Kiedy chcesz zrezygnować z dekodera dodatkowego i nie jest ważne, czy dotyczy to jednego z dwóch lub trzech, czy wszystkich dekoderów dodatkowych, to możesz to zrobić na dwa sposoby.

Pierwszy, to napisanie rezygnacji z tej usługi:

 

Imię i Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Nr kart/y dekodera/ów dodatkowego/ych:
Nr dekodera/ów dodatkowego/ych:
Nr telefonu:

miejscowośćdata
Biuro Obsługi Klienta
Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

REZYGNACJA Z USŁUGI

Rezygnuję z usługi Multiroom HD świadczonej mi przez Cyfrowy Polsat S.A. na w/w numerze/numerach kart/y, z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu podstawowego umowy.

Z poważaniem,
czytelny podpis

Pismo o tej treści należy wysłać do  na adres w Warszawie, przy ulicy Łubinowej 4a. Po wygaśnięciu umowy w zakresie usługi dodatkowej (z końcem okresu podstawowego umowy), dekoder lub dekodery dodatkowe wymienione w rezygnacji zwracasz w ciągu 30 dni w najbliższym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub . Możesz też wspomniane dekodery wysłać na swój koszt i ryzyko do Warszawy, przy ulicy Łubinowej 4a. Pisząc dekodery mam na myśli dekoder z akcesoriami. Wykaz elementów podlegających zwrotowi podałem tutaj. W ten sposób na pewno nie narazisz się na żadną karę za zmianę umowy.

Drugi sposób związany jest z koniecznością przedłużenia umowy i rozciągnięty nieco w czasie. Należy odesłać (po wcześniejszym ustaleniu tego z konsultantem Działu Utrzymania Klienta), na swój koszt i ryzyko dekoder lub dekodery usługi dodatkowej Multiroom HD do Warszawy, przy ulicy Łubinowej 4a z adnotacją dołączoną do pudełka z dekoderem wraz z wymaganymi akcesoriami, że są to zwracane dekodery usługi Multiroom HD. Nie ma możliwości zwrotu w ten sposób dekodera w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub . Poprzez śledzenie przesyłki proponuję sprawdzić czy i kiedy została odebrana paczka przez pracownika Cyfrowego Polsatu pod adresem Biura Obsługi Klienta. Od tej daty po około 2 tygodniach dzwonisz do Działu Utrzymania Klienta Cyfrowego Polsatu pod numer: 222 127 128 i przedłużasz umowę na nowych zasadach już bez uwzględniania  dekodera lub dekoderów dodatkowych. W ten sposób również nie narażasz się na żadną karę za zmianę umowy w trakcie jej trwania.

Ważna uwaga, co do drugiego sposobu. Okres podstawowy umowy musi dobiec już lub dobiegać końcowi (ostatni cykl rozliczeniowy okresu podstawowego umowy). Chcąc zrezygnować z Multiroom HD w ten sposób, warto mieć na uwadze, że może to trwać miesiąc.

A jeśli chcesz zamienić swój Multiroom HD na ofertę konkurencji, to warto sprawdzić aktualne oferty , , , . A może zadowoli Cię oferta ,  lub Play Now dla klientów ?

Udostępnij interesującą Cię treść za pomocą:
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •