Kanały BBC wyłączone z oferty Cyfrowego Polsatu, można bezkarnie odstąpić od umowy

Od 1 lutego 2011 roku przez 30 dni istnieje prawo odstąpienia od umowy w związku z wyłączeniem z oferty kanałów BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle, CBeebies, zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usług Cyfrowego Polsatu:

Rozdział 5.Warunki świadczenia Usług
§ 7
5. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W szczególności zalicza się do nich: utratę przez Cyfrowy Polsat uprawnień do rozprowadzania programów, zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę, zmianę satelity lub systemu nadawania, zakończenie rozprowadzania z powodu zbyt niskiego poziomu oglądalności. O zmianach takich Abonenci/Użytkownicy będą uprzednio informowani, w szczególności poprzez emisję stosownego komunikatu tekstowego na ekranie odbiornika telewizyjnego Abonenta/Użytkownika lub poprzez emisję w trakcie odbioru programów przez Abonenta scrolla (przewijanego tekstu) informacyjnego dotyczącego zmiany, lub poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu i w programie dla Abonentów. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Do 2 marca 2011 roku abonenci posiadający umowę zawartą do 20 stycznia 2011 przynajmniej na pakiet Familijny mogą bezkarnie rozwiązać umowę z operatorem z powodu zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania.

Od 21 stycznia 2011 roku kanały BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle, CBeebies przestały być gwarantowane umową.

W wypowiedzeniu należy się powołać na cytowany punkt regulaminu z jednoczesnym zaznaczeniem, że chodzi o wyłączenie kanałów BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle, CBeebies. Umowa zostanie rozwiązana z końcem okresu rozliczeniowego, w którym pismo z wypowiedzeniem zostało doręczone do Cyfrowego Polsatu.

przykład 1: Mam cykl rozliczeniowy na 15 dzień miesiąca. Jeśli wypowiedzenie dostarczę przed 15 lutego 2011 roku, to umowa zostanie rozwiązana 15 lutego 2011 roku. Natomiast dostarczając wypowiedzenie umowy po 15 lutego 2011 roku, ale nie później niż 2 marca 2011 roku, rozwiązanie umowy nastąpi 15 marca 2011 roku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Nowa wersja oprogramowania dla dekodera DVR Echostar 7400 HD

3 lutego 2011r. na satelicie umieszczone zostało nowe oprogramowanie dla dekoderów DVR Echostar 7400 HD. Nowa wersja oprogramowania to: 210P Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania: – umożliwia wyświetlania komunikatu lub odpowiedniej ikony w przypadku pojawienia się ewentualnych błędów podczas nagrywania programu np. w związku z brakiem sygnału, – wprowadza poprawki w funkcjonalności Private EPG, – dodaje […]