Oferty Internetu LTE w Cyfrowym Polsacie od 9 maja 2018r.

9 maja 2018r. Cyfrowy Polsat wprowadza zmiany w ofertach internetu:

 • Zmiana okresu testowania Internetu – z 60 dni na 14 dni
 • Zmiana bezpłatnego okresu – z 2 miesięcy na 1 miesiąc
 • Zmiana okresu promocyjnego usługi dodatkowej Ochrona Internetu – z 2 miesięcy na 1 miesiąc

Ważna informacja! Jeśli chcemy tylko przetestować usługę i wziąć modem/router od Cyfrowego Polsatu lub Plusa, to musimy wybrać opcję ze sprzętem na udostępnienie. Oferty ze sprzętem kupowanym na raty są wyłączone z prawa rezygnacji z usługi (testu) w ciągu 60 dni od podpisania umowy. Ponadto, z testu usługi możemy skorzystać raz na 12 miesięcy.

Warunki prawidłowej rezygnacji i zwrotu sprzętu w ramach testu usługi:

 • Należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy dostępny w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa, podpisać sporządzony przez pracownika punktu protokół zwrotu sprzętu na udostępnienie oraz odbiór faktury korygującej; należy z sobą zabrać umowę;
 • Należy zwrócić kompletny i nieuszkodzony sprzęt w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, w tym samym, w którym została podpisana umowa.
 • Jeśli umowa była zawarta poprzez zamówienie telefoniczne lub internetowe, to wniosek o rozwiązanie umowy i sprzęt należy odesłać na własny koszt i ryzyko do operatora.

Oferty z zestawami ODU-IDU, biorące również udział w programie rabatowym smartDOM oraz 14-dniowym teście usługi:

Podstawowy pakiet danych  45GB 60GB 100GB
Miesięczny abonament + czynsz za zestaw ODU-IDU 40zł 50zł 70zł
LTE BEZ LIMITU
(po wykorzystaniu pakietu podstawowego)
Bezpłatnie przez cały okres umowy z uwzględnieniem FUP*
Ochrona Internetu – jako opcja Na 3 urządzenia, 1m-c gratis, potem 9zł
Pakiet Nocny (1.00 – 8.00) – jako opcja 3zł miesięcznie
Opłata aktywacyjna 8zł
Czas trwania umowy 24 miesiące
Promocja 1 pełny miesiąc abonamentu gratis + 1 miesiąc opłaty czynszowej gratis
Extra SIM (do 3 kart) – jako opcja 10zł miesięcznie, 19zł aktywacja karty
Pakiet IPLA Elastic 2 pełne miesiące bez opłat – jako opcja IPLA FILMY I SERIALE, IPLA SPORT, IPLA DZIECI za 10zł
Transfer w ramach serwisu IPLA niewliczany do zużycia pakietu danych Do końca 31.12.2018r.
Dostępny sprzęt ODU/IDU100 ODU/IDU200 ODU/IDU300
Miesięczna opłata czynszowa ODU/IDU100 – 10zł, ODU/IDU200 – 15zł ODU/IDU300 – 20zł

 

Oferty z innymi modemami, routerami i Tylko SIM, biorące również udział w programie rabatowym smartDOM oraz 14-dniowym teście usługi:

Pakiet danych 30GB 45GB 60GB 100GB
Miesięczny abonament Tylko SIM + ewentualny czynsz za sprzęt w ofertach ze sprzętem 30zł 40zł 50zł 70zł
LTE Bez Limitu n/d Bezpłatnie przez cały okres umowy z uwzględnieniem FUP*
Promocja 1 pełny miesiąc abonamentu gratis + 1 miesiąc opłaty czynszowej gratis
Opłata aktywacja 8zł w ofertach ze sprzętem lub 9zł w ofercie Tylko SIM
Czas trwania umowy 24 miesiące
Pakiet Nocny od 1:00 do 8:00 3zł/m-c
Ekstra SIM 10zł/m-c za kartę SIM, aktywacja 19zł
Pakiet IPLA Elastic 2 pełne miesiące bez opłat – jako opcja n/d IPLA FILMY I SERIALE, IPLA SPORT, IPLA DZIECI za 10zł
HBO GO n/d 20zł/m-c przez cały okres umowy lub 30zł/m-c na czas nieokreślony

 

Oferty dedykowane do łączonego zakupu sprzętu na raty (tablety, komputery, TV, itd), biorące również udział w programie rabatowym smartDOM, bez opcji testu usługi:

Pakiet danych 30GB 45GB 60GB 100GB
Miesięczny abonament Tylko SIM + ewentualny czynsz za sprzęt w ofertach ze sprzętem 30zł 40zł 50zł 70zł
LTE Bez Limitu n/d Bezpłatnie przez cały okres umowy z uwzględnieniem FUP*
Promocja 1 pełny miesiąc abonamentu gratis
Opłata aktywacja 49zł
Czas trwania umowy 24 miesiące
Pakiet Nocny od 1:00 do 8:00 3zł/m-c
Serwis wyświetlacza dla posiadających go urządzeń Miesiąc za darmo, potem 4,99zł/mies.
Pakiet IPLA Elastic 2 pełne miesiące bez opłat – jako opcja n/d IPLA FILMY I SERIALE, IPLA SPORT, IPLA DZIECI za 10zł
HBO GO n/d 20zł/m-c przez cały okres umowy lub 30zł/m-c na czas nieokreślony

 

Oferty Tylko SIM, NIE biorące udziału w programie rabatowym smartDOM, bez opcji testu usługi:

Pakiet danych 15GB 23GB 30GB 50GB
Miesięczny abonament Tylko SIM + ewentualny czynsz za sprzęt w ofertach ze sprzętem 30zł 40zł 50zł 70zł
LTE Bez Limitu n/d
Promocja n/d
Opłata aktywacja 49zł
Czas trwania umowy 12 miesięcy
Pakiet Nocny od 1:00 do 8:00 3zł/m-c
Pakiet IPLA Elastic 2 pełne miesiące bez opłat – jako opcja n/d IPLA FILMY I SERIALE, IPLA SPORT, IPLA DZIECI za 10zł
HBO GO n/d 20zł/m-c przez cały okres umowy lub 30zł/m-c na czas nieokreślony

 

Wszystkie opłaty abonamentowe za pakiet podstawowy uwzględniają rabat (10zł) za e-fakturę.

Pakiety danych są do wykorzystania we wszystkich technologiach. Jeżeli bardzo dużo korzystasz Ty lub cała Twoja rodzina z Internetu, to należy wybrać przynajmniej pakiet 60 GB. Wysokie zużycie danych może się wiązać ze spadkiem prędkości transmisji danych w związku z dużym obciążeniem sieci i może zostać uruchomiony zapis regulaminu usługi o FUP* (np. po wykorzystaniu 150-200 GB). Prędkość może się zmieniać w zależności od pory dnia i ograniczona nawet do 32kbps, czyli prędkości modemu z lat 90 ubiegłego wieku. 😉 Często jest to jednak ograniczenie prędkości transferu do poziomu 0,5-1Mbps.

W pakietach bez usługi „LTE bez końca”, po wykorzystaniu pakietu podstawowego (przy braku innych usług/pakietów dodatkowych), prędkość Internetu spada do 32 kb/s. Prędkość można przywrócić aktywując Pakiet Extra płatny dodatkowo. Pakiet 10GB za 10zł lub pakiet 20GB za 15zł.

Pakiet Nocny to 200 GB danych do wykorzystania w godzinach 1:00-8:00. Opłata wynosi 3zł/mies. Pakiet Nocny jest rozliczany w sieci 2G/3G/LTE. Pakiet nocny jest ważny tylko do momentu wykorzystania pakietu podstawowego.

Na kartach EKSTRA SIM nie ma możliwości wykorzystywania danych dostępnych w ramach usługi LTE Bez Limitu. Dostępny jest tylko pakiet podstawowy.

Z pakietu IPLA w okresie darmowym można zrezygnować za pośrednictwem iCOK lub Infolinii. Można to też zrobić w momencie zawierania umowy na usługę Internet LTE. Do 31.12.2018 r. transmisja danych wykorzystywana do korzystania z usługi IPLA nie będzie się wliczała do limitu pakietu danych w pakiecie podstawowym. Dotyczy to każdej technologii (HSPA+/LTE).

Aktywacja pakietu HBO GO jest możliwa także w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas płatność naliczona jest proporcjonalnie. Rezygnacja możliwa jest w każdej chwili, telefonicznie lub poprzez ICOK, ze skutkiem od najbliższego okresu rozliczeniowego.

OCHRONA INTERNETU Kompleksowy pakiet antywirusowy na komputer, tablet, smartfon. Warianty usługi do wyboru:

 • na 1 urządzenie – 4,99 zł brutto;
 • na 3 urządzenia – 9,00 zł brutto;
 • na 5 urządzeń – 13,00 zł brutto;

Włączenie i wyłączenie usługi można zlecić:

 • logując się do ICOK pod adresem icok.cyfrowypolsat.pl;
 • w punkcie sprzedaży;
 • poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 222 127 222;

Po zainstalowaniu aplikacji zyskujesz ochronę przed wirusami oraz programami wymuszającymi okup, ochronę haseł i PIN-ów do kont bankowych oraz mailowych, ochronę płatności w internecie za pomocą karty kredytowej. Ponadto uzyskasz możliwość kontrolowania treści i aplikacji dozwolonych lub niedozwolonych dla dziecka wraz z określeniem ile godzin dziecko może korzystać z urządzenia. Po kradzieży urządzenia z zainstalowaną aplikacją dostępną w ramach usługi ochrony internetu, istnieje możliwość zdalnego namierzenia i zablokowania skradzionego smartfona oraz usunięcie z niego danych.

*FUP – za regulaminem promocji:

§ 3 Ograniczenia kategorii ruchu
2. W celu umożliwienia wszystkim Abonentom ciągłości dostępu do sieci, Cyfrowy Polsat stosuje zasady Fair-Usage-Policy („FUP”). Celem FUP jest zapewnienie każdemu z Abonentów możliwości korzystania z usługi niezależnie od obciążenia sieci spowodowanego przesyłaniem i pobieraniem znacznych ilości danych przez innych użytkowników sieci. Realizowane jest to poprzez przydzielanie odpowiednich wartości parametrów dostępu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z rosnącym zużyciem danych.
3. Abonentom korzystającym z opcji „LTE bez limitu danych“ Cyfrowy Polsat zapewnia dostęp do sieci telekomunikacyjnej z prędkością ograniczoną zgodnie z §2 ust. 3 i §3 ust. 4 niniejszego Regulaminu
4. W przypadku wysokiego zużycia danych, powodującego przeciążenie sieci, Cyfrowy Polsat w celu eliminowania nadużyć i zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, zastrzega sobie w ramach FUP możliwość czasowej zmiany (do nowego Okresu rozliczeniowego) parametrów technicznych transmisji danych poprzez obniżenie prędkości transmisji danych do poziomu 32 kb/s określonego w Cenniku.


 

Opłaty za modemy i routery w ramach udostępnienia sprzętu:

Jednorazowa opłata za włączenie usługi udostępnienia sprzętu / miesięczny czynsz
 Pakiet danych 30GB 45GB 60GB 100GB
 ZTE MF821, ZTE MF823, Huawei E398, Huawei E3276, Huawei E3372, Huawei E3272  0,50zł / 5zł  0,50zł / 5zł  0,50zł / 5zł  0,50zł / 5zł
 Huawei E5372, Huawei E5373, Huawei E5573, ZTE MF910  1zł / 10zł  1zł / 10zł  1zł / 10zł  1zł / 10zł
D-Link DWR-932C1, D-Link DWR-932E1 1zł / 8zł 1zł / 8zł 1zł / 8zł 1zł / 8zł
 Huawei B593, Huawei B315  niedostępny  1zł / 9zł  1zł / 9zł  1zł / 9zł
ZTE MF283+ niedostępny 1zł / 10zł 1zł / 10zł 1zł / 10zł
D-Link DWR-921C3, D-Link DWR-921E niedostępny 1zł / 9zł 1zł / 9zł 1zł / 9zł
 Huawei E5186   niedostępny  1zł / 17zł  1zł / 17zł 1zł / 17zł
 Huawei E5786   1zł / 15zł  1zł / 15zł  1zł / 15zł  1zł / 15zł
 D-Link DWR-960  niedostępny  1zł / 13zł  1zł /13zł  1zł / 13zł
 Huawei B525 niedostępny 1zł / 12zł 1zł / 12zł 1zł / 12zł
 Huawei E5785 Lh 1zł / 15zł 1zł / 15zł 1zł / 15zł 1zł / 15zł
 D-Link DWR 966  niedostępny  1zł / 20zł  1zł / 20zł  1zł / 20zł
 D-Link DWR-118 + Modem USB niedostępny 1zł / 10zł 1zł / 10zł 1zł / 10zł
 D-Link DWR-116, Edimax LT 6408n + Modem USB niedostępny 1zł / 6zł 1zł / 6zł 1zł / 6zł
 ZTE MF971V 1zł / 15zł 1zł / 15zł 1zł / 15zł 1zł / 15zł
ZTE MF 283V niedostępny 1zł / 9zł 1zł / 9zł 1zł / 9zł
 Zestaw ODU-IDU 300 niedostępny 1zł/20zł 1zł/20zł 1zł/20zł
 Zestaw ODU-IDU 200 niedostępny 1zł / 15zł 1zł / 15zł 1zł / 15zł
 Zestaw ODU-IDU 100 niedostępny 1zł / 10zł 1zł / 10zł 1zł / 5zł

 

PLAN ZERO:

Pakiet danych w ramach oferty 10 GB
Ważność pakietu 10 GB 12 m-cy
Koszt każdego kolejnego 1 GB 9,90 zł
Ważność pakietu 1 GB 60 dni
Opłata aktywacyjna 19 zł
Długość trwania umowy 12 m-cy z modemem/routerem;
czas nieokreślony z Tylko SIM
Pakiet nocny 100 GB
(dane do wykorzystania w godzinach 01:00-08:00)
brak
Modem Huawei E3131 49zł
Modem ZTE MF669 49zł
Router ZTE MF60 99zł
 • Po zainicjowaniu połączenia Internetowego i wykorzystaniu pakietu danych, aktywowany jest pakiet 1 GB (w cenie 20 zł), dostępny przez całą dobę i ważny przez 60 dni. Niewykorzystane dane z pakietu nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.
 • W przypadku braku korzystania z usługi nowy pakiet danych nie zostanie aktywowany.
 • W jednym okresie rozliczeniowym można wykorzystać 2, 3 lub 5 pakietów 1 GB w zależności od wyboru limitu dokonanego w trakcie zawierania umowy.

PLAN ZERO do sprzętu (), kupowanego na raty:

Pakiet danych w ramach oferty 10 GB
Ważność pakietu 10 GB 24 m-ce
Koszt każdego kolejnego 1 GB 20 zł
Ważność pakietu 1 GB 60 dni
Opłata aktywacyjna 19 zł
Długość trwania umowy czas nieokreślony
Pakiet nocny 100 GB
(dane do wykorzystania w godzinach 01:00-08:00)
brak
 • Promocja jest dostępna tylko pod warunkiem zawarcia nowej lub przedłużenia obecnej umowy na telewizję satelitarną Cyfrowego Polsatu z minimalnym zobowiązaniem abonamentowym minimum 59,99 zł.
 • 10 GB do wykorzystania w okresie podstawowym umowy (24 miesiące) oraz stały dostęp do usługi Internetowej.
 • Po zainicjowaniu połączenia Internetowego aktywowany jest pakiet 1 GB (w cenie 20 zł) dostępny przez całą dobę i ważny przez 60 dni. Niewykorzystane dane z pakietu nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe. Pakiet jest aktywowany po wykorzystaniu 10 GB pakietu podstawowego.
 • W przypadku braku korzystania z usługi pakiet danych 1GB nie zostanie aktywowany i nie zostanie obciążony kosztami.
 • W jednym okresie rozliczeniowym można wykorzystać 2, 3 lub 5 pakietów 1 GB w zależności od wyboru limitu dokonanego w trakcie zawierania umowy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Zaglądamy na podwórko konkurencji - Mundial 2018 w 4k w nc+

Komunikat prasowy fanów sportu i wysokiej jakości obrazu powinien zainteresować: Po raz pierwszy w Polsce mecze piłkarskich mistrzostw świata FIFA World Cup będą transmitowane w 4K. Dzięki współpracy z Telewizją Polską wszystkie spotkania mundialu w Rosji zostaną pokazane w najwyższej jakości obrazu na platformie . Transmisje będą realizowane w CANAL+ 4K Ultra HD – nowym kanale platformy  oraz w TVP […]