Nowy etap w rozwoju Programu smartDOM – komunikat prasowy

Od teraz do programu zostają dodane również produkty AGD dla każdego domu i rodziny
Klienci uzyskają korzyści i rabaty zarówno przy zakupie usług, jak i nowych produktów
Nowy, przełomowy moment w rozwoju Programu smartDOM. Do oferty kompleksowych usług smartDOM, z jakich korzysta każdy dom i rodzina – czyli telefonicznych, internetowych, telewizyjnych, bankowych, ubezpieczeniowych czy energii elektrycznej, zostaje wprowadzona nowa kategoria urządzeń, które są podstawowymi i niezbędnymi w każdym gospodarstwie domowym, czyli sprzęt AGD. Sprzęt będzie oferowany w ramach programu pilotażowego w sieci sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu oraz w sklepie internetowym www.plus.pl.
Wprowadzanie nowych produktów dostępnych w ramach Programu smartDOM to kolejny element realizowanej z sukcesem przez Grupę Cyfrowy Polsat strategii usług wiązanych, która jest konsekwentnie wdrażana już od 2,5 roku.
Od teraz w ramach smartDOM-u klienci dzięki zniżkom i rabatom będą mieli korzyści zarówno zamawiając usługi, jak i produkty. To jedyna tak kompleksowa oferta na polskim rynku.
„Program smartDOM zaczynaliśmy zaledwie od trzech podstawowych usług. Dzisiaj jest to największy w Polsce i cieszący się ogromną popularnością program tego typu, oferujący niemal całkowitą paletę usług, z których korzysta każdy dom i rodzina. Obserwując naszych klientów i odpowiadając na ich zapotrzebowania, zdecydowaliśmy się na początek uruchomić sprzedaż sprzętu AGD. Dzięki temu każdy klient w jednym miejscu będzie mógł uzyskać u nas zarówno wszystkie najważniejsze dla domu usługi, jak i produkty.” – powiedziała Justyna Kulka, Dyrektor Zarządzania Ofertą w Polkomtelu i Cyfrowym Polsacie.
Na początek, w pilotażowym etapie, w ofercie znalazły się urządzenia z zakresu dużego AGD (produkty firmy MPM), takie jak: lodówka, kuchenka, pralka i zmywarka. Sprzęt, jaki będzie oferowany cechuje się atrakcyjną dla klienta jakością i ceną. PlusCyfrowy Polsat są ponadto otwarte na współpracę w ze wszystkimi producentami sprzętu gospodarstwa domowego i są gotowe na poszerzenie oferty o inne marki.
Urządzenia AGD dostępne w Plusie i Cyfrowym Polsacie może zakupić każdy, natomiast klienci Programu smartDOM oraz posiadacze Konta Plus w PlusBanku mogą skorzystać z kolejnych rabatów. Za urządzenia można zapłacić gotówką lub skorzystać ze specjalnie na ten cel przygotowanej oferty kredytowej PlusBanku. W przypadku sprzętu zamówionego w punkcie sprzedaży będzie on dostarczany do domu klienta za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej.
Wszystkie sprzęty sprzedawane są z 24-miesięczną gwarancją, którą można przedłużyć o kolejny rok za dodatkową opłatą.
W ramach Programu smartDOM dostępne są już takie usługi jak telewizja satelitarna, Internet LTE PlusPlus Advanced, telefonia komórkowa i stacjonarna, energia elektryczna, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, a także urządzenia telekomunikacyjne oraz sprzęt RTV.
Grupa Cyfrowy Polsat zapowiada także wprowadzenie wkrótce kolejnych nowości ofertowych, skierowanych do gospodarstw domowych, takich jak usługi Bezpieczny Dom i sprzedaż gazu.
Klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu mają więc możliwość korzystnego łączenia najróżniejszych produktów, dzięki czemu mniej płacą za domowe rachunki i oszczędzają na domowych budżetach w ramach Programu smartDOM. Wszystko to sprawia, że z Programu korzysta obecnie blisko 1,2 mln klientów, którzy posiadają 3,44 mln usług kontraktowych.

 

koniec komunikatu prasowego


 

Poniżej prezentuję ceny sprzętu marki MPM dostępne od 1 września 2016r. w sprzedaży:

Chłodziarko-zamrażarka MPM KB-3202E – 1 299,00zł, po 10% rabacie smartDOM klient Plusa i Cyfrowego Polsatu zapłaci 1169zł, w prezencie plastikowy pojemnik do przechowywania żywności.
Pralka MPM WA-6040S – 999,00zł, po 10% rabacie smartDOM klient Plusa i Cyfrowego Polsatu zapłaci 899zł, w prezencie kula piorąca.
Kuchnia gazowo-elektryczna MPM GH-5001W – 849,00zł, po 10% rabacie smartDOM klient Plusa i Cyfrowego Polsatu zapłaci 764zł, w prezencie naczynie żaroodporne.

Do ceny sprzętu należy doliczyć jeszcze koszty transportu realizowanego od poniedziałku do piątku:

Transport jednego dużego sprzętu AGD w godz. 10-16 kosztuje 50zł, w godz. 16-22 kosztuje 70 zł. Jeśli klient życzy sobie wniesienie sprzętu, to jest to usługa dodatkowo odpłatna 40zł i dostępna pod warunkiem świadczenia takiej usługi przez kuriera. Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru zakupionego sprzętu bezpośrednio z magazynu producenta przy ul. Brzozowej 3 w Milanówku.

Dodatkowy rok gwarancji:

Przedłużenie gwarancji o kolejny, trzeci rok, to koszt 100zł za każdą sztukę sprzętu.

Regulamin Usługi „Serwis AGD”

Wersja z dnia 1.09.2016 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Polkomtel sp. z o.o.1 („Polkomtel”) Usługi „Serwis AGD” („Serwis”) dla Użytkowników Urządzeń AGD opisanych z ust. 3.

2. Usługa „Serwis AGD” oferowanajest od dnia 1.09.2016 r. do odwołania.

3. Serwis dotyczy wyłącznie urządzeń AGD będących w ofercie Polkomtel wymienionych poniżej:

a. Chłodziarko-zamrażarka MPM KB-3202E;
b. Kuchnia gazowo-elektryczna MPM GH-5001W;
c. Pralka MPM WA-6040S; zakupionych od Polkomtel (dalej jako „Urządzenia AGD”).

4. Jednorazowy koszt Usługi „Serwis AGD” ponoszony przez Użytkownika wynosi 100 zł z VAT i jest płatny wraz z ceną Urządzenia AGD.

5. Użytkownik Urządzeń AGD może zakupić Serwis tylko w momencie składania zamówienia na Urządzenie AGD.

6. Serwis jest przypisany do jednego, konkretnego Urządzenia AGD, do którego został wykupiony. Nie jest możliwe przenoszenie praw wynikających z Regulaminu na inne urządzenia AGD będące w ofercie Polkomtel.

7. Serwis obowiązuje tylko w trzecim roku korzystania z Urządzenia AGD liczonym od daty dostarczenia Urządzenia AGD do Użytkownika i wygasa wraz z rozpoczęciem czwartego roku użytkowania („ Okres Serwisowy”).

8. Serwis jest realizowany za pośrednictwem producenta Urządzenia AGD, tj. firmy MPM agd S.A., z siedzibą w Milanówku, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek (“MPM”).

§ 2 Zakres Usługi „Serwis AGD”

1. Serwisem objęte są Urządzenia AGD stanowiące własność Użytkownika Serwisu i zakupione od Polkomtel.

2. Usługa polega na możliwości skorzystania z usług Serwisowych na warunkach identycznych do warunków określonych przez producenta Urządzenia AGD w dokumencie karty gwarancyjnej wydawanej nabywcy Urządzenia AGD w Okresie Serwisowym lub/i dodatkowo, jednorazowej możliwości sprawdzenia stanu Urządzenia AGD.

3. Ujawnione w Okresie Serwisowym wady Urządzenia AGD będą usuwane bezpłatnie przez Polkomtel przy pomocy MPM, w terminie 14 dni liczonym od daty zgłoszenia wady Urządzenia AGD, w szczególnych wypadkach w których nie będzie możliwe usunięcie wady w terminie 14 dni z przyczyn niezależnych od Polkomtel termin ten może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Przez naprawę w ramach Serwisu rozumie się wykonanie przez Polkomtel czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej Serwisem.

5. Dodatkowo, w ramach Serwisu Użytkownik ma jednorazowo możliwość sprawdzenia działania Urządzenia AGD.

6. Serwisem objęte jest również nowe Urządzenie AGD wydane Użytkownikowi Serwisu w miejsce urządzenia dotychczasowego, jeżeli w okresie obowiązywania Serwisu nastąpi wymiana w ramach gwarancji producenta lub rękojmi. Nowe Urządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim objęte jest Serwisem w miejsce dotychczas użytkowanego Urządzenia AGD od dnia jego wymiany, w ramach aktualnego limitu Serwisu w danym 12 miesięcznym okresie od daty objęcia Serwisem – wymiana Urządzenia nie powoduje wydłużenia Okresu Serwisowego.

§ 3 Przypadki nie objęte Serwisem

Serwisem nie są objęte:

a) sznury połączeniowe, wtyki, gniazda, węże ssące, baterie, akumulatory, nożyki itp.;
b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkowania albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, przekroczone, temperatury otoczenia, wyładowania atmosferyczne, używanie niezgodnych z instrukcja obsługi środków eksploatacyjnych lub czyszczących, uszkodzenia spowodowane przez obce przedmioty, które dostały siędo wnętrza, np.: wilgoć, korozja, pył, itp.);
c) uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem sprzętu, w tym żarówki;
d) uszkodzenia wynikłe na skutek: i. przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych prze Użytkownika lub osoby trzecie; ii. okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania albo innych przyczyn leżącychpo stronie użytkownika lub osób trzecich (używania NIEORYGINALNYCH materiałów lub akcesoriów), iii. nieprawidłowego transportu;
e) celowe uszkodzenie sprzętu;
f) uszkodzenia elementów ze szkła, ceramiki;
g) czynności konserwacyjne.

§ 4 Obowiązki Użytkownika Serwisu i Użytkownika Urządzenia

1. Użytkownik Serwisu/ Użytkownik Urządzenia zobowiązany jest stosować się do wymagań i zaleceń producenta Urządzenia AGD dotyczących utrzymania Urządzenia AGD w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stosować środki ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia.

2. Użytkownik Serwisu/ Użytkownik Urządzenia AGD powinien zgłaszać usterkę lub chęć sprawdzenia Urządzenia AGD zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 Regulaminu. 1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, kapitał zakładowy: 3.525.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968.

3. W razie wystąpienia usterki zabrania się Użytkownikowi Serwisu/ Użytkownikowi Urządzenia AGD dokonywania jakichkolwiek zmian lub rozpoczynania napraw Urządzenia AGD.

§ 5 Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki i naprawa

1. W przypadku wystąpienia usterki Użytkownik Serwisu lub Użytkownik Urządzenia AGD ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia wystąpienia usterki skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym wymienionym na stronie www.mpm.pl lub serwisem centralnym MPM pod numerem (22) 380 52 422 .

2. Naprawa lub przegląd Urządzenia AGD odbywa się w miejscu gdzie jest Urządzenie AGD. W przypadku konieczności wymiany Urządzenia AGD, wymiana jest realizowana na koszt Polkomtel.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, w przypadku gdy:

a) punkt serwisowy MPM stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
b) naprawa nie jest wykonywana w terminie wymienionym w § 2 ust. 3 lub innym terminie, uzgodnionym na piśmie z Użytkownikiem,
c) w Okresie Serwisowym wystąpi konieczność dokonania pięciu napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Faktyczną datę naprawy Serwisowej punkt serwisowy MPM poświadcza w karcie gwarancyjnej.

5. Uprawnienia z tytułu Serwisu mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez Użytkownika oryginalnej karty gwarancyjnej Urządzenia AGD wraz z dowodem zakupu.

6. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie naprawy we własnym zakresie powoduje utratę możliwości skorzystania z Serwisu.

7. W przypadku Kuchenki MPM GH-5001W, karta gwarancja Urządzenia AGD musi posiadać adnotacje o podłączeniu do instalacji przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.

8. Serwis jest ważny na terytorium Polski.

9. Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z Urządzenia AGD może spowodować utratę prawa do realizacji usługi Serwisu.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać:

1) telefonicznie do Działu Obsługi Klienta pod nr telefonu: +48601 102 601 (z dowolnego telefonu),
2) pisemnie na adres: Polkomtel Sp. z o.o. – Reklamacje, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa,
3) pocztą elektroniczną na adres: bok@plus.pl,
4) pisemnie lub ustnie do protokołu w punkcie sprzedaży (obsługi).

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel. Informacja o zakończeniu świadczenia Serwisu zostanie podana do wiadomości na stronie www.plus.pl. Ewentualne zakończenie świadczenia Serwisu nie wpłynie na prawa nabyte przez Użytkowników przed dniem odwołania lub zmiany Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2016 roku.

One thought on “Nowy etap w rozwoju Programu smartDOM – komunikat prasowy

  1. smart dom jest ok, lecz 10 % upustu tylko na sprzęt, to sorry, w sklepach są większe promocje i gratis dowóz lub za symboliczną opłatą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

HBO GO w Cyfrowym Polsacie do końca września 2016 bezpłatnie - komunikat prasowy

Nowe dzieło twórcy ”Służb specjalnych” – „Pitbull. Nowe porządki”, obsypaną nagrodami animację „W głowie się nie mieści”, „Kryptonim U.N.C.L.E” Guy’a Ritchiego, polskiego kandydata do Oscara w reżyserii Jerzego Skolimowskiego – „11 minut”, pełen akcji film Michaela Bay’a „13 godzin: tajna misja w Benghazi” i wiele innych znakomitych pozycji z serwisu HBO GO obejrzą do końca września br. bez dodatkowych […]