Wzór wypowiedzenia umowy

Wzór wypowiedzenia umowy

Od 29.12.2014r. we wszystkich umowach dla nowych klientów zawartych od tego dnia na Telewizję Satelitarną obowiązuje nowy okres wypowiedzenia umowy – 1 miesiąc.
W sierpniu 2015 roku zakończył się również proces informowania obecnych abonentów o zmianie okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowych 3 lub 2 miesięcy na 1 miesiąc, a dokładnie 1 cykl rozliczeniowy.
Mówi o tym zapis w umowie:
6. Warunki rozwiązania Umowy
6.1 Abonent i Cyfrowy Polsat są uprawnieni do rozwiązania Umowy za pisemnym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi jeden (1) Okres Rozliczeniowy ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego.
6.3 W przypadku gdy przy zawarciu Umowy Abonent otrzymał Sprzęt udostępniony przez Cyfrowy Polsat, Abonent jest zobowiązany do zwrotu tego Sprzętu, na własny koszt, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od rozwiązania/wygaśnięcia Umowy w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu lub na adres Cyfrowego Polsatu: ul. Łubinowa 4a, Warszawa. Aktualna lista Autoryzowanych Punktów Sprzedaży Cyfrowego Polsatu jest dostępna na stronie www.cyfrowypolsat.pl oraz pod numerem infolinii Centrum Obsługi Klienta.

1. Wzór wypowiedzenia umowy z końcem okresu podstawowego umowy (umowy na czas określony), który można wysłać do Cyfrowego Polsatu lub złożyć w najbliższym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży:

 

Imię i Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Nr karty:
Nr dekodera:
Nr telefonu:

miejscowość, data
Biuro Obsługi Klienta
Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Wypowiadam umowę o świadczenie usług telewizji satelitarnej/internetu/telefonii* pomiędzy mną a Cyfrowym Polsatem S.A. z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu podstawowego umowy.

Z poważaniem,
czytelny podpis

 

 


2. Wzór wypowiedzenia umowy obowiązującej na czas nieokreślony, który można wysłać do Cyfrowego Polsatu lub złożyć w najbliższym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży:

Imię i Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Nr karty:
Nr dekodera:
Nr telefonu:

miejscowość, data
Biuro Obsługi Klienta
Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Wypowiadam umowę o świadczenie usług telewizji satelitarnej/internetu/telefonii* pomiędzy mną a Cyfrowym Polsatem S.A. z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia.

Z poważaniem,
czytelny podpis

 

 


3. Wzór wypowiedzenia umowy na czas określony przed zakończeniem upływem umownego okresu, który można wysłać do Cyfrowego Polsatu lub złożyć w najbliższym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży:

Imię i Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Nr karty:
Nr dekodera:
Nr telefonu:

miejscowość, data
Biuro Obsługi Klienta
Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Wypowiadam umowę o świadczenie usług telewizji satelitarnej/internetu/telefonii* pomiędzy mną a Cyfrowym Polsatem S.A. z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec najbliższego cyklu rozliczeniowego z naliczeniem kary umownej za jej rozwiązanie przez upływem okresu podstawowego umowy.

Z poważaniem,
czytelny podpis

 

 


* – wstawiamy zgodnie z tym z jakiej usługi rezygnujemy

 

Powyższe wypowiedzenia umowy muszą być złożone w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Cyfrowego Polsatu lub dostarczone pocztą/kurierem do Biura Obsługi Klienta najpóźniej na 1 miesiąc + 1 dzień przed przed zakończeniem okresu podstawowego umowy lub okresu, kiedy chcemy rozwiązać umowę. Okres wypowiedzenia liczony jest zgodnie z cyklem rozliczeniowym.

Złożenie wypowiedzenia, to nie jest jeszcze rozwiązanie umowy. Po rozwiązaniu umowy, w razie posiadania wypożyczonego (udostępnionego) sprzętu, należy go zwrócić w ciągu 30 dni, aby nie narazić się na opłatę za brak lub zwłokę w zwrocie sprzętu. Listę elementów podlegających zwrotowi przygotowałem tutaj.


Udostępnij interesującą Cię treść za pomocą:
 • 55
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

294 komentarze

 1. Witam. Własnie wracam z punktu Polsatu w Brzeszczach przy ulicy Dworcowej gdzie odmówiono mi przyjęcia wypowiedzenia. Jako powód podano mi brak faksu. Jak w takim przypadku skutecznie dostarczyć wypowiedzenie do tego punktu, mam przynieść własny faks?

  1. Author

   Po co im faks? Nie potrzebują faksu, tylko robią to w systemie informatycznym Cyfrowego Polsatu i drukują z tego samego systemu potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia. Jeśli tego nie wiedzą w tym punkcie, to potrzebne jest im szkolenie, a przynajmniej zapoznanie się z procedurami. 😉

 2. witam
  Chcem wysłać do BOK w Warszawie dekodery po zakończonej umowie. Nie moge znaleźć jednego z pilotów bodajże od mulirooma. Czy wymagane jest komplet???

 3. Author

  Kara za brak zwrotu pilota wynosi 30zł. Na taką kwotę Cyfrowy Polsat wystawi notę obciążeniową po dokonaniu zwrotu.

 4. Witam.
  Chciałabym wypowiedzieć umowę która kończy się w październiku 2017r.
  Wiem, że będzie kara umowna ale bardziej interesuje mnie jak napisać takie wypowiedzenie.
  Konkretnie jakie daty zawrzeć. Okres rozliczeniowy przypada na 20 dzień każdego miesiąca.
  Jak proporcjonalnie zmniejsza się kwota kary?
  Skoro teraz wynosi 1060,00zł to ile będzie miała na koniec wypowiedzenia?
  Jak zostanę powiadomiona o tej kwocie, jak ją zapłacić i w jakim terminie?

  1. Author

   Należy napisać, że wypowiada się umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia przed zakończeniem okresu podstawowego umowy z naliczeniem kary umownej.
   Kara umowna = (Uldze przyznanej abonentowi / Ilość miesięcy, na które została zawarta umowa) * Ilość miesięcy, które pozostaną do końca okresu podstawowego umowy po rozwiązaniu umowy
   Nota obciążeniowa jest wysyłana listownie do abonenta po rozwiązaniu umowy i upłynięciu 30-dniowego terminu na zwrot wypożyczonego dekodera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.