11 lipca 2016r. Cyfrowy Polsat wprowadza zmiany w dostępności kanałów w pakietach.

  • Eurosport 2 SD zakończy nadawanie. Klienci starej pakietyzacji otrzymają w zamian kanał Eurosport 2 HD.
  • Fightklub znajdzie się w grupie kanałów nadawanych promocyjnie (kanał nie będzie już gwarantowany umową).  31.07.2016 r. Fightklub przestanie być nadawany.
  • CBS Action znajdzie się w grupie kanałów nadawanych promocyjnie dla Klientów począwszy od Pakietu Rodzinnego HD. Zastąpi kanał CBS Drama, który od 17.05.2016 r. dostępny był promocyjnie od Pakietu Rodzinnego HD. Kanałem gwarantowanym pozostanie w Pakiecie Film HD.

Tak więc osoby, które mają w swoich aktualnych umowach gwarantowany jeszcze kanał Fightklub (gwarantowany był od 1 sierpnia 2013, do 10 lipca 2016r.), będą miały furtkę od 1 do 30 sierpnia 2016r. do zakończenia umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zmiany warunków umowy, na podstawie zapisów Regulaminu Świadczenia Usług:

cyt§9 SZCZEGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA DLA USŁUG TELEWIZJI

 4. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W szczególności zalicza się do nich: utratę przez Cyfrowy Polsat uprawnień do rozprowadzania programów, zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę, zmianę satelity lub systemu nadawania, zakończenie rozprowadzania z powodu zbyt niskiego poziomu oglądalności. O zmianach takich Abonenci będą uprzednio informowani, w szczególności poprzez emisję stosownego komunikatu tekstowego na ekranie odbiornika telewizyjnego Abonenta, poprzez emisję w trakcie odbioru programów przez Abonenta scrolla (przewijanego tekstu) informacyjnego dotyczącego zmiany lub poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu lub na kanale dla Abonentów. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej.

 

Poniżej wzór wypowiedzenia umowy dla osób mających kanał Fightklub gwarantowany umową:

Imię i Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Nr karty:
Nr dekodera:
Nr telefonu:

miejscowość, data
Biuro Obsługi Klienta
Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Wypowiadam umowę o świadczenie usług telewizji satelitarnej pomiędzy mną a Cyfrowym Polsatem S.A., bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec cyklu rozliczeniowego, na podstawie §9, pkt.4 Regulaminu Świadczenia Usług Cyfrowego Polsatu – wyłączenie z oferty kanały Fightklub.

Z poważaniem,

 

czytelny podpis

 


Powyższe wypowiedzenie można dopiero wysłać do Biura Obsługi Klienta w Warszawie przy ulicy Łubinowej 4a lub złożyć w dowolnym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Cyfrowego Polsatu dopiero po wyłączeniu kanału, czyli od 1 sierpnia 2016! Nie wcześniej!

Po skutecznie rozwiązanej umowie z końcem cyklu rozliczeniowego, w którym wypowiedzenie złożymy zastosowanie ma punkt regulaminu mówiący:

cytW przypadku gdy przy zawarciu Umowy Abonent otrzymał Sprzęt udostępniony przez Cyfrowy Polsat, Abonent jest zobowiązany do zwrotu tego Sprzętu, na własny koszt, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od rozwiązania/wygaśnięcia Umowy w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu lub na adres Cyfrowego Polsatu: ul. Łubinowa 4a, Warszawa. Aktualna lista Autoryzowanych Punktów Sprzedaży Cyfrowego Polsatu jest dostępna na stronie www.cyfrowypolsat.pl oraz pod numerem infolinii Centrum Obsługi Klienta.

 

Oczywiście zamiast rozwiązywać skutecznie umowę można pozwolić skusić się na atrakcyjne warunki pozostania z Cyfrowym Polsatem na 24 miesiące z ośmioma pierwszymi miesiącami gratis, na 15 miesięcy z pięcioma pierwszymi miesiącami gratis lub nawet dla osób nie mających aktualnie umowy na 12 miesięcy, umowa na 12 miesięcy z pięcioma pierwszymi miesiącami bez opłat. Takie okresy umów i bezpłatnych miesięcy można otrzymać przy każdym pakiecie! Nawet najmniejszym – Mini HD! Jeśli ktoś przy okazji chce wymienić dotychczasowy dekoder na inny, okres promocyjny (bezpłatny) jest o 2 miesiące krótszy.

47 thoughts on “Zmiany w dostępności kanałów w pakietach od 11 lipca 2016r.”

    1. 15 i 12-miesięczne umowy z 5-ma miesiącami gratis bez wymiany dekodera głównego lub 15-miesięczna umowa z 3-ma miesiącami gratis z wymianą dekodera głównego. Bez względu na pakiet kanałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *