10 lipca 2017 r. z listy kanałów został usunięty z pozycji 974 listy kanałów operatora, kanał Polsat Music SD.

Polsat Music w jakości HD pozostaje w ofercie Cyfrowego Polsatu i jest dostępny w dwóch miejscach na liście kanałów operatora, tj.: na pozycji 174 oraz 186.

 

Czy zmiana ta wymusza na użytkowniku wyszukiwanie na nowo kanałów? Nie w każdym przypadku. I tak:

  • Jeśli dekoder jest wyłączony do tzw. “Standby” (szybko się uruchamia po wciśnięciu przycisku włącz/wyłącz) lub aktualnie użytkownik ogląda kanał nadawany z transpondera obsługiwanego przez Cyfrowy Polsat –  wszystko się zaktualizuje automatycznie, niezauważalnie dla użytkownika.
  • Jeśli dekoder jest wyłączony z prądu lub w trybie “Monitorowania” (długo się uruchamia po wciśnięciu przycisku włącz/wyłącz) lub użytkownik oglądał kanał nadawany z transpondera obsługiwanego przez innego operatora podczas zmian – po włączeniu będzie brak sygnału na kanałach na zmienionym transponderze. Problem można rozwiązać poprzez przejście do trybu “Standby” na ok. 5 min lub przełączenie na kanał z transpondera obsługiwanego przez Cyfrowy Polsat (np. Polsat) i poczekać 5 min. Ostatnią metodą jest wymuszenie wyszukiwania kanałów Cyfrowego Polsatu w MENU dekodera.

Użytkownicy korzystający z modułu CAM Cyfrowego Polsatu mogą spotkać się z dwoma przypadkami. Niektóre modele TV zaktualizują parametry kanałów automatycznie. W pozostałych modelach, użytkownicy zobaczą komunikat: „brak sygnału” i będzie się to wiązało z koniecznością wyszukania kanału na nowo, zgodnie z instrukcją obsługi posiadanego odbiornika TV.

Poniżej umieszczam link do strony operatora z informacją o modelach TV, które teoretycznie powinny automatycznie wykonać aktualizację.

http://www.cyfrowypolsat.pl/oferta/telewizja-cyfrowa/modul-cam-ci-plus.cp (zakładka „Modele TV”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *