TVN HD +1 wyłączony z oferty Cyfrowego Polsatu, można odstąpić od umowy

Od 1 lutego 2012 roku przez 30 dni istnieje prawo rozwiązania umowy w związku z wyłączeniem z oferty kanału TVN HD +1, zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usług Cyfrowego Polsatu:

Rozdział 5.Warunki świadczenia Usług
§ 7
5. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W szczególności zalicza się do nich: utratę przez Cyfrowy Polsat uprawnień do rozprowadzania programów, zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę, zmianę satelity lub systemu nadawania, zakończenie rozprowadzania z powodu zbyt niskiego poziomu oglądalności. O zmianach takich Abonenci/Użytkownicy będą uprzednio informowani, w szczególności poprzez emisję stosownego komunikatu tekstowego na ekranie odbiornika telewizyjnego Abonenta/Użytkownika lub poprzez emisję w trakcie odbioru programów przez Abonenta scrolla (przewijanego tekstu) informacyjnego dotyczącego zmiany, lub poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu i w programie dla Abonentów. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Do 2 marca 2012 roku abonenci posiadający umowę zawartą między 5 maja 2011 roku a 13 października 2011 roku przynajmniej na pakiet Mini HD mogą bezkarnie rozwiązać umowę z operatorem z powodu zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania.

Od 13 października 2011 roku kanał TVN HD +1 przestały być gwarantowane umową.

W wypowiedzeniu należy się powołać na cytowany punkt regulaminu z jednoczesnym zaznaczeniem, że chodzi o wyłączenie kanału TVN HD +1. Umowa zostanie rozwiązana z końcem okresu rozliczeniowego, w którym pismo z wypowiedzeniem zostało doręczone do Cyfrowego Polsatu.

przykład 1: Mam cykl rozliczeniowy na 15 dzień miesiąca. Jeśli wypowiedzenie dostarczę przed 15 lutego 2012 roku, to umowa zostanie rozwiązana 15 lutego 2012 roku. Natomiast dostarczając wypowiedzenie umowy po 15 lutego 2012 roku, ale nie później niż 2 marca 2012 roku, rozwiązanie umowy nastąpi 15 marca 2012 roku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Dekoder T-HD 1000

Dekoder T-HD 1000 pozwala na odbiór zarówno bezpłatnych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, jak i płatnych kanałów nadawanych w ramach usługi “TV MOBILNA”. Dekoder wyprodukowany został w fabryce Cyfrowy Polsat Technology. Jest przystosowany do odbioru telewizji zarówno w wysokiej (HD), jak i standardowej (SD) rozdzielczości, z dźwiękiem Dolby Digital Plus (system dźwięku przestrzennego). Użytkownicy będą mieć do dyspozycji m.in. elektroniczny […]