Zmiana pakietu Mini na Mini HD oraz zmiana ceny, można odstąpić od umowy

 Z dniem 1 lipca 2011 roku zmianie ulega Cennik, w części dotyczącej Pakietu MINI HD. Zgodnie z nim abonament za Pakiet MINI HD wynosić będzie 14,90 zł dla umów na czas określony, oraz 16,90 zł dla umów na czas nieokreślony, zamiast dotychczasowej kwoty 9,90zł dla umów na czas określony oraz 11,90zł dla umów na czas nieokreślony za pakiet Mini.

Ponadto pakiet Mini został poszerzony o dodatkowe kanały, tj.: Polsat Sport, Polsat Film, Polsat News, Polsat Play, Polsat HD oraz TVP HD został zastąpiony pakietem MINI HD.

Cytat fragmentu z listu rozsyłanego do abonentów pakietu MINI:

W przypadku braku akceptacji powyższej zmiany przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy doręczyć na adres Cyfrowego Polsatu S.A. nie później niż do dnia 30 kwietnia 2011 roku (decyduje data wpływu pisma do Cyfrowego Polsatu). W przypadku skorzystania przez Państwa z tego prawa rozwiązanie Umowy nastąpi z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie rozpoczyna bieg w pierwszym dniu Państwa okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym Cyfrowemu Polsatowi zostanie doręczone wypowiedzenie Umowy. Do dnia rozwiązania Umowy Państwa abonament nie ulegnie zmianie. W takim przypadku Cyfrowemu Polsatowi S.A. nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu rozwiązania Umowy zawartej na warunkach promocyjnych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Większy zasięg Internetu CP

Zasięg Internetu Cyfrowego Polsatu został poszerzony o 47 nowych stacji bazowych (BTS). Dzięki nowym masztom w zasięgu Internetu znalazło się 10 nowych miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców i wiele mniejszych miejscowości, a na obszarach większości województw został zwiększony dotychczasowy zasięg. Od dziś do grona użytkowników Internetu Cyfrowego Polsatu mogą dołączyć mieszkańcy takich miast jak: Jarocin, Kętrzyn, Knurów, […]