Zmiana programowa w PolsatBox – wyłączenie kanału Lifetime HD

Na stronie internetowej operatora Polsat BOX można przeczytać, że z dniem 31.01.2022 r. kanał Lifetime HD, który dostępny jest na pozycji 986 zakończy nadawanie sygnału satelitarnego na terenie kraju.

I dalej:

Jeżeli kanał Lifetime HD jest gwarantowany w Państwa Umowie lub Aneksie i nie akceptują Państwo powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej, bez obowiązku zwrotu ulgi (kary), w przypadku gdy była ona przyznana w umowie i rozwiązanie nastąpiłoby w Okresie Podstawowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu można przekazać na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej, w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia tych zmian w życie tj. 31.01.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe kanały wchodzące w skład Państwa oferty nie ulegają zmianie. Ponadto od 10 grudnia rozszerzyliśmy naszą ofertę o dodatkowe osiem kanałów o różnorodnej tematyce. Nowe kanały to:

  • Ale Kino+ HD
  • Canal+ Domo HD
  • Canal+ Kuchnia HD
  • MiniMini+ HD
  • Planete+ HD
  • Teletoon+ HD
  • Novelas+ HD
  • Teen Nick

Co więcej mamy nadzieję, że nasza bogata oferta kanałów filmowych dostarczy Państwu najlepszych, telewizyjnych wrażeń. W naszym portfolio znajdą Państwo kinowe hity, najlepsze filmy gatunkowe, kultowe produkcje oraz popularne i uwielbiane seriale, a to wszystko na kanałach Polsat Film HD, Paramount Channel HD, AXN, Sci-Fi HD oraz wielu innych.

I kolejny raz operator informuje o błędnej dacie końca bezkarnego wypowiedzenia umowy w związku z wyłączeniem kanału z oferty. Ktoś uparcie w Polsat Box do przypadku wyłączenia kanału stosuje zapis §21 ZMIANA REGULAMINU I CENNIKA, regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych telewizji przez Cyfrowy Polsat S.A”:

1. Cyfrowy Polsat doręcza Abonentowi na trwałym nośniku, w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa lub ostatni Aneks do niej, chyba że Abonent złoży żądanie dostarczania w innej formie oraz podaje do publicznej wiadomości, przez publikację na www.cyfrowypolsat.pl, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku lub Regulaminie, a w przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku lub Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, podaje tylko do publicznej wiadomości, z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE.
2. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu lub Cennika do dnia wejścia tych zmian w życie.
3. Szczegółowe warunki zmian warunków Umowy określonych w Regulaminie lub Cenniku oraz związanych z tym warunków wypowiedzenia Umowy określa Umowa Abonencka.

Zamiast zapisów umowy w § 9 SZCZEGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA DLA USŁUG TELEWIZJI, który powołuje regulamin świadczenia usług w §21, punkt 3. A brzmi on nie zmiennie od wielu lat:

4. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W szczególności zalicza się do nich: utratę przez Cyfrowy Polsat uprawnień do rozprowadzania programów, zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę, zmianę satelity lub systemu nadawania, zakończenie rozprowadzania z powodu zbyt niskiego poziomu oglądalności. O zmianach takich Abonenci będą uprzednio informowani, w szczególności poprzez emisję stosownego komunikatu tekstowego na ekranie odbiornika telewizyjnego Abonenta, poprzez emisję w trakcie odbioru
programów przez Abonenta scrolla (przewijanego tekstu) informacyjnego dotyczącego zmiany lub poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu lub na kanale dla Abonentów. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej.

W związku z powyższym operator ma obowiązek przyjąć wypowiedzenie umowy od abonenta do 2 marca 2022 roku, bez naliczania kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy oraz bez okresu wypowiedzenia. Tak stanowi zawarta umowa między operatorem a abonentem.

Poniżej wzór wypowiedzenia umowy:

Imię i Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Nr karty:
Nr dekodera:
Nr telefonu:

miejscowośćdata
Biuro Obsługi Klienta
Polsat Box
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Wypowiadam umowę o świadczenie usług telewizji satelitarnej pomiędzy mną a Cyfrowym Polsatem S.A., bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec cyklu rozliczeniowego, na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Cyfrowego Polsatu – wyłączenie z oferty kanały Lifetime.

Z poważaniem,
podpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Nowa oferta Netii z dekoderem 4K

Netia wprowadziła nową ofertę dostępu do internetu w technologiach światłowodowych z telewizją i szybkim, nowoczesnym dekoderem Netia EvoBox 4K. W telewizyjnej kampanii reklamowej pt. „Netia to rozrywka” promowany jest zestaw: internet do 300 Mb/s z pakietem 99 kanałów TV oraz dekoderem 4K przez trzy miesiące gratis, a potem za zaledwie 65 zł miesięcznie. Wprowadzona dziś (10 stycznia 2022 r.) do sprzedaży nowa oferta pakietowa Netii […]