Oświadczenie Cyfrowego Polsatu o zmianie tzw. „ustawy abonamentowej” – komunikat prasowy

W Sejmie zostało dzisiaj złożone pismo podpisane przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, ITI Neovision S.A. (operator platformy nc+) oraz Cyfrowy Polsat S.A. Operatorzy występują w obronie praw swoich abonentów. Pismo zostało również przesłane szefom partii reprezentowanych w parlamencie. Wystąpienie dotyczy projektu nowej ustawy o abonamencie. Jego sygnatariusze sprzeciwiają się nierównemu traktowaniu obywateli oraz łamaniu przepisów chroniących ich dane osobowe i jednocześnie apelują o wprowadzenie dojrzałych, sprawiedliwych i stabilnych rozwiązań w zakresie finansowania mediów publicznych.

Warszawa, 1 czerwca 2017 roku

Szanowny Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Prezydium Sejmu RP – Wicemarszałkowie Sejmu RP:

Szanowny Pan Joachim Brudziński

Szanowna Pani Barbara Dolniak

Szanowna Pani Małgorzata Kidawa-Błońska

Szanowny Pan Ryszard Terlecki

Szanowny Pan Stanisław Tyszka

Przewodniczący Klubów Parlamentarnych:

Szanowny Pan Ryszard Terlecki

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pan Sławomir Neumann

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

Szanowny Pan Paweł Kukiz

Przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz’15

Szanowna Pani Katarzyna Lubnauer

Przewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesna

Szanowny Pan Władysław Kosiniak-Kamysz

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Kancelaria Sejmu RP

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Oświadczenie dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, popularnie zwanej „ustawą o abonamencie”

Szanowni Państwo Marszałkowie, Szanowni Państwo Przewodniczący, Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie,

Media publiczne są potrzebne Polsce i Polakom w celu realizacji zadań związanych z misją publiczną, zapisaną w prawie jako oferowanie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Jako dystrybutorzy usług telewizyjnych wspieramy istnienie mediów publicznych i misji, która powinna być przez nie realizowana. Media publiczne wymagają więc wsparcia ze środków publicznych proporcjonalnego do powierzonych im zadań misyjnych. Powszechny abonament pobierany sprawiedliwie i zgodnie z prawem od wszystkich obywateli, umożliwi mediom publicznym faktyczną realizację ich misji, bez konieczności komercjalizacji oferty programowej i uczestniczenia w wyścigu z mediami komercyjnymi.

Mając to na uwadze, widzimy konieczność opracowania modelu finansowania mediów publicznych zgodnego z prawem krajowym i europejskim, a zarazem powszechnego i akceptowanego przez społeczeństwo.

Niestety,  projekt nowelizacji ustawy abonamentowej, zaakceptowany przez Rząd 24 maja tego roku, nie przybliża nas do realizacji tego zadania. Znamienne, że na etapie konsultacji międzyresortowych, stwierdziły to bardzo jednoznacznie poszczególne ministerstwa i urzędy centralne.

Akceptacja abonamentu nie może oznaczać zgody na nierówne traktowanie obywateli, ani na złamanie przepisów chroniących ich dane osobowe, co proponuje się w projekcie ustawy. Należy dodać, że Państwo polskie już dziś dysponuje wszystkimi koniecznymi narzędziami i rejestrami pozwalającymi na realizację obowiązku powszechnej opłaty abonamentowej.

Rynek audiowizualny w Polsce i polscy konsumenci potrzebują dojrzałych, sprawiedliwych i stabilnych rozwiązań w zakresie finansowania mediów publicznych. Jesteśmy przekonani,  że można ten cel osiągnąć drogą rynkowego i społecznego konsensusu, bez naruszania praw klientów telewizji płatnych. Właściwym rozwiązaniem jest przyjęcie zapisów ustawowych wprowadzających powszechny abonament, uiszczany przez wszystkich obywateli. Deklarujemy wszelkie poparcie dla prac nad takim projektem.

Mając na uwadze powyższe argumenty, sprzeciwiamy się rozwiązaniu tymczasowemu i wnosimy o niezwłoczne podjęcie prac nad rozwiązaniem docelowym, zgodnym z przepisami prawa, interesem publicznym i zasadami sprawiedliwości społecznej, które będzie przewidywało powszechny pobór abonamentu, a nie jedynie od części obywateli.

Z wyrazami szacunku,

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Cyfrowy Polsat S.A

ITI Neovision S.A.

5 thoughts on “Oświadczenie Cyfrowego Polsatu o zmianie tzw. „ustawy abonamentowej” – komunikat prasowy

 1. Czy wielkim problemem dla telewizji komercyjnych jest zaoferowanie klientom nowego pakietu programów telewizyjnych bez programów telewizji publicznej?
  Oferując taki pakiet, wielu klientów nie będzie musiało rezygnować z Państwa usług.

  1. Wyłączenie z oferty kanałów TVP, nie zwolni z obowiązku zapłaty podatku od posiadanego odbiornika. Abonament RTV jest właśnie takim podatkiem.
   Z moich usług nie trzeba rezygnować nawet po wejściu w życie ustawy. ?

 2. dlaczego nie dotyczy to odbiorców tv naziemnej?? Prawo ma być dla wszystkich. Ma szczęście za 3 miesiące znika Universal, więc będzie można wypowiedzieć umowę i tym samym będziemy traktowani jak użytkownicy naziemnej.
  Z drugiej strony operatorzy powinni obniżyć swój abonament o kwotę haraczu państwowego i klienci by zostali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Odstąpienie od umowy z Cyfrowym Polsatem zawartej na odległość

Do każdej umowy zawartej przez Internet, Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta, Dział Utrzymania Klienta lub z Przedstawicielem Handlowym w miejscu zamieszkania/instalacji zestawu do odbioru telewizji satelitarnej, dołączone jest pouczenie i wzór odstąpienia od umowy. Wygląda ono w ten sposób: 1. Prawo odstąpienia od Umowy 1.1 W przypadku gdy Umowa zawarta jest na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Abonent będący Konsumentem, może w terminie 14 […]