Polsat Futbol wyłączony z oferty Cyfrowego Polsatu, można odstąpić od umowy

Od 31 maja 2012 roku przez 30 dni istnieje prawo odstąpienia od umowy w związku z wyłączeniem z oferty kanału POLSAT FUTBOL, zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usług Cyfrowego Polsatu:

Rozdział 5.Warunki świadczenia Usług
§ 7
5. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W szczególności zalicza się do nich: utratę przez Cyfrowy Polsat uprawnień do rozprowadzania programów, zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę, zmianę satelity lub systemu nadawania, zakończenie rozprowadzania z powodu zbyt niskiego poziomu oglądalności. O zmianach takich Abonenci/Użytkownicy będą uprzednio informowani, w szczególności poprzez emisję stosownego komunikatu tekstowego na ekranie odbiornika telewizyjnego Abonenta/Użytkownika lub poprzez emisję w trakcie odbioru programów przez Abonenta scrolla (przewijanego tekstu) informacyjnego dotyczącego zmiany, lub poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu i w programie dla Abonentów. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Do 30 czerwca 2012 roku abonenci posiadający umowę zawartą pomiędzy 17 wrzesień 2009 roku a 1 luty 2012 roku przynajmniej na pakiet Familijny + Sport (również pakiet Sport HD) mogą bezkarnie rozwiązać umowę z operatorem z powodu zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania.

1 lutego 2012 kanał POLSAT FUTBOL przestał być kanałem gwarantowanym przez operatora w jakimkolwiek pakiecie.

W wypowiedzeniu należy się powołać na cytowany punkt regulaminu z jednoczesnym zaznaczeniem, że chodzi o wyłączenie kanału POLSAT FUTBOL. Umowa zostanie rozwiązana z końcem okresu rozliczeniowego, w którym pismo z wypowiedzeniem zostało doręczone do Cyfrowego Polsatu.

przykład 1: Mam cykl rozliczeniowy na 15 dzień miesiąca. Jeśli wypowiedzenie dostarczę przed 15 czerwca 2012 roku, to umowa zostanie rozwiązana 15 czerwca 2012 roku. Natomiast dostarczając wypowiedzenie umowy po 15 czerwca 2012 roku, ale nie później niż 30 czerwca 2012 roku, rozwiązanie umowy nastąpi 15 lipca 2012 roku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Nowy dekoder w ofercie Cyfrowego Polsatu HD3000

10 lipca 2012 r. oferta Cyfrowego Polsatu została poszerzona o nowy dekoder do odbioru telewizji satelitarnej w wysokiej rozdzielczości: HD 3000. HD 3000 to kolejny dekoder w standardzie high definition wyprodukowany w fabryce Cyfrowy Polsat Technology. Jest przystosowany do odbioru satelitarnej telewizji cyfrowej zarówno w wysokiej (HD), jak i standardowej (SD) rozdzielczości. Dekoder charakteryzuje się niewielkim rozmiarem. Odbiornik można ustawić w dwóch pozycjach – pionowo […]