Nowe oprogramowanie dla dekodera PVR7000

pvr_hd_7000_skos

17 listopada 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.108.1.4. 

 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS

– poprawa stabilności

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

8 listopada 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.108.1.4. 

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1845390374 – 1845584529

(Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.106.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS

– poprawa stabilności

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


 

24 maja 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.106.1.4. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki w Strefie Abonenta

– poprawa stabilności nagrywania

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


9 marca 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.100.1.4. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Udostępnienie nowej aplikacji CP GO
– Dodanie funkcji CEC – funkcjonalność pozwala sterować za pomocą jednego pilota wieloma urządzeniami takimi jak: telewizor, nagrywarka HDD, odtwarzacz DVD itp. Warunkiem prawidłowego działania jest kompatybilność sprzętu.
– Informacja dla użytkownika o braku możliwości zmiany kanału podczas nagrywania
– Zapis statusu nagrania/bufora Live Pause – (funkcjonalność pozwala na zapamiętanie statusu sygnału podczas wystąpienia problemów w trakcie trwającego nagrania /buforowania Live Pause)
– Wybór dowolnego czasu rozpoczęcia nagrania w obrębie bufora Live Pause – funkcjonalność pozwala na nagranie materiału, który został zbuforowany w ramach Live Pause.
– Odtwarzanie (z listy nagrań) obecnie nagrywanego programu – funkcjonalność umożliwia odtworzenie nagranej części materiału przed zakończeniem bieżącego nagrywania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


 

27 stycznia 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.88.1.4. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.64.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki w zarządzaniu konfliktami podczas trwających nagrań;
– możliwość oglądania nagrywanego programu z poziomu listy nagrań;
– domyślnie nagrywanie aktualnego wydarzenia w przypadku uruchomienia nagrywania podczas jego trwania;
– możliwość wyboru audycji dostępnej w pamięci  Live Pause do nagrania;
– informacja o przypadkach braku sygnału satelitarnego w nagraniu.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

 

18 marca 2015 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.80.1.4.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Możliwość planowania nagrań na dwóch różnych kanałach w tym samym czasie,
– Możliwość przełączania pomiędzy dwoma trwającymi nagraniami,
– Odsyłacze do IPLA,
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania,
– „Strzałki” w nawigacji wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona jest „pomoc”,
– Zmiana opisu przycisku “pomoc”,
– Szybkie przełączenie kanału po przytrzymaniu ostatniej cyfry (-> np: chcąc szybko przełączyć na kanał 123 wystarczy nacisnąć 1,2, a potem dłużej przytrzymać 3, w następstwie czego kanał szybko przełączy się na 123),
– Ściąganie EPG podczas uruchamiania dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


 

5 marca 2015 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.80.1.4. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.64.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Możliwość planowania nagrań na dwóch różnych kanałach w tym samym czasie,
– Możliwość przełączania pomiędzy dwoma trwającymi nagraniami,
– Odsyłacze do IPLA,
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania,
– „Strzałki” w nawigacji wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona jest „pomoc”,
– Zmiana opisu przycisku “pomoc”,
– Szybkie przełączenie kanału po przytrzymaniu ostatniej cyfry,
– Ściąganie EPG podczas uruchamiania dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

16 grudnia 2014 r. na wszystkie dekodery PVR7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.64.1.4. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera.


 

9 grudnia 2014 r. na wybrane dekodery PVR7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.64.1.4. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.52.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera.

 


 

7.10.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania dla wszystkich dekoderów.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.52.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

25.09.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.52.1.4

UWAGA: Nowe oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje dotychczasowa wersja: 1.48.1.4
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

 

11.06.2014 r. na wszystkie dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowe wersje oprogramowania.

Nowe wersje oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.48.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodana nowa funkcjonalność HBOGO
– zmiana User Interface (EPG, informacje o programie, lista kanałów, lista nagrań)
– edycja list ulubionych
– planowanie przełączeń/rezerwacja zdarzeń
– edycja zaplanowanych nagrań/przełączeń
– planowanie manualne nagrań/przełączeń
– obsługa napisów
– PVR Seek (przytrzymanie strzałek do przewijania daje możliwość “przesuwania się” po buforze live pause lub nagraniu)
– ECO (do wyboru tryb Czuwania lub tryb Monitoring)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

11.03.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.46.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka współpracy dekoderów z telewizorami 4k (UHD),
– poprawka do „czarnych obrazów” przy odtwarzaniu materiałów IPLA,
– poprawka do obsługi przycisku EXIT w aplikacji IPLA,
– poprawka do konfiguracji TP_Linka WEP – obsługa haseł w HEXie,
– dodana obsługa 152 bitowego WEP,
– inne drobne poprawki do IPLA.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

28.01.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.44.1.4

Aktualizacja ma na celu poprawę błędów dotychczasowego oprogramowania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

26 listopada 2013 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekoderów PVR HD 7000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.38.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,
– poprawki do braku EPG,
– poprawki do „czarnych nagrań”,

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

22 listopada 2013r. nowe oprogramowanie (1.38.1.4) dla dekoderów PVR HD 7000 zostało wycofane.

Dekodery PVR HD 7000 powinny mieć nadal wersję oprogramowania: 1.34.1.2

Dla pozostałych dekoderów ostatnia zmiana oprogramowania została wdrożona i działa poprawnie.


 

19 listopada 2013 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekoderów PVR HD 7000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.38.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,
– poprawki do braku EPG,
– poprawki do „czarnych nagrań”,

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.

41 komentarzy

 • okopan napisał(a):

  Szanowny Pan wyraża swoje poglądy.Nic poza tym.

 • Marcin Szczęsny napisał(a):

  §2 DEFINICJE
  7) Dekoder – Urządzenie dekodujące sygnał Usług (programów telewizyjnych i/lub radiowych) świadczonych przez Cyfrowy Polsat wraz z wyposażeniem, w szczególności pilotem, zasilaczem i kablami;
  27) Usługa (Usługa Telewizji) – usługa telekomunikacyjna dostępu do kodowanych programów telewizyjnych i/lub radiowych
  drogą satelitarną oraz związane z nią usługi dodatkowe świadczone przez Cyfrowy Polsat;
  28) Urządzenie – urządzenie dekodujące niezbędne do korzystania z Usługi umożliwiające odbiór (odkodowanie) Usług, po należytym umieszczeniu w nim przyporządkowanej do niego Karty oraz po Aktywacji, w szczególności Dekoder i CAM;
  29) Sprzęt – Urządzenie (w tym Dekoder albo CAM), zestaw antenowy (w szczególności składający się z czaszy antenowej i konwertera),
  dysk lub inne urządzenie oferowane przez Cyfrowy Polsat lub należące do Abonenta.

  §8 ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Cyfrowy Polsat w ramach Opłaty abonamentowej świadczy Usługi (definicja USŁUGI podana jest wyżej) o cechach określonych w Umowie, w tym w Regulaminie lub
  odrębnych warunkach świadczenia usług. Szczegółowy zakres oraz parametry Usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat wraz ze
  wskazaniem elementów składających się na Opłatę abonamentową, określone są w Umowie, w tym w Cenniku lub odrębnych warunkach
  świadczenia Usług.
  2. Cyfrowy Polsat świadczy związane z Usługami usługi dodatkowe. Szczegółowy zakres usług dodatkowych świadczonych przez Cyfrowy Polsat oraz cen za usługi dodatkowe, określony jest w Cenniku, Umowie lub w odrębnych warunkach świadczenia tych usług.

  §9 SZCZEGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA DLA USŁUG TELEWIZJI
  1. Cyfrowy Polsat świadczy Usługi poprzez udostępnianie kodowanych programów telewizyjnych i/lub radiowych drogą satelitarną.
  Programy oferowane są w Pakietach, których skład szczegółowo określa Umowa, w tym Cennik lub odrębne warunki świadczenia usług.

  § 11 WARUNKI UDOSTĘPNIENIA URZĄDZEŃ I KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU
  1. Do odbioru Usług niezbędne jest posiadanie przez Abonenta Urządzenia. Korzystanie z Usług może odbywać się przy użyciu Urządzenia stanowiącego własność Abonenta bądź Urządzenia udostępnionego przez Cyfrowy Polsat.
  2. Aktualne informacje o ograniczeniach w zakresie korzystania z udostępnionych przez Cyfrowy Polsat Urządzeń, o ile zostały wprowadzone przez Cyfrowy Polsat lub na jego zlecenie oraz o rekomendowanych sposobach zabezpieczenia tych Urządzeń, dostępne są w instrukcji obsługi dołączonej do Urządzenia lub na stronie internetowej http://www.cyfrowyposat.pl oraz w Punktach sprzedaży.
  6. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do wymiany Karty na nową i dezaktywacji dotychczas używanej Karty oraz do przeprowadzenia
  aktualizacji oprogramowania Urządzenia, w każdym czasie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa systemu kodowania sygnałów lub z innych przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych uniemożliwiających świadczenie Usług. O wymianie Karty Cyfrowy Polsat każdorazowo poinformuje Abonenta. Wymiana Karty nastąpi bez dodatkowych opłat po stronie Abonenta.

  Funkcja PVR w dekoderze nie jest usługą tylko funkcjonalnością sprzętu Panu udostępnionego.
  Pan zrównał funkcjonalność sprzętu z usługą. Pan ma usługę świadczoną za pomocą dekodera (model wydanego sprzętu, nie funkcjonalność, określony został umową) udostępnionego przez operatora. Operator zastrzega (w instrukcjach obsługi) prawo do zmiany funkcjonalności sprzętu bez powiadomienia. Wszystko to Pan zaakceptował w momencie podpisywania umowy.

 • okopan napisał(a):

  Zostawmy tę przygłupią dyskusję. Regulamin ściągnąłem sobie i konsultowałem sprawy z odpowiednią instytucją zajmującą się takimi rzeczami.
  Na dzień dzisiejszy sprawa jest nieaktualna, bo główny mój zarzut, po aktualizacji oprogramowania, jest nieaktualny. Szkoda tylko, że 5 (słownie pięć) osób nie potrafiło mi udzielić informacji o mającej nastąpić aktualizacji.
  Oprogramowanie i tak jest do luftu w porównaniu z Sagemcom i nie przewiduję przedłużania umowy.

 • Jarek R. napisał(a):

  Dzisiaj, po najnowszej aktualizacji oprogramowania, która ma na celu m.in. udogodnienia w oglądaniu nagrań STRACIŁEM MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO WSZYSTKICH NAGRAŃ NA TWARDYM DYSKU.
  “Dziękuję” za taką aktualizację.
  Pan na infolinii odesłał mnie do punku obsługi celem… wymiany dekodera na nowy.
  Menu dekodera pokazuje:
  Zajętość dysku: 87%
  Ilość nagrań 0/0
  Brak dysku twardego.

  Próba nagrywania bieżącego programu: “Brak twardego dysku”

  Czy naprawdę nie ma możliwości odzyskania dostępu do dysku twardego?
  Nadmienię, że od lipca 2015 to byłaby już druga wymiana dekodera.

  Do końca czerwca 2015 byłem około 10 lat klientem C+/NC+ Nauczyłem się planować czas z użyciem dekodera z nagrywarką. Obecnie CP skutecznie próbuje mnie zniechęcić do swojej technologii. Czy naprawdę trzeba będzie rozważyć powrót do NC+?

  pozdrawiam
  JR

  • Jarek R. napisał(a):

   No to obeszło się bez wymiany dekodera. Oto rozwiązanie. Wyłącz dekoder z zasilania, zajmij się czymś przez co najmniej cztery godziny, podłącz dekoder do zasilania.
   Po chwili dysk jest widoczny.

   Powyższe polecam konsultantom CP na infolinii.

   Obejdzie się bez rozmyślania nt. powrotu do konkurencji 🙂

   pozdrawiam
   JR

 • marek napisał(a):

  Wita możecie dyskutować ,dywagować i jeszcze co tylko chcecie kochani abonenci CP.Dzisiaj 10 .03.2016 po nowej aktualizacji 1.100.1.4, w ogonku do autoryzowanego punktu stałem ponad godzinę Wszyscy milusińscy pod pachą z dekoderami PVR HD 7000. Permanentna “zawiecha” i możecie “czarować przy dekoderze ile dusza zapragnie ,reset,”wachlowanie” kartą ,ponowne podanie sygnału przez ICOK nic!!! zdechł 5 godzin na wyświetlaczu aktualizacja i doopa blada ,restart powrót do logo operatora i perpetuum mobile,już chciałem podać nu kromkę z wypaśną wędliną ale poszedłem spać :-)Teraz ciekawostka w luźnej rozmowie z fachowcem od 10:00 było 10 klientów ,a dzień wcześniej dwa razy więcej tak że aktualizacja moc pozdrowienia dla CO

 • Marcin Szczęsny napisał(a):

  W wielu tych wypadkach pomaga wyłączenie z sieci na kilka chwil, a po ponownym włączeniu do sieci pozostawienie dekodera w “standby”.

 • maciejsacher napisał(a):

  Witam, a co z aplikacją IPLA ?
  Od kiedy nowe oprogramowanie zagnieździło się w dekoderze po prostu zniknęła.

 • 1 2 3 4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *