18 lipca 2013r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla wszystkich dekoderów Sagem ESI-88.

Nowa wersja oprogramowania to: 3.2.36

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– nowa funkcjonalność Strefa Abonenta
– nowa funkcjonalność Auto Eco Wyłączenie – automatyczne wyłączanie dekodera, gdy przez 3 lub 6 godzin (w zależności od ustawień w Menu) nie był naciskany przycisk na pilocie dekodera
– poprawka do „czarnych nagrań”
– poprawka do problemu przy jednoczesnym nagrywaniu dwóch kanałów i oglądaniu – komunikat „Tego kanału nie ma w Twoim abonamencie”
– poprawka do wyświetlania komunikatu „Zakodowany sygnał” na niektórych kanałach FTA np. RTL Schweiz, TV Slovenija
– poprawka do błędnych nazw nagrań

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– przejdź do Standby na około 1 minutę, po wyjściu ze Standby pojawi się komunikat o nowym oprogramowaniu, który należy zaakceptować; lub
– ręcznie wybierz z MENU dekodera – Aktualizacja Oprogramowania


 

3 lipca 2013r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów Sagem ESI-88.

UWAGA: Aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1748811670 do 1775556213. w przedziale od 1748856486 do 1775556213. softu 3.2.27.

Nowa wersja oprogramowania to: 3.2.36

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– nowa funkcjonalność Strefa Abonenta
– nowa funkcjonalność Auto Eco Wyłączenie – automatyczne wyłączanie dekodera, gdy przez 3 lub 6 godzin (w zależności od ustawień w Menu) nie był naciskany przycisk na pilocie dekodera
– poprawka do „czarnych nagrań”
– poprawka do problemu przy jednoczesnym nagrywaniu dwóch kanałów i oglądaniu – komunikat „Tego kanału nie ma w Twoim abonamencie”
– poprawka do wyświetlania komunikatu „Zakodowany sygnał” na niektórych kanałach FTA np. RTL Schweiz, TV Slovenija
– poprawka do błędnych nazw nagrań

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– przejdź do Standby na około 1 minutę, po wyjściu ze Standby pojawi się komunikat o nowym oprogramowaniu, który należy zaakceptować; lub
– ręcznie wybierz z MENU dekodera – Aktualizacja Oprogramowania


 

9 maja 2013r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów Sagem ESI-88.

UWAGA: Aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 1748856486 do 1775556213. Pozostałe dekodery powinny mieć nadal wersję softu 3.2.27.

Nowa wersja oprogramowania to: 3.2.36

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– nowa funkcjonalność Strefa Abonenta
– nowa funkcjonalność Auto Eco Wyłączenie – automatyczne wyłączanie dekodera, gdy przez 3 lub 6 godzin (w zależności od ustawień w Menu) nie był naciskany przycisk na pilocie dekodera
– poprawka do „czarnych nagrań”
– poprawka do problemu przy jednoczesnym nagrywaniu dwóch kanałów i oglądaniu – komunikat „Tego kanału nie ma w Twoim abonamencie”
– poprawka do wyświetlania komunikatu „Zakodowany sygnał” na niektórych kanałach FTA np. RTL Schweiz, TV Slovenija
– poprawka do błędnych nazw nagrań

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– przejdź do Standby na około 1 minutę, po wyjściu ze Standby pojawi się komunikat o nowym oprogramowaniu, który należy zaakceptować; lub
– ręcznie wybierz z MENU dekodera – Aktualizacja Oprogramowania


 

26 lipca 2012r. na satelicie umieszczone zostało oprogramowanie dla wszystkich dekoderów Sagem ESI88.

Nowa wersja oprogramowania to: 3.2.27

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– przyśpiesza działanie interfejsu użytkownika
– poprawia stabilność dekodera

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– przejdź do Standby na około 1 minutę, po wyjściu ze Standby pojawi się komunikat o nowym oprogramowaniu, który należy zaakceptować; lub
– ręcznie wybierz z MENU dekodera – Aktualizacja Oprogramowania


 

24 lipca 2012r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów Sagem ESI88.

UWAGA: Aktualizacja dotyczy tylko ograniczonej partii dekoderów, których numery modułów zawierają się w przedziale od 172654078404 do 172660311919.

Nowa wersja oprogramowania to: 3.2.27

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– przyśpiesza działanie interfejsu użytkownika
– poprawia stabilność dekodera

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– przejdź do Standby na około 1 minutę, po wyjściu ze Standby pojawi się komunikat o nowym oprogramowaniu, który należy zaakceptować; lub
– ręcznie wybierz z MENU dekodera – Aktualizacja Oprogramowania


 

16 listopada 2011r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów Sagem ESI88.

Nowa wersja oprogramowania to: 3.1.c19

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

− poprawa wyświetlania danych EPG,
− poprawa wybierania ścieżek dźwiękowych i napisów (subtitle),
− poprawa stabilności dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– przejdź do Standby na około 1 minutę, po wyjściu ze Standby pojawi się komunikat o nowym oprogramowaniu, który należy zaakceptować; lub
– ręcznie wybierz z MENU dekodera – Aktualizacja Oprogramowania


 

5 lipca 2011 r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów SAGEM ESI-88.

Nowa wersja oprogramowania to: 3.1.97

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– eliminująca problem polegający na tym, że po włączeniu dekodera z pilota pojawia się komunikat “Init” na wyświetlaczu dekodera przez dłuższy czas (1-3 minuty), a następnie “Brak sygnału”.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– przejdź do Standby na około 1 minutę, po wyjściu ze Standby pojawi się komunikat o nowym oprogramowaniu, który należy zaakceptować; lub
– ręcznie wybierz z MENU dekodera – Aktualizacja Oprogramowania


 

31 maja 2011r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów Sagem ESI88.

Nowa wersja oprogramowania to: 3.1.94

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– implementacja Copy Protection
– brak możliwości nagrania na dysk kontentu, który jest zastrzeżony. Abonent otrzyma komunikat informujący o tym, iż fragment programu nie może zostać nagrany. Podobny komunikat pojawi się podczas odtwarzania nagrania informując, iż fragment programu nie został nagrany,
– zapamiętanie przez dekoder ostatnio wybranej ścieżki językowej,
– poprawa funkcjonalności LivePause-To-Recording – dodanie komunikatu informującego o tym, że bufor live-pause zostanie usunięty w przypadku zmiany kanału,
– poprawa stabilności dekodera.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– przejdź do Standby na około 1 minutę, po wyjściu ze Standby pojawi się komunikat o nowym oprogramowaniu, który należy zaakceptować; lub
– ręcznie wybierz z MENU dekodera – Aktualizacja Oprogramowania


 

8 grudnia 2010r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów SAGEM ESI-88.

Nowa wersja oprogramowania to: 2.1.3

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– poprawa błędów w HDCP
– poprawa czytelności czcionki w MENU
– dodanie zakładki “Wiadomości” w MENU
– zmiana jasności świecenia wyświetlacza w trybie Standby
– wyrównanie poziomu dźwięku Dolby Digital i PCM Stereo na złączu S/PDIF

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– przejdź do Standby na około 1 minutę, po wyjściu ze Standby pojawi się komunikat o nowym oprogramowaniu, który należy zaakceptować; lub
– ręcznie wybierz z MENU dekodera – Aktualizacja Oprogramowania


 

3 listopada 2010r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów SAGEM ESI-88.

Nowa wersja oprogramowania to: 1.0.4.B.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

– przejdź do Standby na około 1 minutę, po wyjściu ze Standby pojawi się komunikat o nowym oprogramowaniu, który należy zaakceptować; lub
– ręcznie wybierz z MENU dekodera – Aktualizacja Oprogramowania


Udostępnij interesującą Cię treść za pomocą:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •