Nowe oprogramowanie dla dekodera HD5000

19 grudnia 2017r. dla wybranych 50 tys. dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.88.1.23

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1726225744 – 1726309208. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 4.64.1.23.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • bardziej czytelne opisy audycji, możliwość wyboru dnia tygodnia w Program TV;
 • udostępnienie listy najczęściej oglądanych kanałów pod strzałką ‘w górę’;
 • przełączanie list użytkownika niebieskim przyciskiem;
 • możliwość filtrowania A-Z dla pozycji programowych w Program TV;
 • w MENU oraz na listach kanałów przywrócono tzw. “karuzelę” przechodząc z ostatniej pozycji na pierwszą i odwrotnie;
 • oraz dostęp do wielu innych usprawnień w menu dekodera;

Jak zaktualizować oprogramowanie:
Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

19 lipca 2017r. dla wszystkich dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.64.1.23

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • Poprawa stabilności działania dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:
Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

12 lipca 2017r. dla wybranych dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.70.1.23

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1726225744 – 1726389863. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 4.60.1.23.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • Poprawa stabilności działania dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:
Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

30 maja 2017r. dla wszystkich dekoderów dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.60.1.23

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • Nowy wygląd i kolorystyka menu dekodera.
 • Nowy sposób nawigacji po menu dekodera.
 • Nowy widok listy Kanałów TV.
 • Nowy widok Programu TV (EPG) (widok listy).
 • Nowy widok menu Nagrania i listy nagrań.
 • Nowy widok menu Strefa Abonenta.
 • Nowy układ menu Ustawienia i nowe nazwy parametrów.
 • Nowy sposób zarządzania kanałami w menu Ustawienia (Ulubione). Maksymalna liczba list ulubionych 3.
 • Dodanie Menu Akcji. Podczas oglądania kanału TV menu jest dostępne pod strzałką w prawo. W menu Program TV i Nagrania jest dostępne pod przyciskiem OK.

Zaktualizowana instrukcja obsługi opisująca zmiany funkcjonalności przycisków na pilocie.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

16 maja 2017r. dla poprzednich 50 tys. dekoderów oraz kolejnych wybranych dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.60.1.23
UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1726225744 – 1726315195 oraz 1726315197-1726487441. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 4.16.1.23.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • zmiana interfejsu i wyglądu MENU
 • poprawki błędów

Zaktualizowana instrukcja obsługi opisująca zmiany funkcjonalności przycisków na pilocie.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

20 kwietnia 2017r. dla wybranych dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.40.1.23
UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1726225744 – 1726315195. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 4.16.1.23.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

 • zmiana interfejsu i wyglądu MENU
Nowy interfejs w dekoderach HD5000 produkcji Cyfrowego Polsatu – grafika przygotowana przez Cyfrowy Polsat

 

Zaktualizowana instrukcja obsługi opisująca zmiany funkcjonalności przycisków na pilocie.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

15 listopada 2016 r. dla wszystkich dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.16.1.23.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie obsługi

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS

– nowy loader

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

8 listopada 2016 r. dla wybranych dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 4.16.1.23.
UWAGA! 
Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1748233100 – 1748350360.

(Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 3.122.1.20.)

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodanie obsługi

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS

– nowy loader

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

24 maja 2016 r. dla wszystkich dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 3.122.1.20.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– rozwiązanie problemu usuwania się kanałów powyżej pozycji 1500 na liście kanałów

– drobne poprawki w aplikacji  CP GO (VOD)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera

 


7 kwietnia 2016 r. dla wszystkich dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 3.118.1.20.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Udostępnienie nowej aplikacji CP GO
– Dodanie funkcji CEC – funkcjonalność pozwala na sterowanie za pomocą jednego pilota wieloma urządzeniami takimi jak: telewizor, nagrywarka HDD, odtwarzacz DVD, itp. Warunkiem prawidłowego działania CEC jest kompatybilność sprzętu

– Poprawa funkcjonalności nagrywania
– Informacja dla użytkownika o braku możliwości zmiany kanału podczas nagrywania
– Zapis statusu nagrania/bufora Live Pause – (funkcjonalność pozwala na zapamiętanie statusu sygnału satelitarnego podczas wystąpienia problemów w trakcie trwającego nagrania / buforowania Live Pause)
– Wybór dowolnego czasu rozpoczęcia nagrania w obrębie bufora Live Pause – funkcjonalność pozwala na nagranie materiału, który został zbuforowany w ramach Live Pause
– Odtwarzanie (z listy nagrań) obecnie nagrywanego programu – funkcjonalność umożliwia odtworzenie nagranej części materiału przed zakończeniem bieżącego nagrywania

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera


 

24 marca 2015 r. nowe oprogramowanie zostało udostępnione dla wszystkich dekoderów HD 5000:

Nowa wersja oprogramowania to:  3.84.1.20.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Odsyłacze do IPLA umożliwiają łatwiejsze przejście do powiązanych treści w IPLI
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania wyświetla informację o nagraniach kolidujących i umożliwia zarządzanie planowanymi nagraniami,
– „Strzałki” w nawigacji wyświetlane są tylko gdy włączona jest „pomoc”,
– Funkcjonalność szybkiego przełączania kanałów po przytrzymaniu ostatniej cyfry wybieranego kanału (-> np: chcąc szybko przełączyć na kanał 123 wystarczy nacisnąć 1,2, a potem dłużej przytrzymać 3, w następstwie czego kanał szybko przełączy się na 123)
– Jeżeli dekoder nie pobrał wcześniej danych, to Aktualizacja EPG pobierana jest podczas uruchamiania dekodera wraz z informacją o akcji na ekranie – “Aktualizacja Programu TV (EPG), proszę czekać…”.
– Możliwość korzystania z dysku innego, niż sprzedawany przez CP (DTU 320)

UWAGA (zmieniono komunikat)
Dekoder obsługuje dyski 2,5” oraz 3,5” o pojemności większej niż 16GB i mniejszej niż 2TB.
Dyski 3,5” oraz te o prędkości obrotowej 7200 obr/min lub o poborze prądu większym, niż maksymalny prąd wyjściowy na złączu USB (określony w danych technicznych dekodera) potrzebują własnego zasilania. Nośniki danych typu „pendrive” oraz dyski typu SSD nie są obsługiwane.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

W każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

11 marca 2015 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wybranych dekoderów HD 5000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1748233100– 1748350360

Nowa wersja oprogramowania to:  3.84.1.20. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja oprogramowania: 3.58.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– Odsyłacze do IPLA,
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania,
– Zmiana opisu przycisku “pomoc”,
– “Strzałki” w nawigacji wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona jest „pomoc”,
– Szybkie przełączenie kanału po przytrzymaniu ostatniej cyfry,
– Ściąganie EPG podczas uruchamiania dekodera.
– Możliwość korzystania z dysku innego, niż sprzedawany przez CP (DTU 320)

UWAGA
Dekoder obsługuje dyski 2,5” oraz 3,5”. Dyski 3,5” oraz dyski o prędkości obrotowej 7200 obr/min. wymagają własnego zasilania. Dyski twarde 2,5” o poborze prądu większym, niż maksymalny prąd wyjściowy na złączu USB (określony w danych technicznych dekodera) potrzebują własnego zasilania. Nośniki danych typu „Pendrive”, dyski SSD oraz dyski twarde o pojemności mniejszej niż 16GB i większej niż 2TB nie są obsługiwane przez dekoder.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

11 grudnia 2014 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla  dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to:  3.58.1.5. 
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:
– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

27 października 2014 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wybranych dekoderów HD 5000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1748233100– 1748350360

Nowa wersja oprogramowania to:  3.58.1.5. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja oprogramowania: 3.26.1.5
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:
– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.


 

16 października 2014 r. zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to:  3.26.1.5. 
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

7 października 2014 r. zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wybranych dekoderów HD 5000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1748233100– 1748350360

Nowa wersja oprogramowania to:  3.26.1.5. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja oprogramowania: 2.114.1.5
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

3 lipca 2014 r. zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to:  2.114.1.5.
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka do list ulubionych

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

2 lipca 2014 r. zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1748233100– 1748350360

Nowa wersja oprogramowania to:  2.114.1.5.
Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja oprogramowania: 2.104.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka do list ulubionych

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

30 maja 2014r. na wszystkie dekodery HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.104.1.5.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodana nowa funkcjonalność HBOGO
– zmiana User Interface (EPG, informacje o programie, lista kanałów, lista nagrań)
– edycja list ulubionych
– planowanie przełączeń/rezerwacja zdarzeń
– edycja zaplanowanych nagrań/przełączeń
– planowanie manualne nagrań/przełączeń
– obsługa napisów
– PVR Seek (przytrzymanie strzałek do przewijania daje możliwość “przesuwania się” po buforze live pause lub nagraniu)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

27 maja 2014r. na grupę 50 tysięcy dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grupy dekoderów z zakresu modułów: 1726288530 – 1726358558 (te same, dla których aktualizowane było oprogramowanie 20.05.2014 r.)

Nowa wersja oprogramowania to: 2.104.1.5.
Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje dotychczasowa wersja: 2.74.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka do komunikatów SMS oraz HBO GO i IPLA – poprawione błędy mogły być niewidoczne dla Klientów w poprzedniej wersji oprogramowania (2.100.1.5).

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

20 maja 2014r. na na grupę 50 tysięcy dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.100.1.5.

UWAGA! Nowe oprogramowanie przeznaczone jest dla grupy dekoderów z zakresu modułów: 1726288530 – 1726358558

Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje dotychczasowa wersja: 2.74.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– dodana nowa funkcjonalność HBO GO

– zmiana User Interface (EPG, informacje o programie, lista kanałów, lista nagrań)

– edycja list ulubionych

– planowanie przełączeń/rezerwacja zdarzeń

– edycja zaplanowanych nagrań/przełączeń

– planowanie manualne nagrań/przełączeń

– obsługa napisów

– PVR Seek (przytrzymanie strzałek do przewijania daje możliwość “przesuwania się” po buforze live pause lub nagraniu)

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

1 marca 2014 udostępniona dla wszystkich dekoderów HD 5000 oprogramowanie w wersji: 2.74.1.5.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

27 lutego 2014 r. na dekodery HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.74.1.5.

UWAGA! Nowe oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1726288530 – 1726358558.

Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje dotychczasowa wersja: 2.64.1.5.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawka współpracy dekoderów z telewizorami w 4k (UHD)

– poprawka do „czarnych obrazów” przy odtwarzaniu materiałów IPLA

– poprawka do obsługi przycisku EXIT w aplikacji IPLA

– poprawka do konfiguracji TP_Linka WEP – obsługa haseł w HEXie

– poprawka do podłączenia dekodera do niektórych routerów Linksys

– dodana obsługa 152 bitowego WEP

– inne drobne poprawki do IPLA

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

21 stycznia 2014r. na wszystkie dekodery HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.64.1.5.

Aktualizacja ma na celu poprawę błędów dotychczasowego oprogramowania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

14 stycznia 2014r. na grupę 50 tysięcy dekoderów HD 5000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Aktualizacja dotyczy ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1726288530 do 1726358558. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 2.42.1.5

Nowa wersja oprogramowania to: 2.64.1.5

Aktualizacja ma na celu poprawę błędów dotychczasowego oprogramowania.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

5 listopada 2013r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.42.1.5.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,

– poprawki do braku EPG,

– poprawki do „czarnych nagrań”,

– funkcjonalność ECO AUTO OFF – automatyczne wyłączanie dekodera po 3 lub 6 godzinach, gdy nie jest używany.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

19 września 2013 r. na grupę 10 000 dekoderów HD 5000 w ramach testu została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Aktualizacja dotyczy ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1726288530 do 1726301670.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.28.1.5. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.124.1.5.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,

– poprawki do braku EPG,

– poprawki do „czarnych nagrań”,

– funkcjonalność ECO AUTO OFF – automatyczne wyłączanie dekodera po 3 lub 6 godzinach, gdy nie jest używany.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

21 marca 2013 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.124.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wyeliminowanie przypadków zawieszania się dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

20 marca 2013r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

Aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1726224117 do 1726349656. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.110.1.5.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.124.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wyeliminowanie przypadków zawieszania się dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

28 lutego 2013r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.110.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wyeliminowanie przypadków pojawiania się czarnego ekranu podczas odtwarzania nagranego wcześniej materiału audiowizualnego,
– dodanie w Strefie Abonenta komunikatu: „Zachęcamy do realizowania opłat poprzez bankowość elektroniczną…”,
– dodanie ikony Dolby Digital Plus przy kanałach, które zawierają taką ścieżkę audio,
– dodanie opcji blokowania nagranego materiału audiowizualnego na liście nagrań,
– wprowadzenie drobnych zmian w Blokadzie Rodzicielskiej,
– wyeliminowanie przypadków zawieszania się dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

15 lutego 2013 na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

Zaznaczamy, że aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 172628812829 do 172635327886. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.80.1.5.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.110.1.5

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– wyeliminowanie przypadków pojawiania się czarnego ekranu podczas odtwarzania nagranego wcześniej materiału audiowizualnego,
– dodanie w Strefie Abonenta komunikatu: „Zachęcamy do realizowania opłat poprzez bankowość elektroniczną…”,
– dodanie ikony Dolby Digital Plus przy kanałach, które zawierają taką ścieżkę audio,
– dodanie opcji blokowania nagranego materiału audiowizualnego na liście nagrań,
– wprowadzenie drobnych zmian w Blokadzie Rodzicielskiej,
– wyeliminowanie przypadków zawieszania się dekodera

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

22 sierpnia 2012r. oprogramowanie w wersji 1.80.1.5 jest dostępne dla wszystkich dekoderów HD 5000.
W nowej wersji oprogramowania 1.80.1.5 w Strefie Abonenta zostały dodane nowe informacje dla wybranych typów Klienta.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

7 sierpnia 2012 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD5000.

Aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1748724632 do 1748777711. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.76.1.5.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.80.1.5

W nowej wersji oprogramowania w Strefie Abonenta zostały dodane nowe informacje dla wybranych typów klienta.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

26 czerwca 2012 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów HD 5000.
Nowa wersja oprogramowania: 1.76.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wprowadza funkcjonalność IPLA po podłączeniu dekodera do Internetu,
– wprowadza inne, drobne poprawki dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

21 czerwca 2012r. udostępniona została aktualizacja dla ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1748724632 do 1748777711. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.40.1.5.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.76.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– wprowadza nową funkcjonalność Multiroom,
– wprowadza inne, drobne poprawki dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

7 marca 2012 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wybranych dekoderów HD 5000.

Aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1748724632 do 1748777711, pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.40.1.5.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.60.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

•wprowadza nową funkcjonalność IPLA po podłączeniu dekodera do Internetu,

•wprowadza nową funkcjonalność Strefa Abonenta,

•modyfikuje interfejs użytkownika umożliwiając nawigację po dekoderze i dostęp do IPLA i Strefy Abonenta.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

1 grudnia 2011 r. została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.40.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawia funkcję HDCP (szyfrowanie danych),
– wprowadza poprawki związane z przesyłaniem dźwięku i obrazu za pomocą HDMI,
– skraca czas przełączania kanałów,
– poprawia stabilność dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

27 września 2011r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.20.1.5.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

− poprawiono stabilność dekodera,
− zmianie uległ interfejs użytkownika,
− wprowadzono obsługę dysku zewnętrznego – nagrywanie, live-pause,

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

20 września 2011 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wybranych dekoderów HD 5000.

Zaznaczamy, że aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale <1726288862XX : 1726350225XX>, pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 1.12.1.1.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.20.1.5

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawia stabilność dekodera,
– modyfikuje interfejs użytkownika w rozdzielczości HD,
– dodaje obsługę zewnętrznego dysku poprzez USB (możliwe nagrywanie, live-pause).

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.


 

21 grudnia 2010r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów HD 5000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.12.1.1

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– ma na celu wyeliminowanie błędu związanego z komunikatem „BRAK SYGNAŁU”.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.

 

129 thoughts on “Nowe oprogramowanie dla dekodera HD5000

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

wPolsce.pl wystartowało w Cyfrowym Polsacie.

Na pozycji 196 listy kanałów Cyfrowego Polsatu został udostępniony nowy kanał informacyjno-publicystyczny. Póki co nie mam informacji w jakich pakietach kanał będzie dostępny, ani czy będzie gwarantowany. Kanał jest dostępny z częstotliwości 10758MHz, polaryzacja pionowa, w kompresji MPEG4 i kodowany w systemie Nagravision używanym w przekazie satelitarnym oraz w Irdeto 2 co sugeruje, że kanał może się również pojawić w TV Mobilnej Cyfrowego Polsatu w MUX4. […]