Rezygnacja z dekodera dodatkowego (Multiroom)

Kiedy chcesz zrezygnować z dekodera dodatkowego i nie jest ważne, czy dotyczy to jednego z dwóch lub trzech, czy wszystkich dekoderów dodatkowych, to możesz to zrobić na dwa sposoby.

Pierwszy, to napisanie rezygnacji z tej usługi:

 

Imię i Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Nr kart/y dekodera/ów dodatkowego/ych:
Nr dekodera/ów dodatkowego/ych:
Nr telefonu:

miejscowośćdata
Biuro Obsługi Klienta
Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

REZYGNACJA Z USŁUGI

Rezygnuję z usługi Multiroom HD świadczonej mi przez Cyfrowy Polsat S.A. na w/w numerze/numerach kart/y, z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu podstawowego umowy.

Z poważaniem,
czytelny podpis

Pismo o tej treści należy wysłać do Cyfrowego Polsatu, na adres w Warszawie, przy ulicy Łubinowej 4a. Po wygaśnięciu umowy w zakresie usługi dodatkowej (z końcem okresu podstawowego umowy), dekoder lub dekodery dodatkowe wymienione w rezygnacji zwracasz w ciągu 30 dni w najbliższym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Cyfrowego Polsatu lub Plusa. Możesz też wspomniane dekodery wysłać na swój koszt i ryzyko do Warszawy, przy ulicy Łubinowej 4a. Pisząc dekodery mam na myśli dekoder z akcesoriami. Wykaz elementów podlegających zwrotowi podałem tutaj. W ten sposób na pewno nie narazisz się na żadną karę za zmianę umowy.

Drugi sposób związany jest z koniecznością przedłużenia umowy i rozciągnięty nieco w czasie. Należy odesłać (po wcześniejszym ustaleniu tego z konsultantem Działu Utrzymania Klienta), na swój koszt i ryzyko dekoder lub dekodery usługi dodatkowej Multiroom HD do Warszawy, przy ulicy Łubinowej 4a z adnotacją dołączoną do pudełka z dekoderem wraz z wymaganymi akcesoriami, że są to zwracane dekodery usługi Multiroom HD. Nie ma możliwości zwrotu w ten sposób dekodera w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Cyfrowego Polsatu lub Plusa.
Poprzez śledzenie przesyłki proponuję sprawdzić czy i kiedy została odebrana paczka przez pracownika Cyfrowego Polsatu pod adresem Biura Obsługi Klienta. Od tej daty po około 2 tygodniach dzwonisz do Działu Utrzymania Klienta Cyfrowego Polsatu pod numer: 222 127 128 i przedłużasz umowę na nowych zasadach już bez uwzględniania  dekodera lub dekoderów dodatkowych. W ten sposób również nie narażasz się na żadną karę za zmianę umowy w trakcie jej trwania.

Ważna uwaga, co do drugiego sposobu. Okres podstawowy umowy musi dobiec już lub dobiegać końcowi (ostatni cykl rozliczeniowy okresu podstawowego umowy). Chcąc zrezygnować z Multiroom HD w ten sposób, warto mieć na uwadze, że może to trwać miesiąc.

A jeśli chcesz zamienić swój Multiroom HD na ofertę konkurencji, to warto sprawdzić aktualne oferty nc+, Orange, Netii, Vectra. A może zadowoli Cię oferta Player+ lub Play Now dla klientów Play?

2 thoughts on “Rezygnacja z dekodera dodatkowego (Multiroom)

  1. Witam, Mam niestety 3 dekodery . W głównej umowie podpisanej w styczniu 2017 r. były 2, w lipcu podpisaliśmy umowę na jeszcze 1 dekoder, co nam przedłużyło umowę do … marca 2020 r. !… nie zwróciłam na tą złodziejską praktykę niestety uwagi. Dekoder w córki pokoju jest w ogóle nie używany, ponieważ się wyprowadziła. Chciałabym chociaż z tego jednego zrezygnować, ale w infolinii Polsatu dowiedziałam się, że nie mogę… Czy jest to zgodne z prawem ? Czy mogę jednak z niego zrezygnować ?

    1. Niestety umowa została zawarta, podpisany aneks na zmianę warunków umowy, w postaci dobrania dodatkowego dekodera na minimalny okres. Rezygnacja z usług/usługi bez ponoszenia konsekwencji w postaci tzw. “kary umownej”, będzie możliwe dopiero w marcu 2020r. Wypowiedzenie musi być złożone najpóźniej na 1 miesiąc i jeden dzień przed końcem okresu minimalnego obowiązującej umowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć takie wypowiedzenie już teraz. Ważne, aby w wypowiedzeniu znalazła się informacja, że rezygnacja z usługi nastąpić ma “z końcem okresu podstawowego umowy”.
      Aktualnie przygotowuję obowiązujący opis ofert dla obecnych abonentów, które pozwolą nieco rozważniej przedłużać umowy z Cyfrowym Polsatem. W ciągu tygodnia myślę, że wpis będzie już publicznie dostępny. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Wolne przełączanie kanałów - moduł CAM CI/CI+

Abonenci Cyfrowego Polsatu posiadający własny odbiornik satelitarny lub telewizor z wbudowanym tunerem satelitarnym z zainstalowanym modułem dostępu warunkowego Cyfrowego Polsatu najczęściej narzekają na zbyt wolne przełączanie się kanałów. Jest na to banalna rada – wyłączyć kontrolę rodzicielską w MENU modułu. W Menu odbiornika satelitarnego lub telewizora należy odnaleźć MENU modułu, następnie odnaleźć zakładkę Kontrola Rodzicielska -> Status kontroli rodzicielskiej i status […]