plus_cp_paszport_korzysci_mOrganizatorzy programu Paszport Korzyści – Polkomtel Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A., PLUS BANK S.A., Paszport Korzyści Sp. z o.o. informują, że z dniem 30.10.2016 r. nastąpi zakończenie Programu Paszport Korzyści.

Informacja o zakończeniu programu i zmianie regulaminu programu przekazana zostanie uczestnikom za pomocą e-mail, SMS, komunikatu na stronie www.paszportkorzysci.pl.

Od 30 października 2016r. regulamin programu Paszport Korzyści będzie brzmiał w §14 ust.5.:

związku z zakończeniem   Programu z dniem 30 października 2016 roku, Uczestnik Programu może wykorzystać uzyskane dotychczas Nagrody oraz Korzyści w terminie do 31 stycznia 2017 roku . Po upływie tego terminu Nagrody oraz Korzyści nie mogą być wykorzystane i zostaną utracone nie generując żadnych obowiązków dla Paszportu Korzyści sp. z o.o. ani uprawnień dla Uczestnika Programu. W zakresie niezbędnym do skorzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.

 

Ważne!

Uczestnicy posiadający Korzyści na niezarejestrowanej Karcie Korzyści aby je wykorzystać muszą się zarejestrować i dodać Kartę Korzyści do Konta w Programie. W związku z zamknięciem Programu jest to możliwe na dotychczasowych zasadach do 31.01.2017 r. Oznacza to, że do 31.01.2017 r. Punkty Sprzedaży obsługują Klienta w taki sposób, jak obecnie czyli zgodnie z Regulaminem Programu rejestrują Klienta, wydają Karty Korzyści, wydają duplikaty Kart Korzyści, przyjmują reklamacje, przyjmują wnioski o zmianę danych osobowych Uczestnika.

Zamknięcie Programu nie stanowi podstawy do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług z Polkomtelem, Cyfrowym Polsatem, Plus Bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *