Zarządca budynku nie pozwala na montaż anteny satelitarnej

Spotkałeś się z zakazem montażu anteny satelitarnej? Budynek nie jest wyposażony jeszcze (bo nie musi być jeszcze w taką wyposażony), w zbiorczą, satelitarną instalację antenową? Nie ma znaczenia, czy chcesz korzystać z usług Cyfrowego Polsatu, nc+, Orange satelitarnego lub kanałów niekodowanych, itd. W krótkich krokach opiszę co możesz zrobić:

  1. Wystosować pismo do zarządcy budynku powołując się na “prawo do anteny” wynikające z art. 49 WE oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (opis w dalszej części wpisu), z jednoczesną prośbą o wskazanie miejsca i sposobu montażu anteny satelitarnej.
  2. Po uzyskaniu warunków montażu od zarządcy budynku, przystępujesz do montażu zestawu satelitarnego zgodnie z wydaną decyzją.
  3. Pierwsze dwa kroki możesz ewentualnie pominąć dysponując balkonem od południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej strony, montując stojak anteny do balustrady.

Pamiętaj!

Nie wykonuj samowoli. Montując antenę bez zgody i uzyskania warunków narazisz się na konieczność jej demontażu na własny koszt i ryzyko oraz konieczność przywrócenia miejsca montażu do stanu sprzed montażu anteny.

Osoby, które zamontowały anteny na trawniku (ze zdjęcia dołączonego do mojego wpisu), zostały wezwane do usunięcia swoich anten z gruntu należącego do gminy.


 

Możliwość zainstalowania anteny powinna w zasadzie być przyznana każdej osobie, która chce ją posiadać i że „prawo do anteny” zostało jasno przedstawione w komunikacie Komisji w sprawie anten satelitarnych z dnia 27 czerwca 2001 r. (COM(2001)351 końcowy).
Owo „prawo do anteny” wynika z zasady swobodnego przepływu i odbioru usług na rynku wewnętrznym oraz programów radiowych i telewizyjnych we Wspólnocie Europejskiej w rozumieniu art. 49 WE. Artykuł ten stosuje się bezpośrednio i bezwarunkowo w krajowych porządkach prawnych. Jednocześnie postanowienia traktatu mające bezpośrednie zastosowanie wiążą wszystkie władze państw członkowskich, które w konsekwencji są zobowiązane do ich przestrzegania, przy czym przyjęcie krajowych przepisów wykonawczych nie jest konieczne.

Ponadto we wspomnianym komunikacie w sprawie anten satelitarnych Komisja oświadczyła, że niedopuszczalne są utrudnienia w podejmowaniu wolnego wyboru lub dyskryminacja względem alternatywnych środków korzystania z usług ani pośrednie ograniczenia prawa użytkowników do korzystania z anteny satelitarnej. Dlatego niedopuszczalne byłoby nałożenie na obywateli obowiązku odbierania programów telewizyjnych przez sieć telewizji kablowej a nie przez anteny satelitarne.  

Prawo do korzystania z anteny satelitarnej wynika również z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zgodnie z interpretacją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z wyroku z dnia 22 maja 1990 r., Autronic. W wyroku tym Trybunał wyraźnie stwierdził, że art. 10 Konwencji „dotyczy nie tylko treści informacji, ale również środków przekazu i odbioru” oraz że w szczególności, „odbieranie programów telewizyjnych dzięki antenie – satelitarnej lub innej – wchodzi w zakres prawa sformułowanego w dwóch pierwszych zdaniach art. 10 ust. 1”.

Jednakże ani zasada swobodnego przepływu usług, ani wolność wyrażania opinii nie powinny być uważane za bezwzględnie obowiązujące. Indywidualne prawo do instalacji anteny satelitarnej, wchodzące w zakres wolności wypowiedzi, powinno być wykonywane przy jednoczesnym poszanowaniu niektórych warunków informowania i konsultowania dotyczących w szczególności bloków mieszkalnych oraz przy poszanowaniu słusznych interesów właścicieli i powinno być każdorazowo rozpatrywane w kontekście danej sprawy. Z pewnością możliwość zainstalowania anteny satelitarnej nie powinna być ograniczana ani przez szczególnie kosztowne warunki instalacji i korzystania, które mogłyby skutkować ograniczeniem możliwości jednostki do odbierania wszystkich wybranych przez siebie programów telewizyjnych, ani – w większym stopniu – przez wprowadzenie ogólnego zakazu lub przez nieuzasadnioną odmowę lub sprzeciw, na przykład ze względów estetycznych lub technologicznych.

Powyższa treść pochodzi z komunikatu dla Posłów Parlamentu Europejskiego w sprawie Petycji 0658/2005 złożonej przez Daniela Mahmuta Oesera (Niemcy), w sprawie sporu prawnego dotyczącego zainstalowania anteny satelitarnej pozwalającej na odbieranie programów telewizji satelitarnej.

Zdjęcie jest autorstwa Andrzeja Ryfczyńskiego, które ukazało się na portalu i-swinoujscie.pl

Next Post

Evobox PVR – nie działa kanał na liście ulubionych

Po ostatnich roszadach na transponderach, o których pisałem tutaj i tutaj, pojawiają się na mojej skrzynce mailowej zapytania o nagły brak odbioru kanałów: MTV Live HD, CC Family, MTV Music Polska, Nick Jr Polska, VH1, Comedy Central Polska, Nickelodeon, Comedy Central Poland HD, Paramount Channel HD, Nickelodeon HD, MTV Polska HD oraz TVN, TVN7, TVN24, TVN24 BiS, TVN Style, TVN Turbo […]