Zakończenie emisji ESPN Classic w Cyfrowym Polsacie, można odstąpić od umowy

0 0

Z dniem 31 lipca 2013 r. roku zakończona zostanie emisja kanału ESPN Classic.

W związku z powyższym Klienci, którzy mają zagwarantowany ESPN Classic w ramach umowy (w tym w PWU), będą mieli możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Od dnia 23 maja 2013 r. kanał ESPN Classic wchodzący w skład pakietu Sport HD, został przeniesiony do kanałów promocyjnie dostępnych (niegwarantowanych umową) wraz z pakietem Sport HD, dlatego umowy, które zostały zawarte z Cyfrowym Polsatem od 23 maja 2013r. nie podlegają możliwości rozwiązania bez okresu wypowiedzenia.

Procedura rozwiązania umowy:

Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż do 30 dni od dnia dokonania takiej zmiany (liczy się data stempla pocztowego), ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym zostało wysłane pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu umowy abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia.

UWAGA!

Klient nie ma możliwości przedłożenia w APS oświadczenia o rezygnacji z umowy.

Pismo należy wysłać na adres:

 

Cyfrowy Polsat S.A.

Ul. Łubinowa 4 a

03-878 Warszawa

 

lub złożyć osobiście w Centralnym Biurze Obsługi Klienta Cyfrowego Polsatu.
Pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta:

 

  • numer karty,
  • numer dekodera,
  • numer PESEL lub numer identyfikacyjny
  • czytelny podpis Abonenta.

 

 

O Autorze

Marcin Szczęsny

Instalator anten od 2006r. Z wykształcenia elektronik. Posiadam uprawnienia SEP do 1kV. W latach 2007-2013 Pełnomocnik Handlowy Cyfrowego Polsatu w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Cyfrowego Polsatu. Kilka lat temu postanowiłem założyć stronę icyfrowypolsat.pl o charakterze poradnikowo-informacyjnym, która się podoba wielu. A swego rodzaju uznaniem dla mnie jest czerpanie informacji ode mnie przez większe i starsze portale, choć nie zawsze się do tego przyznają. 😉

Jeśli powyższa treść okazała sie dla Ciebie pomocna, możesz przekazać drobną darowiznę za pomocą PayPal, którą przeznaczę na utrzymanie serwera i domeny oraz przyszłe testy dekoderów i elementów instalacji antenowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Next Post

Zone Romatica wyłączona z oferty Cyfrowego Polsatu, można odstąpić od umowy

Od 1 września 2013 roku przez 30 dni istnieje prawo odstąpienia od umowy w związku z wyłączeniem z oferty kanału ZONE ROMANTICA, zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usług Cyfrowego Polsatu: Rozdział 5.Warunki świadczenia Usług § 7 5. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych […]