Zmiany w warunkach zawieranych umów w Cyfrowym Polsacie

27.03.2014r.  nastąpiły zmiany zapisów w dokumentach klienckich odnoszących się do istotnych warunków zawieranych umów.

Zmiany dotyczą zarówno ofert akwizycyjnych (tzw. nowych umów) płatnej Telewizji satelitarnej, Multioferty, Internetu solo jak i płatnej naziemnej telewizji cyfrowej, jak i aneksów do umów.

  1. Usunięte zostały zapisy dotyczące przedłużenia się umowy na dodatkowe okresy 12-miesięczne, w związku z czym zmianie ulegają warunki przedłużenia ww. umów.

Umowy zawarte na czas określony po upływie Okresu Podstawowego przedłużają się na czas nieokreślony.  Zgodnie z nowymi warunkami (zapis przytoczony poniżej) zawartymi w dokumentach (umowy oraz regulaminy promocji dla poszczególnych usług), po przedłużeniu Umowy na czas nieokreślony zmianie ulegają cenniki ofert.

W zakresie świadczonych usług, w tym usługi udostępnienia sprzętu  (w przypadku, gdy Klienta obowiązuje miesięczna opłata czynszowa), po Okresie podstawowym obowiązywać będą cenniki niepromocyjne (standardowe).

W przypadku przedłużenia Umowy na czas nieokreślony, Abonent po Okresie podstawowym, zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za świadczone usługi oraz opłat za udostępnienie sprzętu (jeśli  Umowa obejmuje udostępnienie nieopłacone ryczałtem), obowiązujących dla Umów na czas nieokreślony, w wysokości wskazanej w Cenniku (odpowiednio dotyczącym usług lub sprzętu), a w przypadku pakietów lub usług, które przewiedziane są wyłącznie w  PWU lub w Regulaminie Promocji w wysokości w  nich wskazanej.

Wyjątek w zakresie zmiany ceny na niepromocyjną stanowią pakiety i usługi, dla których w cennikach i regulaminach nie przewidziano cen niepromocyjnych (standardowych). Wówczas, pomimo przedłużenia umowy na czas nieokreślony, dla tych pakietów/usług obowiązywać będą ceny promocyjne (obowiązujące w Okresie Podstawowym Umowy). Zmianom nie podlegają także zakres usług oraz wysokość poszczególnych pakietów.

  1. Dla ofert płatnej telewizji satelitarnej, Multioferty oraz płatnej naziemnej telewizji cyfrowej wprowadzono 2-miesięczny okres wypowiedzenia (2 pełne okresy rozliczeniowe), który obowiązuje zarówno w Okresie Podstawowym Umowy, jak i po jej przejściu umowy na czas nieokreślony.

W przypadków umów akwizycyjnych dla usługi Internetowej (solo) obowiązujący dotychczasowo 1-miesięczny okres wypowiedzenia pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany dotyczą umów zawieranych we wszystkich kanałach sprzedaży.

Jeśli powyższa treść okazała sie dla Ciebie pomocna, możesz przekazać drobną darowiznę za pomocą PayPal, którą przeznaczę na utrzymanie serwera i domeny oraz przyszłe testy dekoderów i elementów instalacji antenowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Next Post

Paczka HBO, Cinemax oraz Sundance w jakości SD wyłączone z oferty Cyfrowego Polsatu, można odstąpić od umowy

Od 1 kwietnia 2014 roku przez 30 dni istnieje prawo odstąpienia od umowy w związku z wyłączeniem z oferty kanałów HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax2 oraz Sundance w jakości SD, zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usług Cyfrowego Polsatu: Rozdział 5.Warunki świadczenia Usług § 7 5. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich […]