ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 25 MAJA 2018R.:

Podczas podpisywania zgłoszenia cesji konieczna jest obecność przyszłego Abonenta (cesjonariusza) w punkcie sprzedaży .

Jakie dokumenty są potrzebne?

Transfer po zgonie (usługa – Telewizja):

 • dokument potwierdzający tożsamość nowego abonenta (np. dowód osobisty);
 • kopię aktu zgonu dotychczasowego Abonenta.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji rozpatrzy sprawę i w celu przedstawienia decyzji skontaktuje się z zainteresowanym telefonicznie lub listownie.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DO 24 MAJA 2018R.:

Od 02.11.2015 r. istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków na nowego abonenta po zmarłym abonencie dla usługi telewizji satelitarnej w .

Zmiana ta, w stosunku do obecnie obowiązującego procesu, polega na konieczności wysłania przez Klienta do  dodatkowego dokumentu:

W celu dokonania takiego transferu usług na nowego klienta, należy złożyć:

 • pisemna prośba, która powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Klienta (np. id kontraktu, nr karty, nr dekodera);
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość nowego abonenta (np. dowód osobisty);
 • dane korespondencyjne nowego abonenta;
 • podpisany dokument Oświadczenia nowego Abonenta
 • kopia aktu zgonu dotychczasowego Abonenta

Jako klient i potencjalny klient masz prawo zakryć swoje dane zawarte w kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość takie jak zdjęcie, kolor oczu, wzrost, adres zameldowania i wzór podpisu tak, aby były one niewidoczne.

Wzór prośby:

Imię i Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Nr karty:
Nr dekodera:
Nr telefonu:

miejscowość, data
Biuro Obsługi Klienta
Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

Cesja umowy

Proszę o przeniesienie praw i obowiązków, wynikających z zawartej miedzy mną a Cyfrowym Polsatem, na inną osobę.

Dane cesjonariusza:

Nazwisko i imię:
Adres zameldowania:
Adres korespondencyjny:
PESEL:
Nr telefonu kontaktowego:

Załącznik:

 

Podpis abonenta Podpis cesjonariusza
   

 

 

 

Udostępnij interesującą Cię treść za pomocą:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •