Rozwiązanie umowy 

Zakończenie emisji ESPN Classic w Cyfrowym Polsacie, można odstąpić od umowy

Z dniem 31 lipca 2013 r. roku zakończona zostanie emisja kanału ESPN Classic.

W związku z powyższym Klienci, którzy mają zagwarantowany ESPN Classic w ramach umowy (w tym w PWU), będą mieli możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Od dnia 23 maja 2013 r. kanał ESPN Classic wchodzący w skład pakietu Sport HD, został przeniesiony do kanałów promocyjnie dostępnych (niegwarantowanych umową) wraz z pakietem Sport HD, dlatego umowy, które zostały zawarte z Cyfrowym Polsatem od 23 maja 2013r. nie podlegają możliwości rozwiązania bez okresu wypowiedzenia.

Procedura rozwiązania umowy:

Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż do 30 dni od dnia dokonania takiej zmiany (liczy się data stempla pocztowego), ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym zostało wysłane pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu umowy abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia.

UWAGA!

Klient nie ma możliwości przedłożenia w APS oświadczenia o rezygnacji z umowy.

Pismo należy wysłać na adres:

 

Cyfrowy Polsat S.A.

Ul. Łubinowa 4 a

03-878 Warszawa

 

lub złożyć osobiście w Centralnym Biurze Obsługi Klienta Cyfrowego Polsatu.
Pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta:

 

 • numer karty,
 • numer dekodera,
 • numer PESEL lub numer identyfikacyjny
 • czytelny podpis Abonenta.

 

 

Udostępnij interesującą Cię treść za pomocą:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Jeśli powyższa treść okazała sie dla Ciebie pomocna, możesz przekazać drobną darowiznę za pomocą PayPal, którą przeznaczę na utrzymanie serwera i domeny oraz przyszłe testy dekoderów i elementów instalacji antenowej.

 


Pozostało jeszcze:

do złożenia wypowiedzenia bez kary umownej z powodu wyłączenia kanału CBS Action z oferty Cyfrowego Polsatu. Szczegóły i wzór wypowiedzenia znajdziesz klikając w zegar odmierzający pozostały czas.
Jeśli definitywnie rezygnujesz z Cyfrowego Polsatu, to może zainteresuje Cię oferta Platformy CANAL+, Netii, Orange, Vectra, UPC, Multimedia?


 

Może Cię również zainteresować

Leave a Comment