Archiwalne Internet Promocje 

Internet Power LTE – oferty dla nowych klientów od 2 września 2014r.

OFERTA STANDARDOWA – UMOWA NA 24 LUB 12 MC-Y

    Umowa na 5 GB   15 GB 20 GB 25 GB 30 GB
  Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na 24 m-ce  
             
  transmisję danych w HSPA+ lub LTE Umowa na 2 GB   8 GB 10 GB 15 GB 20 GB
    12 m-cy  
               
  Opłata miesięczna z Eko Fakturą   29,90 zł   49,90 zł 59,90 zł 69,90 zł 89,90 zł
  (opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet danych)  
             
               
  LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE   LTE BEZ LIMITU   LTE BEZ LIMITU  
    (przez 6 m-cy w prezencie,    
  (po wykorzystaniu pakietu podstawowego)   (przez całą długość umowy)
    później 10 zł/mies.)
           
                 
      Prędkość   Prędkość Prędkość Prędkość Prędkość
  Prędkość transferu danych w LTE BEZ LIMITU   PODSTAWOWA   EFEKTYWNA WYGODNA SZYBKA
      MAKSYMALNA
      do 1 Mb/s   do 5 Mb/s do 10 Mb/s do 20 Mb/s
         
  Dane w ramach kategorii ruchu – IPLA       BEZ LIMITU do 31.12.2014 r.  
                 
  Opłata aktywacyjna         29 zł    
          24 miesiące – udostępnienie, własność  
  Długość trwania umowy Sprzęt (modemy, routery, zestaw ODU-IDU bez instalacji (od 59,90 zł/mies.))
          12 m-cy – udostępnienie (modemy, routery)  
                 
  Pakiet nocny – 100 GB   3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie, później 2,90 zł/mies.,
  (dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00, tylko w
      w ramach programu smartDOM 0 zł/mies.  
  sieci HSPA+)        
               
  Extra SIM   brak   10 zł m-c/SIM, aktywacja 19 zł
                 
                 
             
       

OFERTA “TRAFNY WYBÓR” dla klientów przedstawiających opłacony rachunek lub umowę konkurencyjnego dostawcy internetu – UMOWA NA 24 MIESIĄCE

Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na transmisję 5 GB   15 GB   20 GB   25 GB   30 GB  
danych w HSPA+ lub LTE            
                     
                       
Opłata miesięczna z Eko Fakturą   29,90 zł   49,90 zł   59,90 zł   69,90 zł   89,90 zł  
(opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet danych)          
                   
                     
LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE   LTE BEZ LIMITU       LTE BEZ LIMITU    
  (przez 6 m-cy w prezencie,          
(po wykorzystaniu pakietu podstawowego)     (przez całą długość umowy)  
  później 10 zł/mies.)    
       
                 
                       
    Prędkość   Prędkość   Prędkość   Prędkość SZYBKA   Prędkość  
Prędkość transferu danych w LTE BEZ LIMITU   PODSTAWOWA   EFEKTYWNA   WYGODNA      
        do 20 Mb/s   MAKSYMALNA  
    do 1 Mb/s   do 5 Mb/s   do 10 Mb/s      
                 
Dane w ramach kategorii ruchu – IPLA         BEZ LIMITU do 31.12.2014 r.    
                       
Opłata aktywacyjna           29 zł          
Długość trwania umowy Sprzęt       24 miesiące – udostępnienie    
             
Prezent       3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) GRATIS    
                       
Pakiet nocny – 100 GB   3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie, później 2,90 zł/mies.,  
(dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00, tylko w sieci  
    w ramach programu smartDOM 0 zł/mies.    
HSPA+)          
                     
                     
Extra SIM     brak     10 zł m-c/SIM, aktywacja 19 zł  
                   
           

INTERNET DOMOWY LTE Z INSTALACJĄ– UMOWA NA 24 MC-E

Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na

20 GB

  25 GB  

30 GB

transmisję danych w HSPA+ lub LTE    
         
             
Opłata miesięczna z Eko Fakturą            
(opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet

59,90 zł

  69,90 zł  

89,90 zł

danych)            
LTE BEZ LIMITU – transmisa danych w LTE     LTE BEZ LIMITU  
(po wykorzystaniu pakietu podstawowego)     (przez całą długość umowy)  
             
Prędkość transferu danych w pakiecie LTE BEZ

Prędkość WYGODNA

  Prędkość SZYBKA  

Prędkość

LIMITU  

do 10 Mb/s

  do 20 Mb/s  

MAKSYMALNA

             
Dane w ramach kategorii ruchu – IPLA     BEZ LIMITU do 31.12.2014 r.  
           
Opłata aktywacyjna      

29 zł

 
       
Długość trwania umowy Sprzęt 24 miesiące – udostępnienie i własność  
           
Prezent       BRAK  
     
Pakiet nocny – 100 GB   3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie,
(dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00,     później 2,90 zł/mies.,  
tylko w sieci HSPA+)   w ramach programu smartDOM 0 zł/mies.  
         
Extra SIM     10 zł m-c/SIM, aktywacja 19 zł  
     
     
         

CENNIK SPRZĘTU NA UDOSTĘPNIENIE w ofercie STANDARDOWEJ, INTERNET DOMOWY oraz “TRAFNY WYBÓR”

    JEDNORAZOWA OPŁATA ZA WŁĄCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIENIA SPRZĘTU        
                                 
  Pakiet danych   5 GB   15 GB 20 GB   25 GB   30 GB  
  Długość umowy   12 m-cy 24 m-ce 12 m-cy 24 m-ce 12 m-cy 24 m-ce 12 m-cy 24 m-ce 12 m-cy 24 m-ce
  ZTE MF821                                
  ZTE MF823                                
Modemy Huawei E3276   49 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł
  Huawei E3372                                
  Huawei E3272                                
  Huawei E5372   149 zł   99 zł 99 zł   49 zł 49 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł
  Huawei E5373   149 zł   99 zł 99 zł   49 zł 49 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł
Routery Huawei B593       niedostępny   1 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł
  D-Link DWR-116   1 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł
  Edimax LT 6408n *   1 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł 1 zł   1 zł
ODU-IDU Zestaw ODU-IDU       niedostępny       1 zł niedost.   1 zł niedost.   1 zł
      MIESIĘCZNA OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU            
  Pakiet danych   5 GB   15 GB 20 GB   25 GB   30 GB  
  Długość umowy   12 m-cy 24 m-ce 12 m-cy 24 m-ce 12 m-cy 24 m-ce 12 m-cy 24 m-ce 12 m-cy 24 m-ce
  ZTE MF821                                
  ZTE MF823                                
Modemy Huawei E3276   5 zł   0 zł 5 zł   0 zł 0 zł   0 zł 0 zł   0 zł 0 zł   0 zł
  Huawei E3372                                
  Huawei E3272                                
  Huawei E5372   10 zł   5 zł 10 zł   0 zł 5 zł   0 zł 5 zł   0 zł 5 zł   0 zł
  Huawei E5373   10 zł   5 zł 10 zł   0 zł 5 zł   0 zł 5 zł   0 zł 5 zł   0 zł
Routery Huawei B593       niedostępny   10 zł   5 zł 5 zł   0 zł 5 zł   0 zł
  D-Link DWR-116   10 zł   0 zł 10 zł   0 zł 10 zł   0 zł 10 zł   0 zł 10 zł   0 zł
  Edimax LT 6408n *   10 zł   0 zł 10 zł   0 zł 10 zł   0 zł 10 zł   0 zł 10 zł   0 zł
ODU-IDU Zestaw ODU-IDU       niedostępny       0 zł niedost.   0 zł niedost.   0 zł

CENNIK SPRZĘTU NA WŁASNOŚĆ w ofercie STANDARDOWEJ, INTERNET DOMOWY oraz “TRAFNY WYBÓR”

  Pakiet danych  5 GB  15 GB  20 GB  25 GB  30 GB
  Długość umowy     24 m-ce    
  ZTE MF821          
  ZTE MF823          
Modemy Huawei E3276 99 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł
  Huawei E3372          
  Huawei E3272          
  Huawei E5372 199 zł 99 zł 49 zł 1 zł 1 zł
  Huawei E5373 199 zł 99 zł 49 zł 1 zł 1 zł
Routery Huawei B593 niedostępny 99 zł 1 zł 1 zł
  D-Link DWR-116 99 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł
  Edimax LT 6408n * 99 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł
ODU-IDU Zestaw ODU-IDU niedostępny 1 zł 1 zł 1 zł
             

INTERNET DOMOWY LTE Z INSTALACJĄ – 2 w 1 – UMOWA NA 24 MC-E

Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na transmisję danych w

20 GB

25 GB  

30 GB

HSPA+ lub LTE    
         
           
Opłata miesięczna z Eko Fakturą  

59,90 zł

69,90 zł  

89,90 zł

(opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet danych)  
           
LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE     LTE BEZ LIMITU  
(po wykorzystaniu pakietu podstawowego)     (przez całą długość umowy)  
           
Prędkość transferu danych w LTE BEZ LIMITU  

Prędkość WYGODNA

Prędkość SZYBKA  

Prędkość

 

do 10 Mb/s

do 20 Mb/s  

MAKSYMALNA

     
           
Dane w ramach kategorii ruchu – IPLA     BEZ LIMITU do 31.12.2014 r.  
         
Opłata aktywacyjna     29 zł  
Długość trwania umowy Sprzęt Klient indywidualny: 24 miesiące – własność
     
Pakiet nocny – 100 GB (dane do wykorzystania w godzinach 01:00- 3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie,
07:00, tylko w sieci HSPA+)   później 2,90 zł/mies., w ramach programu smartDOM 0 zł/mies.
       
Extra SIM   10 zł mies. za SIM / aktywacja 19 zł,  
  do Ekstra SIM dokupienie modemu LTE za 149 zł, HSPA+ za 49 zł i routera za 99 zł
   
         
           

CENNIK SPRZĘTU W OFERCIE 2 w 1

  Pakiet danych  20GB  25GB  30GB
  Długość umowy 24 m-ce
Zestaw ODU-IDU   1 zł
Modem HSPA+ Huawei E3131   49 zł
   
Zestaw ODU-IDU   1 zł
Modem LTE Huawei E3372   149 zł
   
Zestaw ODU-IDU   1 zł
Modem HSPA+ D-Link157   49 zł
   
Zestaw ODU-IDU   1 zł
Modem LTE Huawei E3272   149 zł
   
         

OFERTA WYPRZEDAŻOWA Z MODEMEM OD 1 ZŁ – UMOWA NA 24 M-CE

  Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na transmisję 5 GB     15 GB
  danych w HSPA+ lub LTE      
           
             
  Opłata miesięczna z Eko Fakturą   14,90 zł   29,90 zł
  (opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet danych)  
         
             
  LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE   BRAK     BRAK
  (po wykorzystaniu pakietu podstawowego)      
           
             
  Prędkość transferu danych w LTE BEZ LIMITU   nd     nd
           
  Dane w ramach kategorii ruchu – IPLA     BEZ LIMITU do 31.12.2014 r.
             
  Opłata aktywacyjna       29 zł
             
  Długość trwania umowy Sprzęt     24 miesiące – własność
             
  Pakiet nocny – 100 GB   3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie,
  (dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00, tylko w
  później 2,90 zł/mies., w ramach programu smartDOM0 zł/mies.
  sieci HSPA+)  
           
             
  Extra SIM       BRAK
             
  Prezent       BRAK
         
       
             
             

OFERTA WYPRZEDAŻOWA Z MODEMEM OD 1 ZŁ – CENNIK SPRZĘTU

    5 GB   15 GB
         
  ZTE MF 669  1 zł 1 zł
  Huawei E3131  1 zł 1 zł
  ZTE MF 668  1 zł 1 zł
  Huawei E182E  1 zł 1 zł
Modemy Huawei E182E MIMO  1 zł 1 zł
  Huawei E367  1 zł 1 zł
  Cyfrowy Polsat B150  1 zł 1 zł
  D-Link DWM-157  1 zł 1 zł
  Huawei E398  49 zł 49 zł
  ZTE MF60  1 zł 1 zł
Routery Router Huawei D100/105  1 zł 1 zł
Router Edimax LT-6408n 149 zł   99 zł
   
  D-Link DWR-116 149 zł   99 zł

INTERNET DLA STUDENTA – UMOWA NA 12 M-CY

Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na 5 GB   15 GB 20 GB   25 GB   30 GB
transmisję danych w HSPA+ lub LTE        
                   
Opłata miesięczna z Eko Fakturą                  
(opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet 29,90 zł   49,90 zł 59,90 zł   69,90 zł   89,90 zł
danych)                  
LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE LTE BEZ LIMITU     LTE BEZ LIMITU    
(po wykorzystaniu pakietu podstawowego) (przez 6 m-cy w prezencie, później 10 zł/mies.)   (przez całą długość umowy)  
                   
    Prędkość   Prędkość Prędkość   Prędkość   Prędkość
Prędkośc transferu danych w LTE BEZ LIMITU PODSTAWOWA   EFEKTYWNA WYGODNA   SZYBKA  
    MAKSYMALNA
    do 1 Mb/s   do 5 Mb/s do 10 Mb/s   do 20 Mb/s
           
Dane w ramach kategori ruchu – IPLA       BEZ LIMITU do 31.12.2014r.    
                   
Opłata aktywacyjna         29zł        
             
Długość trwania umowy Sprzęt     12m-cy – własność (modemy, routery)    
                   
Pakiet nocny – 100 GB (dane do wykorzystania w     2,90 zł/mies., w ramach programu smartDOM0 zł/mies.    
godzinach 01:00-07:00, tylko w sieci HSPA+)        
               
                   
Extra SIM     brak   10 zł m-c/SIM, aktywacja 19 zł  
                 
Prezent         3 m-ce GRATIS    
               
             
                   

INTERNET DLA STUDENTA – CENNIK SPRZĘTU – WŁASNOŚĆ

  Pakiet danych 5 GB 15 GB 20 GB 25 GB 30 GB
             
  Długość umowy     12 m-cy    
  ZTE MF821          
  ZTE MF823          
Modemy Huawei E3276 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
  Huawei E3372          
  Huawei E3272          
  Huawei E5372 349 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł
  Huawei E5373
           
Routery Huawei B593 niedostępny niedostępny 1 zł 1 zł 1 zł
  D-Link DWR-116 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
  Edimax LT 6408n *
           
             

TYLKO SIM – UMOWA NA 24 LUB 12 MC-Y

Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na transmisję 5 GB 15 GB 20 GB   25 GB   30 GB
danych w HSPA+ lub LTE      
               
                 
  Umowa na 14,90 zł 29,90 zł 39,90 zł   49,90 zł   69,90 zł
Opłata miesięczna z Eko Fakturą 24 m-ce    
             
(opłata abonamentowa + opłata za cykliczny                
               
pakiet danych) Umowa na 29,90 zł 49,90 zł 59,90 zł   69,90 zł   89,90 zł
  12 m-cy    
               
                 
LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE     LTE BEZ LIMITU     LTE BEZ LIMITU  
  BRAK (przez 6 m-cy w prezencie,      
(po wykorzystaniu pakietu podstawowego)   (przez całą długość umowy)
    później 10 zł/mies.)
     
               
                 
Prędkośc transferu danych w LTE BEZ LIMITU   nd Prędkość EFEKTYWNA Prędkość WYGODNA   Prędkość SZYBKA   Prędkość
  do 5 Mb/s do 10 Mb/s   do 20 Mb/s   MAKSYMALNA
         
                 
Dane w ramach kategori ruchu – IPLA     BEZ LIMITU do 31.12.2014 r.      
               
Opłata aktywacyjna       29 zł      
               
Długość trwania umowy       24 , 12 m-cy      
                 
Pakiet nocny – 100 GB     3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie, później 2,90 zł/mies.,
(dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00, tylko w sieci  
  w ramach programu smartDOM 0 zł/mies.  
HSPA+)      
               
               
Extra SIM     brak 10 zł m-c/SIM, aktywacja 19 zł  
                 
Prezent       BRAK      
         
       
       
                 

PLAN ZERO – ROK INTERNETU BEZ ABONAMENTU

  Pakiet danych w ramach oferty 10 GB
     
  Ważność pakietu 10 GB 12 m-cy
  Koszt każdego kolejnego 1 GB 9,90 zł
  Ważność pakietu 1 GB 60 dni
  Opłata aktywacyjna 19 zł
  Długość trwania umowy 12 m-cy
  Pakiet nocny – 100 GB brak
  (dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00)
   
     
     
     

PLAN ZERO – ROK INTERNETU BEZ ABONAMENTU – CENNIK SPRZĘTU

  Pakiet danych 10 GB  
       
  Długość umowy 12 m-cy  
       
Modemy Huawei E3131 49 zł  
   
ZTE MF669  
     
       
Router ZTE MF60 99 zł  
       
       

 

Udostępnij interesującą Cię treść za pomocą:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jeśli powyższa treść okazała sie dla Ciebie pomocna, możesz przekazać drobną darowiznę za pomocą PayPal, którą przeznaczę na utrzymanie serwera i domeny oraz przyszłe testy dekoderów i elementów instalacji antenowej.

 


Pozostało jeszcze:

do złożenia wypowiedzenia bez kary umownej z powodu wyłączenia kanału CBS Action z oferty Cyfrowego Polsatu. Szczegóły i wzór wypowiedzenia znajdziesz klikając w zegar odmierzający pozostały czas.
Jeśli definitywnie rezygnujesz z Cyfrowego Polsatu, to może zainteresuje Cię oferta Platformy CANAL+, Netii, Orange, Vectra, UPC, Multimedia?


 

Może Cię również zainteresować

Leave a Comment