Rozwiązanie umowy 

Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od 1 stycznia 2015 r.

Cyfrowy Polsat poinformował na swojej stronie o zmianach w cennikach:

Na podstawie art. 61a Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243) Cyfrowy Polsat S.A. zawiadamia, że zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171), z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana cenników Cyfrowego Polsatu S.A. poprzez:

 1. Usunięcie z cenników rozróżnienia na cenę netto (bez VAT) i pozostawienie tylko ceny brutto (z VAT);
 2. Zmianę informacji o wysokości stawki podatku VAT i nadanie jej nowego następującego brzmienia:
  Opłaty obejmują podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich cenników, które przewidywały prezentację jednocześnie ceny netto i brutto lub zawierały informację o stawce podatku VAT. Cenniki dostępne są na www.cyfrowypolsat.pl oraz w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu S.A.
Wysokość opłat określonych w cennikach nie ulega zmianie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji tych zmian, mają Państwo prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia zmian w życie tj. 1 stycznia 2015 r.
Zastrzegamy, że zmiana wynika wyłącznie ze zmiany prawa w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług i nie powoduje podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych, zatem w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania Umowy związanej z przyznaną ulgą, przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, Cyfrowy Polsat uprawniony będzie do żądania zwrotu udzielonej ulgi w wysokości określonej w Umowie, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

 

źródło: www.cyfrowypolsat.pl

Udostępnij interesującą Cię treść za pomocą:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Jeśli powyższa treść okazała sie dla Ciebie pomocna, możesz przekazać drobną darowiznę za pomocą PayPal, którą przeznaczę na utrzymanie serwera i domeny oraz przyszłe testy dekoderów i elementów instalacji antenowej.

 


Pozostało jeszcze:

do złożenia wypowiedzenia bez kary umownej z powodu wyłączenia kanału CBS Action z oferty Cyfrowego Polsatu. Szczegóły i wzór wypowiedzenia znajdziesz klikając w zegar odmierzający pozostały czas.
Jeśli definitywnie rezygnujesz z Cyfrowego Polsatu, to może zainteresuje Cię oferta Platformy CANAL+, Netii, Orange, Vectra, UPC, Multimedia?


 

Może Cię również zainteresować

Leave a Comment