Od 1 stycznia 2017r. kończą nadawanie kanały CBS Drama oraz Orange Sport

Nadawcy kanałów CBS Drama oraz Orange Sport postanowili zakończyć swoją działalność w Polsce z końcem 2016 roku.

CBS Drama był kanałem gwarantowanym umową od 3 grudnia 2012r. do 17 maja 2016r. od pakietu Rodzinnego HD, a następnego dnia kanał został udostępniony abonentom bez gwarancji umową.

 

 

 

Orange Sport był krótko kanałem gwarantowanym w pakiecie Sport HD, bo od 11 października 2010r., do 1 czerwca 2011r. Od tego czasu kanał był dostępny w pakiecie Sport HD jako kanał niegwarantowany umową.

 

Od 27 do 30 grudnia 2016r. na kanałach Polsat, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, CBS Drama, Orange Sport nadawana będzie informacja o zakończeniu nadawania CBS Drama oraz Orange Sport. Informacja będzie także na stronie internetowej operatora www.cyfrowypolsat.pl oraz na Kanale dla Abonentów.

Tak więc osoby, które zawarły nową lub przedłużyły umowę do 17 maja 2016r. mają w swoich aktualnych umowach gwarantowany kanał CBS Drama i/lub do 1 czerwca 2011r. mają gwarantowany kanał Orange Sport, będą miały furtkę od 1 do 30 stycznia 2017r. do bezkarnego, wcześniejszego, zakończenia umowy z powodu zmiany warunków umowy, na podstawie zapisów Regulaminu Świadczenia Usług:

§9 SZCZEGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA DLA USŁUG TELEWIZJI

4. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W szczególności zalicza się do nich: utratę przez Cyfrowy Polsat uprawnień do rozprowadzania programów, zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę, zmianę satelity lub systemu nadawania, zakończenie rozprowadzania z powodu zbyt niskiego poziomu oglądalności. O zmianach takich Abonenci będą uprzednio informowani, w szczególności poprzez emisję stosownego komunikatu tekstowego na ekranie odbiornika telewizyjnego Abonenta, poprzez emisję w trakcie odbioru programów przez Abonenta scrolla (przewijanego tekstu) informacyjnego dotyczącego zmiany lub poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu lub na kanale dla Abonentów. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej.

 

Imię i Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Nr karty:
Nr dekodera:
Nr telefonu:

miejscowość, data
Biuro Obsługi Klienta
Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Wypowiadam umowę o świadczenie usług telewizji satelitarnej pomiędzy mną a Cyfrowym Polsatem S.A., bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec cyklu rozliczeniowego, na podstawie §9, pkt.4 Regulaminu Świadczenia Usług Cyfrowego Polsatu – wyłączenie z oferty kanały CBS Drama/Orange Sport*.

Z poważaniem,
czytelny podpis

 

* – należy wpisać nazwę kanału, który jest gwarantowany umową;

Powyższe wypowiedzenie można wysłać do Biura Obsługi Klienta w Warszawie przy ulicy Łubinowej 4a lub złożyć w dowolnym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Cyfrowego Polsatu po wyłączeniu kanału, czyli od 1 stycznia 2017!

Przykład:
Mam cykl rozliczeniowy na 15 dzień miesiąca. Jeśli wypowiedzenie dostarczę przed 15 stycznia 2017 roku, to umowa zostanie rozwiązana 15 stycznia 2017 roku. Natomiast dostarczając wypowiedzenie umowy po 15 stycznia 2017 roku, ale nie później niż 30 stycznia 2017 roku, rozwiązanie umowy nastąpi 15 lutego 2017 roku.

Po skutecznie rozwiązanej umowie z końcem cyklu rozliczeniowego, w którym wypowiedzenie złożymy, zastosowanie ma punkt regulaminu mówiący:

W przypadku gdy przy zawarciu Umowy Abonent otrzymał Sprzęt udostępniony przez Cyfrowy Polsat, Abonent jest zobowiązany do zwrotu tego Sprzętu, na własny koszt, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od rozwiązania/wygaśnięcia Umowy w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu lub na adres Cyfrowego Polsatu: ul. Łubinowa 4a, Warszawa. Aktualna lista Autoryzowanych Punktów Sprzedaży Cyfrowego Polsatu jest dostępna na stronie www.cyfrowypolsat.pl oraz pod numerem infolinii Centrum Obsługi Klienta.

Oczywiście zamiast rozwiązywać skutecznie umowę można pozwolić skusić się na atrakcyjne warunki pozostania z Cyfrowym Polsatem na 24 miesiące z ośmioma pierwszymi miesiącami gratis, na 15 miesięcy z pięcioma pierwszymi miesiącami gratis lub nawet dla osób nie mających aktualnie umowy na 12 miesięcy, umowa na 12 miesięcy z pięcioma pierwszymi miesiącami bez opłat. Takie okresy umów i bezpłatnych miesięcy można otrzymać przy każdym pakiecie! Nawet najmniejszym – Mini HD! Jeśli ktoś przy okazji chce wymienić dotychczasowy dekoder na inny, okres promocyjny (bezpłatny) jest o 2 miesiące krótszy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Niższe ceny Domowej Wypożyczalni Filmowej

Od 01.01.2017 r. Cyfrowy Polsat obniża opłaty za wypożyczenie pojedynczego filmu w usłudze VOD – Domowa Wypożyczalnia Filmowa. Film w kategorii NOWOŚĆ kosztujący dotychczas 11,90zł, od 1 stycznia 2017r. będzie kosztował 9,90zł, w kategorii HIT zamiast 8,90zł będzie kosztował 7,90zł i w kategorii KATALOG zamiast 5,90zł będzie 4,90zł.