności.
  Wracając do testów w CP. CP zawsze najpierw testuje na grupie 50tys. dekoderów, potem udostępnia oprogramowanie wszystkim lub poprawia oprogramowanie, co widać w prezentowanych przeze mnie, na mojej stronie, historie aktualizacji.
  Dlaczego nie wymienił Pan Sagema na Sagema?

 • okopan napisał(a):

  Nie wymieniłem Sagema na Sagema, bo punkt serwisowy nie dość, że nie miał Sagemów to jeszcze twierdził, że ich już nie ma na rynku, a ich prośby do Warszawy o Sagemy pozostają niezrealizowane.
  P.S. Co zawiera umowa zdecyduje sąd, bo jeżeli do 13.04. nie dostanę dekodera o tych samych możliwościach to zerwę umowę!!!

 • Marcin Szczęsny napisał(a):

  Osobiście odradzam wykonywanie takich ruchów, bo koszt tej „zabawy” będzie wysoki. Żyjemy jednak w wolnym kraju. Nauka na własnych błędach bywa najskuteczniejsza, choć bywa bolesna. Tutaj będzie bolało finansowo i nie będzie bolało to CP, tylko Pana.
  Doskonale wiem co jest w umowie i regulaminach. Pana szanse są żadne.

  • okopan napisał(a):

   Jako, jakoś tam, związany z CP nie może Pan zaprezentować innego punktu widzenia niż wyżej widoczny.
   Informuję Pana, że w umowie, w części „Świadczone usługi”, wyszczególniony jest dekoder Sagemcom ESI-88 na równi z pakietem podstawowym i pakietami dodatkowymi i modelem dekodera dodatkowego.
   O ile chodzi o „zabawę” to odnoszę wrażenie, że to CP bawi się świetnie. Panienka, która dzwoniła do mnie z działu zajmującego się reklamacjami w kontekście rozwiązywania umów, informując mnie o możliwości naliczenia kary, twierdziła, że dekoder Sagem nie posiadał możliwości równoczesnego nadrywania dwóch kanałów i otrzymałem obecnie dekoder lepszy. Inna panienka, kazała mi sprawdzać aktualizację oprogramowania HD7000 i nie negowała faktów na temat Sagem. Wariatkowo…

   • okopan napisał(a):

    Od tego właśnie byłby sąd. Mam zapisany w umowie dekoder sagemcom ESI-88, który otrzymałem z instrukcją. jeżeli Pan uważa, że można klientowi wcisnąć wszystko, bo nie ma dokładnego opisu w umowie to właśnie od tego jest sąd (ew. postępowanie polubowne) aby rozstrzygać. Jeżeli dekoder zaktualizuje oprogramowanie sprawa będzie nieaktualna, bo ja zastrzegłem w reklamacjach, że oczekuję na porównywalny dekoder.

  • okopan napisał(a):

   I jeszcze jedno!!!! O jakich „własnych błędach” raczy Pan mówić??? Czyżby miał Pan na myśli podpisanie umowy z CP???

 • Marcin Szczęsny napisał(a):

  Związany z CP? Rozbawiłem się o poranku. 🙂
  Gdzie w umowie lub regulaminie jest zapisana funkcjonalność tego dekodera?
  Po wymianie dekodera otrzymał Pan protokół wymiany sprzętu, który jest aneksem do umowy mówiącym jakim Pan obecnie dysponuje udostępnionym na czas umowy sprzętem.
  Gdyby sprzęt był Pana własnością sprawa wyglądałaby lepiej, choć nadal nie byłaby jednoznaczna.
  Konsultanci i ich wiedza na infolinii to temat rzeka. 😉 Nie zawsze są prawidłowo przygotowani do rozmowy z klientem i ich wiedza nie zawsze jest na właściwym poziomie.
  PS. Mam jednak wrażenie, że Pan ma tylko ochotę sobie „pokrzyczeć” publicznie, a nie szuka jakieś pomocy. Skoro w APS-ie nie potrafią pomóc, to trzeba APS zmienić.

  • okopan napisał(a):

   „Pokrzyczeć publicznie”??? Interesujące stwierdzenie…
   To już świadczy o Pana „preferencjach”!!!
   Jeżeli w umowie mam napisane Sagemcom ESI-88 a daje mi się w zamian dekoder o gorszej funkcjonalności to wszystko jest w porządku???
   Jak sobie „pokrzyczę” w sądzie powołując się na art 493 KC to powiadomię szanownego Pana o wyniku…

   • Marcin Szczęsny napisał(a):

    Zapytam jeszcze raz. W którym miejscu umowy ma Pan zagwarantowaną konkretną funkcjonalność dekodera? Gdzie ona jest opisana?
    BTW. Właśnie poinformował CP, że aktualizacja jest dostępna już dla wszystkich dekoderów.

 • Marcin Szczęsny napisał(a):

  Błąd w postaci pozwu w tej konkretnej sprawie. Koszt kary umownej, sprawy sądowej, nie licząc czasu utraconego.

 • okopan napisał(a):

  Szanowny Pan wyraża swoje poglądy.Nic poza tym.

 • Marcin Szczęsny napisał(a):

  §2 DEFINICJE
  7) Dekoder – Urządzenie dekodujące sygnał Usług (programów telewizyjnych i/lub radiowych) świadczonych przez Cyfrowy Polsat wraz z wyposażeniem, w szczególności pilotem, zasilaczem i kablami;
  27) Usługa (Usługa Telewizji) – usługa telekomunikacyjna dostępu do kodowanych programów telewizyjnych i/lub radiowych
  drogą satelitarną oraz związane z nią usługi dodatkowe świadczone przez Cyfrowy Polsat;
  28) Urządzenie – urządzenie dekodujące niezbędne do korzystania z Usługi umożliwiające odbiór (odkodowanie) Usług, po należytym umieszczeniu w nim przyporządkowanej do niego Karty oraz po Aktywacji, w szczególności Dekoder i CAM;
  29) Sprzęt – Urządzenie (w tym Dekoder albo CAM), zestaw antenowy (w szczególności składający się z czaszy antenowej i konwertera),
  dysk lub inne urządzenie oferowane przez Cyfrowy Polsat lub należące do Abonenta.

  §8 ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Cyfrowy Polsat w ramach Opłaty abonamentowej świadczy Usługi (definicja USŁUGI podana jest wyżej) o cechach określonych w Umowie, w tym w Regulaminie lub
  odrębnych warunkach świadczenia usług. Szczegółowy zakres oraz parametry Usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat wraz ze
  wskazaniem elementów składających się na Opłatę abonamentową, określone są w Umowie, w tym w Cenniku lub odrębnych warunkach
  świadczenia Usług.
  2. Cyfrowy Polsat świadczy związane z Usługami usługi dodatkowe. Szczegółowy zakres usług dodatkowych świadczonych przez Cyfrowy Polsat oraz cen za usługi dodatkowe, określony jest w Cenniku, Umowie lub w odrębnych warunkach świadczenia tych usług.

  §9 SZCZEGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA DLA USŁUG TELEWIZJI
  1. Cyfrowy Polsat świadczy Usługi poprzez udostępnianie kodowanych programów telewizyjnych i/lub radiowych drogą satelitarną.
  Programy oferowane są w Pakietach, których skład szczegółowo określa Umowa, w tym Cennik lub odrębne warunki świadczenia usług.

  § 11 WARUNKI UDOSTĘPNIENIA URZĄDZEŃ I KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU
  1. Do odbioru Usług niezbędne jest posiadanie przez Abonenta Urządzenia. Korzystanie z Usług może odbywać się przy użyciu Urządzenia stanowiącego własność Abonenta bądź Urządzenia udostępnionego przez Cyfrowy Polsat.
  2. Aktualne informacje o ograniczeniach w zakresie korzystania z udostępnionych przez Cyfrowy Polsat Urządzeń, o ile zostały wprowadzone przez Cyfrowy Polsat lub na jego zlecenie oraz o rekomendowanych sposobach zabezpieczenia tych Urządzeń, dostępne są w instrukcji obsługi dołączonej do Urządzenia lub na stronie internetowej http://www.cyfrowyposat.pl oraz w Punktach sprzedaży.
  6. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do wymiany Karty na nową i dezaktywacji dotychczas używanej Karty oraz do przeprowadzenia
  aktualizacji oprogramowania Urządzenia, w każdym czasie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa systemu kodowania sygnałów lub z innych przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych uniemożliwiających świadczenie Usług. O wymianie Karty Cyfrowy Polsat każdorazowo poinformuje Abonenta. Wymiana Karty nastąpi bez dodatkowych opłat po stronie Abonenta.

  Funkcja PVR w dekoderze nie jest usługą tylko funkcjonalnością sprzętu Panu udostępnionego.
  Pan zrównał funkcjonalność sprzętu z usługą. Pan ma usługę świadczoną za pomocą dekodera (model wydanego sprzętu, nie funkcjonalność, określony został umową) udostępnionego przez operatora. Operator zastrzega (w instrukcjach obsługi) prawo do zmiany funkcjonalności sprzętu bez powiadomienia. Wszystko to Pan zaakceptował w momencie podpisywania umowy.

 • okopan napisał(a):

  Zostawmy tę przygłupią dyskusję. Regulamin ściągnąłem sobie i konsultowałem sprawy z odpowiednią instytucją zajmującą się takimi rzeczami.
  Na dzień dzisiejszy sprawa jest nieaktualna, bo główny mój zarzut, po aktualizacji oprogramowania, jest nieaktualny. Szkoda tylko, że 5 (słownie pięć) osób nie potrafiło mi udzielić informacji o mającej nastąpić aktualizacji.
  Oprogramowanie i tak jest do luftu w porównaniu z Sagemcom i nie przewiduję przedłużania umowy.

 • Jarek R. napisał(a):

  Dzisiaj, po najnowszej aktualizacji oprogramowania, która ma na celu m.in. udogodnienia w oglądaniu nagrań STRACIŁEM MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO WSZYSTKICH NAGRAŃ NA TWARDYM DYSKU.
  „Dziękuję” za taką aktualizację.
  Pan na infolinii odesłał mnie do punku obsługi celem… wymiany dekodera na nowy.
  Menu dekodera pokazuje:
  Zajętość dysku: 87%
  Ilość nagrań 0/0
  Brak dysku twardego.

  Próba nagrywania bieżącego programu: „Brak twardego dysku”

  Czy naprawdę nie ma możliwości odzyskania dostępu do dysku twardego?
  Nadmienię, że od lipca 2015 to byłaby już druga wymiana dekodera.

  Do końca czerwca 2015 byłem około 10 lat klientem C+/NC+ Nauczyłem się planować czas z użyciem dekodera z nagrywarką. Obecnie CP skutecznie próbuje mnie zniechęcić do swojej technologii. Czy naprawdę trzeba będzie rozważyć powrót do NC+?

  pozdrawiam
  JR

  • Jarek R. napisał(a):

   No to obeszło się bez wymiany dekodera. Oto rozwiązanie. Wyłącz dekoder z zasilania, zajmij się czymś przez co najmniej cztery godziny, podłącz dekoder do zasilania.
   Po chwili dysk jest widoczny.

   Powyższe polecam konsultantom CP na infolinii.

   Obejdzie się bez rozmyślania nt. powrotu do konkurencji 🙂

   pozdrawiam
   JR

 • marek napisał(a):

  Wita możecie dyskutować ,dywagować i jeszcze co tylko chcecie kochani abonenci CP.Dzisiaj 10 .03.2016 po nowej aktualizacji 1.100.1.4, w ogonku do autoryzowanego punktu stałem ponad godzinę Wszyscy milusińscy pod pachą z dekoderami PVR HD 7000. Permanentna „zawiecha” i możecie „czarować przy dekoderze ile dusza zapragnie ,reset,”wachlowanie” kartą ,ponowne podanie sygnału przez ICOK nic!!! zdechł 5 godzin na wyświetlaczu aktualizacja i doopa blada ,restart powrót do logo operatora i perpetuum mobile,już chciałem podać nu kromkę z wypaśną wędliną ale poszedłem spać :-)Teraz ciekawostka w luźnej rozmowie z fachowcem od 10:00 było 10 klientów ,a dzień wcześniej dwa razy więcej tak że aktualizacja moc pozdrowienia dla CO

 • Marcin Szczęsny napisał(a):

  W wielu tych wypadkach pomaga wyłączenie z sieci na kilka chwil, a po ponownym włączeniu do sieci pozostawienie dekodera w „standby”.

 • maciejsacher napisał(a):

  Witam, a co z aplikacją IPLA ?
  Od kiedy nowe oprogramowanie zagnieździło się w dekoderze po prostu zniknęła.

 • waldek napisał(a):

  IPLA z dekodera polsatu wyleciała na zawsze ( taką dostałem informacje z infolinii ). Wprowadzili to tak że wszyscy są zaskoczeni a informacje o tym możesz tylko uzyskać na infolinii jak zadzwonisz. Totalny chaos. W punktach usługowych robią tylko wielkie oczy, też o niczym nie wiedzą, ba nadal ludzi wprowadzają w błąd iż można iple oglądać przez dekoder, już nie wspomnę o tym iż na żadnej stronie internetowej próżno szukać informacji o tym.

  • Marcin Szczęsny napisał(a):

   Wyleciała stara aplikacja IPLA. Teraz jest nowa aplikacja nazwana VOD, nadal jednak jest to IPLA. Materiały video są również opatrzone logiem IPLA.

 • 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *