Paczka HBO, Cinemax oraz Sundance w jakości SD wyłączone z oferty Cyfrowego Polsatu, można odstąpić od umowy

Od 1 kwietnia 2014 roku przez 30 dni istnieje prawo odstąpienia od umowy w związku z wyłączeniem z oferty kanałów HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax2 oraz Sundance w jakości SD, zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usług Cyfrowego Polsatu:

Rozdział 5.Warunki świadczenia Usług
§ 7
5. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W szczególności zalicza się do nich: utratę przez Cyfrowy Polsat uprawnień do rozprowadzania programów, zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę, zmianę satelity lub systemu nadawania, zakończenie rozprowadzania z powodu zbyt niskiego poziomu oglądalności. O zmianach takich Abonenci/Użytkownicy będą uprzednio informowani, w szczególności poprzez emisję stosownego komunikatu tekstowego na ekranie odbiornika telewizyjnego Abonenta/Użytkownika lub poprzez emisję w trakcie odbioru programów przez Abonenta scrolla (przewijanego tekstu) informacyjnego dotyczącego zmiany, lub poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu i w programie dla Abonentów. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Do 30 kwietnia 2014 roku abonenci posiadający umowę zawartą przed 18 lutym 2014 roku na pakiet Familijny Max HD + Film HD (również w wersji umowy tzw. elastycznej, gdzie zapis w umowie obliguje abonenta do posiadania jednego dowolnego pakietu dodatkowego do wyboru, tj. Film HD lub Sport HD) oraz pozostałe konfiguracje pakietowe z obowiązkiem przez cały okres umowy na pakiet HBO HD, Cinemax HD oraz HBO Cinemax HD mogą bezkarnie rozwiązać umowę z operatorem z powodu zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania.

18 lutego 2014 roku kanały HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax2 oraz Sundance w jakości SD przestały być gwarantowane umową.

W wypowiedzeniu należy się powołać na cytowany punkt regulaminu z jednoczesnym zaznaczeniem, że chodzi o wyłączenie kanału/ów HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax2 lub Sundance w jakości SD. Umowa zostanie rozwiązana z końcem okresu rozliczeniowego, w którym pismo z wypowiedzeniem zostało doręczone do Cyfrowego Polsatu.

przykład 1: Mam cykl rozliczeniowy na 15 dzień miesiąca. Jeśli wypowiedzenie dostarczę przed 15 kwietnia 2014 roku, to umowa zostanie rozwiązana 15 kwietnia 2014 roku. Natomiast dostarczając wypowiedzenie umowy po 15 kwietnia 2014 roku, ale nie później niż 30 kwietnia 2014 roku, rozwiązanie umowy nastąpi 15 maja 2014 roku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

„Otwarte okno” HISTORY w Cyfrowym Polsacie - komunikat prasowy

Od 11 kwietnia do 5 maja br. wszyscy abonenci Cyfrowego Polsatu otrzymają w ramach „otwartego okna” promocyjny dostęp do kanału HISTORY, na którym obejrzą wiele nowości, w tym drugi sezon serialu, który w zeszłym roku podbił serca polskich widzów – „Wikingowie”. Pierwsze cztery odcinki drugiego sezonu „Wikingów” będą dostępne dla klientów Cyfrowego Polsatu w telewizji internetowej IPLA przed premierą telewizyjną, a kolejne równocześnie z pierwszą […]