Nowe oprogramowanie dla dekodera PVR7000

25 października 2017r. dla wszystkich dekoderów PVR HD7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.118.4.0

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– nowy wygląd i kolorystyka menu dekodera,
– nowy sposób nawigacji po menu dekodera,
– nowy widok listy Kanałów TV,
– nowy widok Programu TV (EPG) (widok listy),
– nowy widok menu Nagrania i listy nagrań,
– nowy widok menu Strefa Abonenta,
– nowy układ menu Ustawienia i nowe nazwy parametrów,
– nowy sposób zarządzania kanałami w menu Ustawienia (Ulubione). Maksymalna liczba list ulubionych 3,
– dodanie Menu Akcji. Podczas oglądania kanału TV menu jest dostępne pod strzałką w prawo. W menu Program TV i Nagrania jest dostępne pod przyciskiem OK.

Zaktualizowana instrukcja obsługi opisująca zmiany funkcjonalności przycisków na pilocie. Przygotowałem również opis zmian: http://icyfrowypolsat.pl/nowy-interfejs-nie-moge-wlaczyc-vod-i-hbo-go-nie-dziala-ostatni-kanal/

Jak zaktualizować oprogramowanie:
Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera. W razie wystąpienia anomalii w działaniu w pierwszej kolejności dobrze jest wykonać powrót do ustawień fabrycznych.


 

12 października 2017r. dla wybranych dekoderów PVR HD7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.118.4.0

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grupy 60 tysięcy dekoderów z zakresu modułów: 1845561820 – 1845906923.  Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.108.1.4.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– nowy wygląd i kolorystyka menu dekodera,
– nowy sposób nawigacji po menu dekodera,
– nowy widok listy Kanałów TV,
– nowy widok Programu TV (EPG) (widok listy),
– nowy widok menu Nagrania i listy nagrań,
– nowy widok menu Strefa Abonenta,
– nowy układ menu Ustawienia i nowe nazwy parametrów,
– nowy sposób zarządzania kanałami w menu Ustawienia (Ulubione). Maksymalna liczba list ulubionych 3,
– dodanie Menu Akcji. Podczas oglądania kanału TV menu jest dostępne pod strzałką w prawo. W menu Program TV i Nagrania jest dostępne pod przyciskiem OK.

Zaktualizowana instrukcja obsługi opisująca zmiany funkcjonalności przycisków na pilocie. Przygotowałem również opis zmian: http://icyfrowypolsat.pl/nowy-interfejs-nie-moge-wlaczyc-vod-i-hbo-go-nie-dziala-ostatni-kanal/

Jak zaktualizować oprogramowanie:
Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera. W razie wystąpienia anomalii w działaniu w pierwszej kolejności dobrze jest wykonać powrót do ustawień fabrycznych.


 

17 listopada 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.108.1.4. 

 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS

– poprawa stabilności

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

8 listopada 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.108.1.4. 

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1845390374 – 1845584529

(Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.106.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS

– poprawa stabilności

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


 

24 maja 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.106.1.4. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki w Strefie Abonenta

– poprawa stabilności nagrywania

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


9 marca 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.100.1.4. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Udostępnienie nowej aplikacji CP GO
– Dodanie funkcji CEC – funkcjonalność pozwala sterować za pomocą jednego pilota wieloma urządzeniami takimi jak: telewizor, nagrywarka HDD, odtwarzacz DVD itp. Warunkiem prawidłowego działania jest kompatybilność sprzętu.
– Informacja dla użytkownika o braku możliwości zmiany kanału podczas nagrywania
– Zapis statusu nagrania/bufora Live Pause – (funkcjonalność pozwala na zapamiętanie statusu sygnału podczas wystąpienia problemów w trakcie trwającego nagrania /buforowania Live Pause)
– Wybór dowolnego czasu rozpoczęcia nagrania w obrębie bufora Live Pause – funkcjonalność pozwala na nagranie materiału, który został zbuforowany w ramach Live Pause.
– Odtwarzanie (z listy nagrań) obecnie nagrywanego programu – funkcjonalność umożliwia odtworzenie nagranej części materiału przed zakończeniem bieżącego nagrywania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


 

27 stycznia 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.88.1.4. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.64.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki w zarządzaniu konfliktami podczas trwających nagrań;
– możliwość oglądania nagrywanego programu z poziomu listy nagrań;
– domyślnie nagrywanie aktualnego wydarzenia w przypadku uruchomienia nagrywania podczas jego trwania;
– możliwość wyboru audycji dostępnej w pamięci  Live Pause do nagrania;
– informacja o przypadkach braku sygnału satelitarnego w nagraniu.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

 

18 marca 2015 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.80.1.4.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Możliwość planowania nagrań na dwóch różnych kanałach w tym samym czasie,
– Możliwość przełączania pomiędzy dwoma trwającymi nagraniami,
– Odsyłacze do IPLA,
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania,
– „Strzałki” w nawigacji wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona jest „pomoc”,
– Zmiana opisu przycisku “pomoc”,
– Szybkie przełączenie kanału po przytrzymaniu ostatniej cyfry (-> np: chcąc szybko przełączyć na kanał 123 wystarczy nacisnąć 1,2, a potem dłużej przytrzymać 3, w następstwie czego kanał szybko przełączy się na 123),
– Ściąganie EPG podczas uruchamiania dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

 


 

5 marca 2015 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.80.1.4. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.64.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Możliwość planowania nagrań na dwóch różnych kanałach w tym samym czasie,
– Możliwość przełączania pomiędzy dwoma trwającymi nagraniami,
– Odsyłacze do IPLA,
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania,
– „Strzałki” w nawigacji wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona jest „pomoc”,
– Zmiana opisu przycisku “pomoc”,
– Szybkie przełączenie kanału po przytrzymaniu ostatniej cyfry,
– Ściąganie EPG podczas uruchamiania dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

16 grudnia 2014 r. na wszystkie dekodery PVR7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.64.1.4. 

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera.


 

9 grudnia 2014 r. na wybrane dekodery PVR7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.64.1.4. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1.52.1.4.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera.

 


 

7.10.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania dla wszystkich dekoderów.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.52.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

25.09.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.52.1.4

UWAGA: Nowe oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje dotychczasowa wersja: 1.48.1.4
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

 

11.06.2014 r. na wszystkie dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowe wersje oprogramowania.

Nowe wersje oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.48.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodana nowa funkcjonalność HBOGO
– zmiana User Interface (EPG, informacje o programie, lista kanałów, lista nagrań)
– edycja list ulubionych
– planowanie przełączeń/rezerwacja zdarzeń
– edycja zaplanowanych nagrań/przełączeń
– planowanie manualne nagrań/przełączeń
– obsługa napisów
– PVR Seek (przytrzymanie strzałek do przewijania daje możliwość “przesuwania się” po buforze live pause lub nagraniu)
– ECO (do wyboru tryb Czuwania lub tryb Monitoring)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

11.03.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.46.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka współpracy dekoderów z telewizorami 4k (UHD),
– poprawka do „czarnych obrazów” przy odtwarzaniu materiałów IPLA,
– poprawka do obsługi przycisku EXIT w aplikacji IPLA,
– poprawka do konfiguracji TP_Linka WEP – obsługa haseł w HEXie,
– dodana obsługa 152 bitowego WEP,
– inne drobne poprawki do IPLA.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

28.01.2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1.44.1.4

Aktualizacja ma na celu poprawę błędów dotychczasowego oprogramowania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

26 listopada 2013 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekoderów PVR HD 7000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.38.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,
– poprawki do braku EPG,
– poprawki do „czarnych nagrań”,

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

22 listopada 2013r. nowe oprogramowanie (1.38.1.4) dla dekoderów PVR HD 7000 zostało wycofane.

Dekodery PVR HD 7000 powinny mieć nadal wersję oprogramowania: 1.34.1.2

Dla pozostałych dekoderów ostatnia zmiana oprogramowania została wdrożona i działa poprawnie.


 

19 listopada 2013 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekoderów PVR HD 7000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.38.1.4

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,
– poprawki do braku EPG,
– poprawki do „czarnych nagrań”,

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.

Udostępnij interesującą Cię treść za pomocą:
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

58 komentarzy

 1. Zgadzam się z poprzednikiem.

  Nowy software wprowadza menu, które zupełnie mi nie leży. Generalnie jakby cofnęli się w rozwoju i wrócili do poprzedniej epoki. Szkoda, bo poprzednie menu może nie było idealne, ale na pewno było lepsze od obecnego… DRAMAT

 2. Chaos i galimatias… Co do kolorystyki, to kwestia gustu, dla mnie sprawa drugorzędna, ale pomarańczowe mogło być..! Natomiast pod względem obsługi kanałów, informacji o programach a przede wszystkim planowania nagrywania i przypomnień, to powiem szczerze, że jest to co najmniej niezrozumiałe… u mnie za coś takiego rozwiązałbym odpowiedzialną grupę i żadnej premii, oraz degradacja albo… Klient jest najważniejszy, bez dwóch zdań – on mi daje chleb!

  Ktoś porównał to do kombajnu – bardzo trafnie! Był soft, który zawierał “zaszytą” najlepszą idee (jak dla mnie), z jaką się spotkałem przy obsłudze dekodera, i wystarczyło ją nieco poprawić gdzie nie gdzie mądrze rozwinąć, postawić na personalizację kanałów tak, aby abonent mógł dostosować telegazetę (najbardziej przyjazna grafika dla widza) do swoich preferencji i byłby postęp – Wielki Krok na przód. Nie trzeba być wizjonerem, by wiedzieć, że prostota i funkcjonalność, to cechy najważniejsze i najlepszy kierunek rozwoju.

  Teraz możemy zapomnieć o zaplanowaniu interesujących nas programów na cały wieczór. ŻÓŁTY PRZYCISK na pilocie czyli planowanie i serfowanie po kanałach jednocześnie – bajka, i to można było trochę rozwinąć i udoskonalić, następnie klawisz EPG czyli oś czasu, były niegdyś flagowymi i moimi ulubionymi przyciskami i obecnie, nie można już ich niczym zastąpić. Miałem dostęp do najbardziej rajcującej funkcji, czyli opcji planowania przełączania kanałów. Najwygodniejsza, najbardziej przyjazna funkcja w poprzednim sofcie Cyfrowego Polsatu została spuszczona w “kanał”. Może się ośmieszę ale porównałbym to do barbarzyństwa! Obecnie po męczącym dniu trzeba namęczyć się dodatkowo, aby wybrać to, co nas interesuje, bo na listach widzimy tylko początek tytułu programu a żeby dowiedzieć się coś więcej, trzeba zjechać kilkanaście pozycji w dół a pełną informację uzyskamy dopiero wtedy, jeśli poklikamy sobie jeszcze kilka razy. Ale za żadne skarby świata i tak nie dowiemy się, czy o tej porze nie ma czegoś ciekawszego na innym kanale, czego nie chcielibyśmy przegapić. Przedtem można było zaplanować przełączenie kanału co do minuty, a teraz mamy co? Albo “o czasie” albo jakieś widełki 5-minutowe. Co to daje? A no, nie zaplanujemy już tak, aby nie przegapić początku programu, bo jeśli zacznie się prędzej (a zdarza się to b. często na kanałach dokumentalnych), to przegapimy wstęp, albo nie dokończymy oglądania poprzedniego, bo ustawiając przełączenie 5 min. przed rozpoczęciem następnego programu, najprawdopodobniej obetnie nam końcówkę obecnie oglądanego.

  Z precyzyjnym planowaniem nagrywania następny gniot: trzeba użyć klawiatury numerycznej zamiast strzałek kursora – to ma być ułatwienie? Do tego nie mając graficznego podglądu (jak to było poprzednio) zaplanowanych przełączeń na żółto i do nagrania na czerwono – imaginuj waść, jak to sobie zaplanowałeś?? Miałem w zwyczaju planowanie raz na kilka dni. Przychodziłem z pracy, włączałem TV i podgląd telegazety i było wszystko jak na dłoni. Pełen relaks.

  Cofanie do poprzednio oglądanego kanału – działa pod innym klawiszem pilota i tu PLUS! Klawisz ten (x) wygodniej obsługuje się kciukiem ale… żeby nie było za pięknie: działa dobrze na WSZYSTKICH ale nie współdziała z ULUBIONYMI. To nie powinno przejść fazy testów.

  Przełączanie między listami ULUBIONYCH – koszmar, nawet szkoda pisać.

  Cyfrowy Polsat nie jest idealny (a miałem już wszystkie wiodące platformy cyfrowe) ale dawał mi w dużym stopniu zadowolenie i poczucie pewnej rozrywki. Po “przymusowej” aktualizacji oprogramowania dekodera PVR HD 7000, po godzinie oglądania jestem już tak sfrustrowany, że odechciewa mi się uczenia nowych funkcji, bo wiem, że nie warto – i tak to już nic nie zmieni. To już nie jest moja telewizja…
  Dobrze, że mamy już szybki internet, i w to zainwestuję w najbliższej przyszłości, bo przy takiej polityce Cyfrowego Polsatu na pewno nie przedłużę umowy.

  Drogi Polsacie Cyfrowy – powrót i personalizacja EPG, w formie osi czasu czy telegazety, rozwinąć ją trochę o jakieś dodatkowe opcje, większy zakres godzin, zwiększyć ilości kanałów w podstawowym widoku czy nie wiem co jeszcze, powrót “żółtego guzika”, którego brakuje wielu użytkownikom… może jeszcze dokładniejsze informacje o nadchodzących programach np. sportowych, to jest właściwa droga… było dobrze, dlaczego to popsuliście?

 3. czy można wrócić do poprzedniego oprogramowania

  1. Author

   Nie, nie można.

 4. Nowe oprogramowanie to rewelka…. graficznie ;), ale to akurat rzecz gustu.
  Cała reszta, menu, obsługa, działanie to jakaś MASAKRA jest. fororg już sporo napisał, ale to nie wszystko, bo chyba już mu się pisać nie chciało. Dołożę swoje 3 grosze. Jak można tak skopać coś co działało??? dawniej większość opcji dostępna za naciśnięciem jednego, może dwóch klawiszy, a teraz zagłębiaj się gdzieś w jakieś zagmatwane “ciasne uliczki”, lista kanałów nie przewija się już w koło, a najlepsze jest, że po nagraniu jakiejś audycji na liście, owszem, jest nazwa, godzina itd. ale opis jest już z programu, który był poprzednio (jak można tego nie zauważyć w fazie testów?). Miałem nadzieję, że chociaż poprawili błąd w temacie “pustych-czarnych” nagrań, niestety zawiodłem się srodze. Nadal zdarzają się przypadki, że po nagraniu pozostaje “czarna dziura”.
  Ale są też plusy, właściwie jeden, który mi się spodobał. Po staremu można było zaprogramować nagrywanie min. +/- 15 min. (to było za długo), a teraz jest 5 min. to tyle z plusów.
  Cała reszta to koszmar. Faktycznie, ja też “rozwiązałbym odpowiedzialną grupę i żadnej premii, oraz degradacja” do czasu naprawy tego, co tak koncertowo spieprzyli.
  Drogi CP, daj jakąś szansę na powrót starego i już nic więcej nie “poprawiajcie”, bo “lepsze jest wrogiem dobrego”.

  1. Author

   “Karuzela” na liście kanałów ma wrócić. Tyle udało mi się ustalić.

 5. Jeśli wróci “telegazeta” z poprzednimi funkcjami, to niech mi Pan wierzy, że większość użytkowników będzie za to wdzięczna, Panie Marcinie. Im większą dacie swobodę w operowaniu, tym więcej zyskacie zwolenników. Dobrze, że arszymek podtrzymał temat, bo dzięki niemu przypomniałem sobie o jednej KLUCZOWEJ funkcji.
  Zaznaczę na samym wstępie, że jest to pokorna sugestia, a nie krytyka. Chodzi mianowicie, Panie Marcinie, o listę nagrań. Proszę sobie wyobrazić, że mając już do dyspozycji zaznaczanie nagranych programów (tzw. ptaszkowanie), i w tym trybie na górnym pasku jest po kolei: Wyjdź, Usuń, Zablokuj i Zaznacz wszystko, jest jeszcze dodatkowa opcja … ODTWÓRZ.
  Byłoby to novum w oprogramowaniu. Ale aż się prosi, aby po wybraniu (zaptaszkowaniu) kilku pozycji można było użyć komendy: Odtwórz!… Albo nie umiem tego odnaleźć albo takiej komendy po prostu nie ma…(?)
  Taka funkcjonalność trybu listy nagrań + kolejkowanie i byłby HIT lub CYMES (jak kto woli), mamy luz i wygodę, że XXI wiek niczego lepszego nie zaproponuje w oprogramowaniu manualnego pilota. No, chyba, że… ktoś opracuje urządzenie obsługiwane ludzkim umysłem…
  Zażartowałem trochę pod koniec, ale jeśli ma Pan jakikolwiek wpływ na przebieg prac nad tym softem, to proszę o tym wspomnieć, jeśli zaczną przy tym grzebać 🙂 I założę się, że jest liczne grono abonentów, którzy podzielają moje zdanie w tej kwestii.

  1. Author

   Ja nie mam wpływu na plany i działania Cyfrowego Polsatu, choć wiem, że tutaj mniej lub bardziej ważne osoby operatora zaglądają. Wszelkie Wasze uwagi w komentarzach pozostawiam (tylko wulgarne, chamskie i obraźliwe wpisy nie są przeze mnie akceptowane) , czasem coś podpowiem, a jak znajdę trochę czasu, to Wasze i moje spostrzeżenia zbiorę w jeden wpis.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.